SF HELT KORT

SF står for Socialistisk Folkeparti – SF er et moderne grønt venstrefløjsparti, et folkeligt socialistisk parti, stiftet i 1959.

SF opfatter alle mennesker som ligeværdige. Den enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både målet og midlet for hele samfundets udvikling. Alle mennesker skal derfor have frihed til og mulighed for at realisere det liv, de ønsker, med respekt for andres frihed, samfundet og naturen.

SF ønsker at gennemføre en grundlæggende forandring af Danmark, Europa og verden, baseret på solidariske værdier. SF vil samle den brede befolkning i en alliance for forandringer, der udvider demokratiet, styrker fællesskabet, fremmer lighed og sikrer bæredygtighed. Målet er et socialistisk samfund, der på bæredygtigt grundlag skaber størst mulig velfærd, velstand, frihed og flest muligheder for alle mennesker.

SF bekæmper undertrykkelse og ulighed baseret på økonomi, uddannelse, religion, kultur, køn, etnicitet, seksualitet og handicap. Alle mennesker skal sikres lige rettigheder og muligheder.

SF er et både visionært og realistisk parti. Vi ønsker en markant anden politisk retning i Danmark, og vi søger indflydelse og går pragmatisk til det politiske arbejde.
SF har 15 medlemmer af Folketinget, 2 medlemmer af Europa-parlamentet, 168 medlemmer af kommunalbestyrelserne og 14 regionsrådsmedlemmer.