Erhverv og teknologi for en bæredygtig fremtid

For både erhverv og teknologi er den grønne omstilling helt afgørende. Danske virksomheder skal være med helt fremme, når det gælder omstillingen og andre områder, hvor der er et stigende samfundsmæssigt behov for ny teknologi og nye produkter. En kombination af forskning, målrettet erhvervsstøtte og fremtidsorienterede krav på eksempelvis miljøområdet skal sikre, at danske virksomheder kommer først med den gode løsning, der efterfølgende kan eksporteres og skabe arbejdspladser i Danmark.

Vindmølleeventyret viser, at denne strategi virker. Også på varmeforsyning, energibesparelser og vandteknologi står dansk erhvervsliv stærkt. Undervisning, sundhed og transport er andre områder i rivende udvikling og med et stort potentiale for at forbedre vores liv gennem teknologiske løsninger.

Vi skal hjælpe virksomhederne til at være vindere på den lange bane fremfor, som de borgerlige, bare at gå efter de laveste omkostninger på kort sigt.

God uddannelse er også vigtig for virksomhederne. Der er især behov for flere faglærte. Det sociale sikkerhedsnet for iværksættere skal styrkes. Og det skal være lettere at drive en medarbejderejet eller -styret virksomhed.

SF ønsker en stram regulering af finanssektoren, så vi undgår fremtidige finanskriser. Og så skal der et loft over bidragene til realkreditsektoren, der er præget af slap konkurrence og alt for store profitter. Se i øvrigt mere herom under Økonomi, finans og skat.

Frihed og fællesskab i en tech-tid

Vi står over for en markant ændring af vores arbejdsmarked. Fremtiden byder på en rivende teknologisk udvikling. Robotter, kunstig intelligens og maskiner kommer til at overtage meget af det arbejde vi kender i dag.

Den udvikling er fantastisk! Men hvis ikke det skal ende i øget ulighed og true vores velfærdsmodel, er det bydende nødvendigt, at vi sikrer en mere lige og retfærdig fordeling af penge, tid og indflydelse. På den måde kan vi få mere tid til det, der virkelig betyder noget: Ro, nærhed, omsorg og tid til hinanden.

Teknologien giver os nye muligheder for at dele de ressourcer vi har, såsom biler, lejligheder eller arbejdskraft. Deleøkonomi og platformsøkonomi har potentialet til at bidrage til mere bæredygtigt forbrug. Men vi skal sikre at de nye tjenester, der skyder op, ikke bruges som røgslør for social dumping eller skattesnyd. Derfor arbejder vi også hen imod, at deleøkonomisk arbejde bliver organiseret, på lige fod med almindeligt arbejde.

Vi har lavet en hel politik om retspolitik, data og sikkerhed, måske du kunne være interesseret i den, nu hvor du har læst om teknologi?

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!