SF i Folketinget

 

Pia Olsen Dyhr

Formand
Klima- og energiordfører

Jacob Mark

Gruppeformand
Børneordfører
Uddannelses- og undervisningsordfører
Forskningsordfører
Kultur-, Idræts og medieordfører

Karsten Hønge

Politisk ordfører
Beskæftigelsesordfører
Ordfører mod social dumping
Retsordfører
Transportordfører
Landdistriktsordfører
Ordfører for Grønland og Færøerne

Holger K Nielsen

Udenrigsordfører
Forsvarsordfører
Europaordfører
Flygtninge- og integrationsordfører
Udviklingsordfører

Lisbeth Bech Poulsen

Finansordfører
Ulighedsordfører
Skatteordfører
Erhvervsordfører
Forbrugerordfører
IT-ordfører

Trine Torp

Socialordfører
Ligestillingsordfører
Psykiatriordfører
Familieordfører
Natur- og miljøordfører
Fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører
Kirkeordfører
Dyrevelfærdsordfører

Kirsten Normann Andersen

Velfærdsordfører
Sundhedsordfører
Ældreordfører
Handicapordfører
Kommunalordfører
Boligordfører
Indfødsretsordfører

SF i Europa-Parlamentet

SF i kommuner og regioner