Danmarks aktivistiske ungdomsparti

SF Ungdom – i daglig tale SFU – er Danmarks aktivistiske ungdomsparti. Hver dag kæmper de for at rykke Danmark og verden i en mere rød og grøn retning. De rykker holdninger og organiserer folk gennem kampagner og aktiviteter, mens SF’s unge politikere i byråd, regionsråd og folketinget arbejder for, at SFU’s visioner bliver til politisk virkelighed.

SFU er et selvstændigt ungdomsparti, der har et tæt samarbejde med SF. Du kan være medlem af SFU, indtil du bliver 30 år, og mange er medlem af både SF og SFU samtidig. SFU’s politiske kandidater stiller op for SF, men med et særligt fokus på ungdomspolitik.

Meget af aktiviteten i SFU foregår i lokalafdelinger rundt om i landet. Der er lokalafdelinger i alle dele af Danmark, der holder jævnlige møder og sociale aktiviteter. Lokalafdelingerne går på gaden med forskellige kampagner, og så er de rygraden, når det kommer til valgkampe. Læs mere om SF Ungdom på SFU.dk