Slut med lange dage i skole og megaklasser

Folkeskolen skal både danne og uddanne, samtidig med at alle børn trives. Og så er det i børnenes skole, at den demokratiske grundstamme skal sikres og udvikles.

En af folkeskolens vigtigste kvaliteter er, at den kan give alle elever de bedste muligheder for at lære uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Det skal vi både sikre og styrke.

Vi har en fantastisk folkeskole i Danmark, men i en årrække har den været alt for centralt styret med stive rammer, tests og læringsmål. På trods af flere timer i dansk og matematik er børnene ikke blevet dygtigere, og flere børn mistrives. Væk fra de stive rammer, tests og læringsmål. Mere fokus på formålet med skole: at give børn en grundlæggende dannelse, reflektere kritisk og få kundskaber og færdigheder. Børn skal blive til nogen fremfor til noget.

Det kræver, at vi sætter folkeskolen fri, så lærere, pædagoger, elever, ledere og forældre lokalt kan skabe den skole-dag, der er bedst for børnene. Folkeskolen skal drejes i en mindre boglig retning og give mere plads til de børn, der har svært ved at sidde stille, eller som ikke er bogligt stærke. Derfor skal der være mere tid til de praktiske fag og flere unge skal have mulighed for at komme i mesterlæreordninger. Alle børn har godt af en skole for både hånden og ånden.

SF vil have klassestørrelsen ned på højst 24 elever, og skoledagen skal være kortere. Ressourcerne bliver brugt forkert i dag – på meget lange dage i skolen i klasser med alt for mange børn og med lærere, der har dårlig tid til forberedelse. SF vil bruge ressourcerne klogere ved at fokusere på det, der giver kvalitet – en kortere skoledag med færre børn i klasserne og med ressourcer til det, vi ved virker fx flere timer med to uddannede voksne.

Giv unge ro på

Alt for mange unge oplever en stresset hverdag. De har ikke bare naturligt travlt, men har svært ved at tackle de stigende forventninger fra sig selv eller andre om en perfekt præstation hver gang. Der er brug for at give de unge mere ro på.

Vi vil lægge en dæmper på konkurrencekulturen og give mere tid til kreativitet, fordybelse og til at fejle. Skoledagen skal gøre eleverne klogere og dygtigere, ikke bare gøre dem klar til den næste test eller eksamen. Derfor vil SF have karakterfrie klasser og mere tid til feedback.

De unge skal have tid til at udvikle sig. De skal have mulighed for både at vælge og vælge om, og der skal også være plads til et sabbatår eller to efter gymnasiet og inden uddannelsen, hvis det er det, de har lyst til.

Det er ikke karakterer og eksamener, der skaber dygtige studerende. Det er gode uddannelser og undervisere med tid til den enkelte elev. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået stoppet den borgerlige regerings besparelser på uddannelse, og nu igen investerer i vores uddannelser.

Styrk forberedende grunduddannelse

Den forberedende grunduddannelse, FGU, er et vigtigt uddannelsestilbud til de unge, der ikke evner eller magter at gå den lige vej igennem uddannelsessystemet. FGU startede op i august 2019 og er kommet godt i gang med at hjælpe alle de unge, der har brug for tilbuddet. Al opstart er svær og det har krævet et stort arbejde på skolerne at skabe en ny pædagogisk praksis og tage hånd om de unge med meget forskellige behov. SF mener, at der er brug for at styrke uddannelsen. Der er brug for investeringer i uddannelsen: Mere tid til forberedelse for lærerne, ordentlige lokaler og støtte til de unge.

FGU’en skal sikre, at vi ikke længere mister nogen unge af syne. At der er en plan for alle unge. FGU’en skal være det fleksible uddannelsestilbud, som hele tiden kan rumme de unge, der har brug for at blive løftet. Derfor er uddannelsen så hammer vigtig, og derfor mener vi i SF, at det er helt afgørende, at vi styrker FGU’en med de rette rammer og ressourcer.

Flere faglærte kræver gode uddannelser

Danmark kommer i nær fremtid til at mangle faglærte. Samtidig forsvinder flere og flere ufaglærte job på grund af den teknologiske udvikling.

SF foreslår at gøre eleverne i folkeskolen mere nysgerrige på erhvervsuddannelserne ved at lade de praktiske og kreative fag fylde mere, når man er i skole. Samtidig skal der være mere samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler. Og skoletrætte unge skal have mulighed for at komme i ”mesterlæreordninger”. I dag er det ikke alle unge i 8.-9. klasse, som kommer i erhvervspraktik. SF foreslår, at alle unge skal have gode muligheder for at komme i erhvervspraktik.

Erhvervsuddannelserne skal styrkes. I dag er der alt for mange, som falder fra deres uddannelse. SF mener, at der skal sikres mere fleksibilitet, så flere kan gennemføre uddannelserne. Derfor skal uddannelserne have ressourcer til et længere grundforløb for de elever, som har brug for det.

Hvis vi skal have flere faglærte, kræver det også flere praktikpladser. Derfor mener SF, at alle offentlige myndigheder ved udbud skal anvende arbejds- og uddannelsesklausuler, så de sikrer sig, at de virksomheder, der skal udføre arbejdet, bærer en del af samfundsansvaret ved at tage lærlinge.

Uddannelser i hele landet

Centraliseringen har de seneste mange år betydet, at uddannelser uden for de største byer er lukket og mange uddannelser bare er blevet større og større.

Uddannelse skaber liv, giver frihed og opfylder drømme. Derfor mener SF, at mange flere skal kunne læse en uddannelse tæt på, hvor de bor.

Særligt er der brug for flere velfærdsuddannelser, for vi mangler sådan lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker i hele landet.

Med den seneste aftale har SF været med til at sikre, at man snart kan læse til jordemor i Slagelse, pædagog i Holbæk, lærer i Svendborg og mange andre nye uddannelser.

Vi går den modsatte vej af centraliseringsbølgen. Slut med hele tiden at lukke uddannelser uden for de største byer. De kommende år skal vi have flere uddannelser i de mindre byer. Det vil vi i SF kæmpe for.

UDDANNELSERNE SKAL GENOPRETTES OG STYRKES

Gratis og god uddannelse giver unge mennesker mulighed for at blive dygtige indenfor deres interessefelt og indfri deres potentiale. Danmark bliver også et rigere land af at have kvalitetsuddannelser. SF vil have en genopretningsplan for hele uddannelsesområdet.

Alle skal have ret til at blive uddannet. Derfor mener SF, at det er vigtigt, at alle uddannelser bliver genoprettet. Vi vil afsætte midler til både de forberedende uddannelser, ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser og efteruddannelse. Behovet skal undersøges nærmere, men vi forestiller os, at der vil være tale om et beløb stigende til i størrelsesordenen 1 mia. kr. slutningen af valgperioden.

Rigtig mange studerende oplever, at de ikke får den feedback, de har brug for fra deres undervisere. Antallet af undervisningstimer for en studerende er også for lavt. Begge dele påvirker kvaliteten af undervisningen. Derfor er det et af de punkter, hvor der skal investeres i og sættes ind.

Vi lykkedes med at stoppe den tidligere regerings besparelsestyranni, der år efter år forringede vores uddannelser. Nu er vi begyndt på at investere i vores uddannelser igen. Det vil vi fortsætte med. For selvom det koster en bondegård at investere i uddannelse, så koster det et kongerige at spare på uddannelse.

Måske vil du også gerne læse om vores politik på børn og unge?

Jeg synes det er vigtigt, at studerende får bedre vilkår og ikke stresses igennem uddannelsessystemet. SF er et parti, der ikke bare snakker om et bedre samfund men rent faktisk går ind og tager ansvar for at skabe forandring. Derfor er jeg medlem.

Emma
SF Aarhus

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!