SF i Folketinget

 

Jacob Mark

Gruppeformand
Børneordfører
Undervisningsordfører
Ordfører for videregående uddannelser
Medie- og filmordfører

Karsten Hønge

Politisk ordfører
Arbejdsmarkedsordfører
Beskæftigelsesordfører
Udenrigsordfører
Ordfører for Grønland og Færøerne

Lisbeth Bech Poulsen

Finansordfører
Erhvervsordfører
IT-ordfører

Trine Torp

Socialordfører
Psykiatriordfører

Kirsten Normann Andersen

Sundhedsordfører
Ældreordfører
Afbureaukratiseringsordfører
Boligordfører

Karina Lorentzen Dehnhardt

Retsordfører
Ordfører for landdistrikter

Signe Munk

Klima- og energiordfører
Ordfører for velfærdsuddannelser

Carl Valentin

Udlændingeordfører
Integrationsordfører
Miljøordfører
Fødevareordfører
Fiskeriordfører
Skatteordfører

Charlotte Broman Mølbæk

Kommunalordfører
Handicapordfører
Kulturordfører
Idrætsordfører
Kirkeordfører

Halime Oguz

Ordfører for international udvikling
Indfødsretsordfører
Hjemløseordfører
Ordfører for byudvikling

Ina Strøjer-Schmidt

EU-ordfører
Forbrugerordfører
Dagtilbudsordfører
Familieordfører

Anne Valentina Berthelsen

Transportordfører
Naturordfører
Landbrugsordfører
Dyrevelfærdsordfører
Forsvarsordfører

Astrid Carøe

Ordfører for gymnasier, VUC, FGU og erhvervsuddannelser
Forskningsordfører
Ligestillingsordfører
LGBT+-ordfører

SF i Europa-Parlamentet

SF i kommuner og regioner