Styrk det sociale sikkerhedsnet

Kontanthjælpsloftet har været fattigdomsskabende og sendt mange børn i fattigdom. Uligheden har i mange år været stigende, og derfor var det vigtigt for SF at afskaffe kontanthjælpsloftet. Bare et enkelt år i fattigdom som barn kan trække spor ind i voksenlivet.

For SF har afskaffelse af kontanthjælpsloftet længe været et hovedkrav. Det fik vi med i forståelsespapiret, sådan at loftet afskaffes i to hug: Først med et børnetilskud til familier ramt af loftet, og dernæst ved at den ydelseskommission der er nedsat skal komme med forslag til et ydelsessystem uden et kontanthjælpsloft. SF vil arbejde for, at det nye ydelsessystem ikke fastholder eller skaber fattigdom, hverken for børnefamilier eller andre.Vi skal desuden skabe mere tryghed og stabilitet for anbragte børn. For mange børn oplever i dag utryghed og forvirring i anbringelsen og i processen omkring dem. Det skal vi gøre bedre, for vi ved, at erfaringerne fra barndommen i høj grad sætter spor ind i voksenlivet. En svær barndom baner desværre ofte vej for et svært voksenliv.

SF vil oprette en ”børnebase” for anbragte børn, hvor børnene kan skabe faste og trygge relationer til voksne og hvor de kan danne netværk og opleve genkendelighed sammen med børn og unge i en lignende situation. Basen skal understøtte deres udvikling, uddannelse og relationsdannelse. Vi vil desuden sikre ret til efterværn fra 18-23 år for anbragte unge. På den måde skal kommunerne ikke vurdere om, der skal bevilges efterværn, men i stedet i samarbejde med den unge finde ud af, hvordan efterværnet skal fungere, og på sigt ønsker vi et frikort den tidligere anbragte kan bruge senere i livet, hvis de f.eks kunne få brug for en kontaktperson, psykologhjælp eller adgang til ungdomsbolig.

SF vil også udvide adgangen til gratis psykologhjælp og indføre obligatorisk fripas i kommunerne til udsatte børn og unge, så de har mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Bedre hjælp til udsatte

I SF arbejder vi for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for.

Med den rette indsats er det muligt at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan få et værdigt liv. Måske endda en uddannelse og et job.

I SF kan vi ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet. Indsatsen skal ske tidligt, være forebyggende og løses ved at se på hele mennesket, familien og det omgivende miljø.

Vi skal tage hånd om dem, der har mindst, og vi skal møde borgerne der, hvor de er. Der er bl.a. behov for markante ændringer i lovgivningen om førtidspension, og for at gentænke indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere. Borgerne skal i det hele taget stilles stærkere over for systemet, og hullerne i det sociale sikkerhedsnet skal lukkes.