Alle børn skal have en god start

Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling. Derfor skal vi sikre, at der er tid til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år.

Daginstitutionerne bidrager i høj grad til at modvirke negativ social arv blandt de børn, der kommer fra ressourcesvage familier. Samtidig er de vigtige for integrationen af børn med anden etnisk baggrund.

SF arbejder for et godt, trygt og stimulerende børneliv med ordentlige normeringer og uddannet personale i vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Vi vil sikre, at alle børn gennem leg og læring udvikler kompetencer og udfordres personligt, sprogligt og motorisk. Det kræver blandt andet, at der er voksne nok i daginstitutionerne.

SF kæmper for minimumsnormeringer. Der bør aldrig være flere end seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.

Mere leg og læring i fritiden

Når skoledagen er forbi, skal der være masser af muligheder for børn og unge. Plads til at lege og lære.

Normeringerne i skolefritidsordninger og fritidshjem skal være markant bedre. Der bør højst være ni børn per voksen. Og så bør vi udvide åbningstiden i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber, så fritidsfællesskaberne kan fylde mere i løbet af dagen.

Det er afgørende, at alle forældre har råd til at sende deres børn i en skolefritidsordning. Derfor skal der være loft over forældrebetalingen i skolefritidsordninger på 40 procent.

Vi ved, hvor vigtige ungdomsårene er, og hvor vigtigt det er, at alle unge har mulighed for at møde kompetente voksne, som har tid til at guide dem, og som de unge kan have tillid til. Her kan klubber med dygtige voksne og spændende tilbud gøre en stor forskel.

Børn og unge skal have gode skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud, uanset hvor i landet de bor. Der er brug for et markant løft på hele området.

Udsatte børn og unge

Udsatte børn, unge og deres familier har vi et særligt ansvar for at hjælpe. I SF fokuserer vi især på den tidlige indsats, så udsatte familier ikke overlades til sig selv, men følges tæt, bl.a. gennem en styrkelse af sundhedsplejen og massiv støtte til at få familielivet til at fungere. Og så skal vi sikre, at børnene guides over i gode dagpasningstilbud fra en tidlig alder.

Kommunerne skal bruge de gode erfaringer, man har en række steder med forældretræningskurser og en helhedsorienteret indsats (Sveriges-/Herningmodellen), hvor man nedsætter antallet af sager hos den enkelte socialrådgiver og arbejder tværsektorielt med udsatte børn og unge i et tæt samarbejde med både institutioner og skoler.

Kommunerne bør have en stærk PPR-afdeling, der kan sikre støtte og vejledning til udsatte og sårbare børn og unge, et godt udbygget SSP-samarbejde og så meget gerne tilknyttet socialrådgivere til alle daginstitutioner og skoler; og så må kommunerne for guds skyld ikke bare ”opgive” deres udsatte unge, når de bliver 18 år.

Kommunerne skal aktivt arbejdet med brug af efterværn – ikke bare til tidligere anbragte børn og unge, men alle udsatte unge – så man viderefører de tilbud om støtte de har haft, hvor det giver mening, så de ikke bliver tabet på gulvet. Det er helt afgørende, at man sikrer dem en vej videre i tilværelsen i form af en ungdomsuddannelse, job, bolig mm.

Efterværn har mange ansigter. Udover en videreførsel af den støtte man modtog før det 18. år, kan den tage form af en særlig voksenstøtte for unge, der er trætte af den ”behandlerkultur”, man udsatte børn og unge har mødt i deres opvækst. Det vigtigste er ikke formen, men som nævnt at de unge ikke tabes på gulvet og sikres en god voksenkontakt.

Børnene i vores daginstitutioner må aldrig føle sig svigtede, men pædagoger har kun to hænder.

Derfor skal vi have minimumsnormeringer: Aldrig flere end seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

For mig er børn og unge noget af det vigtigste, for de er vores fremtid. Heldigvis er det en mærkesag for SF og derfor stortrives jeg som medlem i partiet.

Vivi
SF Albertslund