Der er noget galt i Danmark…
Vi er kommet på det helt forkerte spor. Den velfærd vi alle kender, og som vi og mange andre røde partier var med til at opbygge, er ved at være slidt tynd og med store huller.

Uligheden stiger, de rigeste får endnu mere og de fattigste tager skraldet. Der er meget at tage fat på og det er jeg klar til!!

Jeg har oplevet, hvad det gør ved mennesker, når livet gør ondt. I Kirkens Korshær, hvor min mor arbejdede, mødte jeg som lille pige mennesker, der lever på kanten af samfundet.

Som pædagog har jeg selv mødt mange børn i Gellerupparken og anbragte unge, da jeg arbejdede på en døgninstitution. Som familiebehandler har jeg mødt mange forskellige familier, der slår sig på livet og efterlades i systemet.

Som mor til 3, har jeg oplevet, at pædagoger og lærere ikke kan sætte alle deres gode intentioner og kompetencer i spil, fordi de ikke får nok tid. Det kan vi ikke være bekendt – hverken overfor børnene, de unge eller overfor de mange dygtige offentligt ansatte.

Grøn omstilling nu!
Alt det kan til gengæld være ligegyldigt, hvis ikke vi for alvor får startet den grønne omstilling nu. Hvis ikke vi får skabt en meget mere bæredygtig måde at være på kloden, så kommer alle vores ressourcer og kræfter til at gå til at begrænse skader.

Mine visioner for et fremtidigt folketingsarbejde vil derfor være baseret på både bekæmpelse af ulighed og langt mere bæredygtighed – For en mere bæredygtig fremtid.

MÆRKESAGER

Ro på for vores børn og unge
Det skaber vi bl.a. med en garanti for flere pædagoger i daginstitutionerne og en stærkere Folkeskole uden karakterræs og pres, men med tid til fordybelse og dannelse i klasser med max. 24 elever.

Social retfærdighed og mindre ulighed
Alle har krav på et godt liv med kvalitet og værdighed. 44.000 børn lever i fattigdom i Danmark, derfor skal Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen afskaffes – de skaber ulighed og diskrimination. Psykiatrien skal opprioriteres med flere ressourcer.

Klimaudfordringer skal ikke håndteres i fremtiden – Der skal handles nu!
Vores klode kan ikke længere holde til det store forbrugspres. Vi skal væk fra de fossile brændstoffer og finde andre bæredygtige måder at leve på. Vi skal være ambitiøse og opfylde målsætningen om 100% vedvarende energi i 2050 og regulere landbruget mere.