Ulighed og fattigdom

Uligheden har i mange år været stigende. SF vil have vendt udviklingen. Vi foreslår:

  • En formueskat og lukning af huller i selskabsskatten mv.
  • En børnecheck på 5.000 kr. skattefrit pr. barn til fattige børnefamilier
  • At mindrereguleringen af overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp, pension etc. stopper
  • At en række huller i det sociale sikkerhedsnet skal lappes og at fx helbredstillægget til pensionister forbedres
  • Desuden vil mindre brugerbetaling i sundhed bidrage til mindre udlighed.

Kontanthjælpsloftet har bidraget til stigende ulighed, a det har været fattigdomsskabende og sendt mange børn i fattigdom.  Bare et enkelt år i fattigdom som barn kan trække spor ind i voksenlivet. Derfor var det vigtigt for SF at få afskaffet kontanthjælpsloftet, først med det midlertidige børnetilskud og siden med ydelsesaftalen i 2022, hvor der blev tilført 0,5 mia. kr. til et nyt kontanthjælpssystem. Med aftalen løfter vi 9.200 børn over lavindkomstgrænsen.

BEDRE HJÆLP TIL UDSATTE

I SF arbejder vi for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for.

Med den rette indsats er det muligt at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan få et værdigt liv. Måske endda en uddannelse og et job.

I SF kan vi ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet. Indsatsen skal ske tidligt, være forebyggende og løses ved at se på hele mennesket, familien og det omgivende miljø.

Vi skal tage hånd om dem, der har mindst, og vi skal møde borgerne der, hvor de er. Der er bl.a. behov for markante ændringer i lovgivningen om førtidspension, og for at gentænke indsatsen over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, så flere får en tidligere og bedre indsats, hvor de selv er med til at bestemme indholdet, så de får det, de har brug for. Borgerne skal i det hele taget stilles stærkere over for systemet, og hullerne i det sociale sikkerhedsnet skal lukkes.

På hjemløseområdet, har SF længe arbejdet for at udbrede Housing First-tilgangen, som der har været succes med i Odense. SF er således ogs med i aftalen om billige boliger og Housing First fra november 2021. I den forbindelse vil vi også have fokus på og sikre, at de sociale indsatser ved siden af boligindsatsen er tilstrækkelige for at borgerne kan blive i boligen. Vi ønsker at permanentgøre det sociale frikort, som er med til at skabe stabilitet, fællesskab og bedre trivsel for mange hjemløse og de mest socialt udsatte borgere. SF har desuden stillet beslutningsforslag om id-kort til udsatte stofbrugere.

Måske du også kunne være interesseret i at læse mere om vores politik om inklusion og handicap?