Ingen skal leve med fattigdom

Kontanthjælpsloftet skal væk. Det er det første punkt på SF’s to-do liste efter et valg.

Kontanthjælpsloftet gjorde på få måneder flere end 10.000 børn fattige, efter det blev indført af Løkke-regeringen. Det tal ventes at være vokset til omkring 25.000 siden. Konsekvenserne af den kyniske borgerlige politik er med andre ord enorme. Uligheden stiger, og flere og flere børn bliver ramt.

Det fører i værste fald til fattigdom, social deroute og hjemløshed. Det skal vi ikke acceptere. Ikke i vores velfærdsdanmark.

Vi skal tage hånd om dem, der har mindst. Vi skal have genskabt det sociale ansvar.

Fattigdommen forsvinder ikke, ved at de borgerlige partier fjerner fattigdomsgrænsen. Det hjælper ikke at lukke øjnene for problemerne. Der er brug for at genindføre fattigdomsgrænsen, så vi tydeligt kan se og opspore de mennesker, der har brug for hjælp.

Bedre hjælp til udsatte

I SF arbejder vi for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for.

Med den rette indsats er det muligt at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan få et værdigt liv. Måske endda en uddannelse og et job.

I SF kan vi ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet. Indsatsen skal ske tidligt, være forebyggende og løses ved at se på hele mennesket, familien og det omgivende miljø.

Udsatte borgere har ofte 10-20 sagsbehandlere. Det skal ændres, så borgeren som udgangspunkt kun har én enkelt kontaktperson, som kan trække på de nødvendige videnspersoner på eksempelvis sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.