VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er tre konkrete ting, vi kæmper for:

  • Efterværnet skal være en ret fra 18-25 år.
  • Frikort, som den tidligere anbragte kan bruge senere i livet, hvis de f.eks kunne få brug for en kontaktperson, psykologhjælp eller adgang til ungdomsbolig.
  • At udvide adgangen til gratis psykologhjælp og indføre obligatorisk fripas i kommunerne til udsatte børn og unge.

Styrk det sociale sikkerhedsnet

Uligheden har i mange år været stigende. Kontanthjælpsloftet har bidraget dertil, da det har været fattigdomsskabende og sendt mange børn i fattigdom.  Bare et enkelt år i fattigdom som barn kan trække spor ind i voksenlivet. Derfor var det vigtigt for SF at få afskaffet kontanthjælpsloftet, først med det midlertidige børnetilskud og siden med aftalen i 2022, hvor der blev tilført 0,5 mia. kr. til et nyt kontanthjælpssystem.

Ulighed hos børn

Vi skal desuden skabe mere tryghed og stabilitet for anbragte børn. For mange børn oplever i dag utryghed og forvirring i anbringelsen og i processen omkring dem. Det skal vi gøre bedre, for vi ved, at erfaringerne fra barndommen i høj grad sætter spor ind i voksenlivet. En svær barndom baner desværre ofte vej for et svært voksenliv, og det kan bidrage til ulighed i samfundet.

SF er en del af Børnene Først-aftalen fra foråret 2021, hvor vi blandt andet har fået styrket fokus på forebyggende indsats og kvalitet i sagsbehandlingen, ligesom der skal oprettes børnebaser for anbragte børn. Her kan børnene skabe faste og trygge relationer til voksne, og de kan danne netværk og opleve genkendelighed sammen med børn og unge i en lignende situation. Med aftalen skal der desuden laves en evaluering af efterværnet. SF ønsker, at efterværnet skal være en ret fra 18-25 år. På den måde skal kommunerne ikke vurdere om, der skal bevilges efterværn, men i stedet i samarbejde med den unge finde ud af, hvordan efterværnet skal fungere. Vi ønsker desuden et frikort, som den tidligere anbragte kan bruge senere i livet, hvis de f.eks kunne få brug for en kontaktperson, psykologhjælp eller adgang til ungdomsbolig. Ikke mindst ønsker vi en styrkelse af kvaliteten på døgninstitutions- og plejefamilieområdet.

SF vil også udvide adgangen til gratis psykologhjælp og indføre obligatorisk fripas i kommunerne til udsatte børn og unge, så de har mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Bedre hjælp til udsatte

I SF arbejder vi for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for.

Med den rette indsats er det muligt at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan få et værdigt liv. Måske endda en uddannelse og et job.

I SF kan vi ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet. Indsatsen skal ske tidligt, være forebyggende og løses ved at se på hele mennesket, familien og det omgivende miljø.

Vi skal tage hånd om dem, der har mindst, og vi skal møde borgerne der, hvor de er. Der er bl.a. behov for markante ændringer i lovgivningen om førtidspension, og for at gentænke indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere, så flere får en tidligere og bedre indsats, hvor de selv er med til at bestemme indholdet, så de får det, de har brug for. Borgerne skal i det hele taget stilles stærkere over for systemet, og hullerne i det sociale sikkerhedsnet skal lukkes.

Måske er du også interesseret i at læse om vores sundhedspolitik?