Karsten Filsø, Ulfborg. 62 år. Uddannet socialpædagog. Byrådsmedlem og formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget. Jeg stiller op med en klar rød og grøn politisk profil.

Social ansvarlighed hænger i min opfattelse fint sammen med ansvarlighed for natur og klima. Der er ingen fribilletter i kampen for en rigere natur og en effektiv klimaindsats. Her skal alle bidrage. De bredeste skuldre skal trække det største læs i indsatsen for samfundets svageste.

Jeg stiller op med en klar rød og grøn politisk profil. Social ansvarlighed hænger i min opfattelse fint sammen med ansvarlighed for natur og klima. Der er ingen fribilletter i kampen for en rigere natur og en effektiv klimaindsats. Her skal alle bidrage. De bredeste skuldre skal trække det største læs i indsatsen for samfundets svageste.

De klimamæssige udfordringer bekymrer mig dybt
I fremtiden vil vi se endnu flere og store klimaudfordringer og Miljøet er også under pres, selvom vi gør meget bedre end før. Det kræver handling – heller i går end i morgen.

Jeg er vestjyde med stort V og har været kommunalpolitiker her siden 1998 – de seneste 9 som formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget. Desuden er jeg Senior Vice President i KIMO International – en organisation for kystkommuner i Nordeuropa, som arbejder for et renere hav. Her arbejder jeg for, at vi kommunalt laver initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne, hvor vi kan.

Naturen mister arter hvert år, men en ny er også kommet til – Ulven. Den færdes også på vore marker og vestjyder må lære at leve med den. En anden sag, jeg kæmper meget for, er fjernelsen af giftdepotet ved Høfde 42 og mindre forurening i Limfjorden. Jeg har valgt her at præsentere min grønne politiske profil, men mine røde mærkesager fylder også meget.

MÆRKESAGER

Jeg vil arbejde for indførelse af faste teams i hjemmepleje og på plejehjem

Det er godt for både ældre og ansatte, at man kender hinanden. Det giver tryghed og bedre trivsel for alle. Samtidig vil det betyde færre konflikter i demensgruppen, når man er kendt med hinanden. Den store udfordring er uddannelse og ansættelse af mere personale. Det skal vi arbejde målrettet på.

Klimaudfordringen er andet og mere end bøvl med Storåens vand i Holstebro by

Klimaændringer som følge af for mange klimagasser i atmosfæren betyder voldsom vejr med regn eller tørke. Store havstigninger vil i de kommende år mærkes ved både Thorsminde og ved Limfjorden. Holstebro Kommune skal gå foran med krav om bæredygtigt byggeri og lokalplanlægning, krav om en grøn indkøbspolitik, krav om grønne energiløsninger ved opvarmning og kommunal transport + meget mere. Vi skal i dialog med borgere og virksomheder om kloge grønne løsninger.

Holstebro Kommune bør vedtage at følge boligregulerings reglerne

Kun en kommune. Som er større end os, følger ikke disse regler, som skal. Vedtages af byrådet. Reglerne betyder, at   Lejeboliger i privat boligbyggeri omfattes af skrappere regler for huslejestigninger, end man oplever uden. SF ønsker ikke, at der spekuleres i andres boliger. Det er vigtigt som attraktiv studieby.