SF i Folketinget

 

Karina Lorentzen Dehnhardt

Gruppeformand
Retsordfører
Ordfører for landdistrikter

Jacob Mark

Gruppenæstformand
Børne- og undervisningsordfører

Karsten Hønge

Politisk ordfører
Beskæftigelsesordfører
Udenrigsordfører
Ordfører for Grønland og Færøerne

Opstillet på Fyn

Lisbeth Bech-Nielsen

Finansordfører
Erhvervsordfører
IT-ordfører
Energiordfører

Kirsten Normann Andersen

Sundhedsordfører
Ældreordfører
Afbureaukratiseringsordfører

Carl Valentin

Miljøordfører
Fødevareordfører
Dyrevelfærdsordfører
Skatteordfører
Udlændingeordfører

Charlotte Broman Mølbæk

Handicap- og inklusionsordfører
Kulturordfører
Dagtilbudsordfører
Medieordfører
Idrætsordfører

Anne Valentina Berthelsen

Transportordfører
EU-ordfører
Forsvarsordfører

Astrid Carøe

Uddannelsesordfører
Forskningsordfører
Ligestillingsordfører
LGBT+ordfører

SF i Europa-Parlamentet

SF i kommuner og regioner