SF i Folketinget

 

Jacob Mark

Gruppeformand
Børneordfører
Undervisningsordfører
Finansordfører

Karsten Hønge

Politisk ordfører
Beskæftigelsesordfører
Udenrigsordfører
Ordfører for Grønland og Færøerne

Lisbeth Bech-Nielsen

ORLOV
(Finansordfører)
(Erhvervsordfører)
(IT-ordfører)

Trine Torp

Socialordfører
Psykiatriordfører
Hjemløseordfører

Kirsten Normann Andersen

Sundhedsordfører
Ældreordfører
Afbureaukratiseringsordfører

Karina Lorentzen Dehnhardt

Retsordfører
Ordfører for landdistrikter
IT-ordfører

Signe Munk

Klima- og energiordfører
Jordforureningsordfører
Teleordfører

Carl Valentin

Miljøordfører
Fødevareordfører
Skatteordfører
Udlændingeordfører
Dyrevelfærdsordfører

Charlotte Broman Mølbæk

Kommunalordfører
Handicapordfører
Kulturordfører
Idrætsordfører

Halime Oguz

Integrationsordfører
Boligordfører
Ordfører for byudvikling

Ina Strøjer-Schmidt

Dagtilbudsordfører
Familieordfører
Forbrugerordfører

Anne Valentina Berthelsen

Transportordfører
EU-ordfører
Forsvarsordfører
Indfødsretsordfører
Kirkeordfører

Astrid Carøe

Uddannelsesordfører
Forskningsordfører
Ligestillingsordfører
LGBT+ordfører

Rasmus Nordqvist

Naturordfører
Ordfører for international udvikling
Medieordfører
Ordfører for Nordisk Råd og samarbejde
Ordfører for grønt iværksætteri
Landbrugsordfører
Fiskeriordfører

Theresa Berg Andersen

Erhvervsordfører
Viceborgmester – Vesthimmerland

SF i Europa-Parlamentet

SF i kommuner og regioner