SF i Folketinget

 

Karina Lorentzen Dehnhardt

Gruppeformand
Retsordfører
Ordfører for landdistrikter (delt)

Signe Munk

Politisk ordfører
Klimaordfører
Energiordfører
Forsyningsordfører

Karsten Hønge

Medlem af Præsidiet
Arbejdsmarkedsordfører
Beskæftigelsesordfører
Udenrigsordfører
Ordfører for Grønland og Færøerne

Jacob Mark

Jacob er pt. på barselsorlov

Lisbeth Bech-Nielsen

Finansordfører
Erhvervsordfører
IT-ordfører

Kirsten Normann Andersen

Gruppenæstformand
Sundhedsordfører
Epidemiordfører
Ældreordfører
Afbureaukratiseringsordfører

Carl Valentin

Miljø- og fødevarerordfører
Udlændingeordfører
Landbrug-, fiskeri-, og dyrevelfærdsordfører
Forbrugerordfører

Charlotte Broman Mølbæk

Handicapordfører
Dagtilbud- og inklusionsordfører
Kulturordfører
Medieordfører
Idrætsordfører

Anne Valentina Berthelsen

Forsvarsordfører
Psykiatriordfører
Integrationsordfører
Indfødsretsordfører

Astrid Carøe

Arbejdsmiljøordfører
Ordfører for ungdomsuddannelser
Ligestillingsordfører
LGBTQ+ordfører
Børneordfører

Theresa Berg Andersen

Socialordfører
Kommunalordfører
Kirkeordfører

Sigurd Agersnap

Boligordfører
Skatteordfører
Iværksætteriordfører
Undervisningsordfører

Marianne Bigum

Naturordfører, ordfører for havmiljø og marine naturparker
Ordfører for generationsforureninger
EU-ordfører
Udviklingsordfører og ordfører for global klimapolitik

Sofie Lippert

Transportordfører
Uddannelses- og forskningsordfører

Mads Olsen

Mads er barselsvikar for Jacob Mark

FGU-ordfører
Ordfører vedr. psykologhjælp til unge
Ungdomsordfører

SF i Europa-Parlamentet

SF i kommuner og regioner