SF Bornholm er er parti, der står på en fast bund af røde og grønne holdninger.

Vi vil et samfund, der bygger på fællesskab med lighed og frihed. For SF er frihed ikke blot at sige; “Nu er du fri”, for forudsætningerne for os mennesker er ikke lige, og derfor bliver frihed  i den form blot et legeland for dem, der allerede er ressourcestærke. SF Bornholm vil et samfund, hvor vi giver alle reelle muligheder. Det kræver, at vi prioriterer vores velfærdssamfund, som det der giver lige muligheder på trods af forskellige forudsætninger.

Vi ønsker også, at Danmark igen skal være et grønt foregangsland. Det e helt afgørende, at vi passer bedre på miljøet, udvikler grønne løsninger og går forrest i klimakampen. Vi vil et samfund i miljømæssig balance, med mere vild natur, biodiversitet, økologisk og mere plantebaseret landbrug.

Vi vil forandre Danmark og skabe håb for de kommende generationer.

Her kan du finde udtalelser, pressemeddelelser og læserbreve, der udbygger og præciserer SF Bornholms synspunkter.

Udtalelser
Rekruttering til velfærden
BRKs sundhedsperspektiv
Politisk udtalelse, velfærd
Politisk udtalelse, kultur

Pressemeddelelser
Bopælspligt i Nexø
Erhvervsskoler
Landbrugsudvikling
Uddannelsesø kræver boliger
Fastholdelse og rekrutteringspulje
Afbureaukratisering
Kulturarv
Fokus på klima og miljø
Aftale om psykiatriplan
Finanslov
Psykiatriplanen
Mistrivsel
Ny aftale om folkeskolen
Krav til kommende regering

Indlæg
Unges mstrivsel
Orkestrets mislyde
Flere penge til Bornholms kulturarv
Afbureaukratisering
Hvem er grønnest
Grøn skattereform
Psykiatriplan
Sammenhænge
Bornholms fremtid
Udkant med kant
Sundhed
Ryk sammen i bussen
Velfærd under pres