Giv børn mere ro på

Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige udvikling og børneliv. Derfor skal vi sikre, at der er tid til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år. Alle børn er forskellige og udvikler sig forskelligt. Det skal der være plads og rum til. Desværre oplever mange børn at blive presset hurtigere fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, fordi det er billigere for kommunekassen. SF mener, det er på tide at sætte farten ned og give vores børn mere ro på.

Det gælder også i vores vuggestuer, børnehaver og dagplejer, hvor der skal være tid nok til at blive krammet, trøstet og til leg. Det kræver, at der er voksne nok til børnene. Dygtige pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, der kan sikre, at alle børn bliver set og hørt. Derfor gik SF til valg på at sikre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

SF har sikret, at der i 2024 skal være minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. En voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven skal fremover være et minimum. Så der bliver mere tid til omsorg, nærvær og leg. Lokalt kæmper SF for at komme i mål endnu hurtigere. Og så kæmper vi for, at alle børn kommer til at mærke mere pædagogisk personale omkring dem. Det er ikke godt nok, at der kun kommer mere personale i nogle institutioner. Derfor siger vi: Minimumsnormeringer på institutionsniveau – flere voksne til alle børn.

Mere leg og nærvær i fritiden

Når skoledagen er forbi, skal der være masser af muligheder for børn og unge. Plads til at lege og lave lige, hvad man har lyst til. Spille fodbold, lave perleplader, tegne.

Det oplever mange børn heldigvis allerede i dag. Men der er også mange, der oplever, at der er langt til en voksen, hvis man er blevet ked af det eller har brug for hjælp. Pædagoger fortæller, at de kan stå alene med 27 børn. Det er ikke godt nok. Der bør være minimumsnormeringer i SFO og fritidshjem – højst ni børn per voksen. Det vil give personalet bedre muligheder for at understøtte børnefælleskaberne. Og så bør vi udvide åbningstiden i SFO, fritidshjem og klubber, så fritidsfællesskaberne kan fylde mere i løbet af dagen.

Alle forældre skal have råd til at sende deres børn i en skolefritidsordning. Nogle forældre fravælger fritidsordningen, fordi det er for dyrt. Ofte er der en social slagside i, hvilke børn, der ikke kommer i fritidsordning. Alle børn skal have mulighed for at gå med klassekammeraterne i skolefritidsordning efter skole. Derfor mener SF, at der skal være loft over forældrebetalingen på 40 procent.

Vi ved, hvor vigtige ungdomsårene er. Og hvor vigtigt det er, at alle unge har mulighed for at møde kompetente voksne, som har tid til at guide dem, og som de unge kan have tillid til. Her kan klubber med dygtige voksne og spændende tilbud gøre en stor forskel for de unges personlige udvikling. Særligt i områder med mange børn og unge i udsatte positioner kan klubber gøre en vigtig positiv forskel fx ift. banderekruttering. SF mener, at der skal være et klubtilbud til unge i alle kommuner.

Børn og unge skal have gode skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud, uanset hvor i landet de bor. Der er brug for et markant løft på hele området.

Udsatte børn og unge

Udsatte børn, unge og deres familier har vi et særligt ansvar for at hjælpe. I SF fokuserer vi især på den tidlige indsats, så udsatte familier ikke overlades til sig selv, men følges tæt, bl.a. gennem en styrkelse af sundhedsplejen og massiv støtte til at få familielivet til at fungere. Og så skal vi sikre, at børnene guides over i gode dagpasningstilbud fra en tidlig alder.

Kommunerne skal bruge de gode erfaringer og iværksætte en helhedsorienteret og tidlig indsats, hvor man nedsætter antallet af sager hos den enkelte socialrådgiver og arbejder tværsektorielt med udsatte børn og unge i et tæt samarbejde med både institutioner og skoler.

SF er en del af Børnene Først-aftalen fra foråret 2021, hvor vi blandt andet har fået styrket fokus på forebyggende indsats og kvalitet i sagsbehandlingen, ligesom der skal oprettes børnebaser for anbragte børn. Her kan børnene skabe faste og trygge relationer til voksne. Og så kan de danne netværk og opleve genkendelighed sammen med børn og unge i en lignende situation. Med aftalen skal der desuden laves en evaluering af efterværnet, og SF ønsker, at efterværnet skal være en ret fra 18-25 år. På den måde skal kommunerne ikke vurdere om, der skal bevilges efterværn, men i stedet i samarbejde med den unge finde ud af, hvordan efterværnet skal fungere. Vi ønsker desuden et frikort den tidligere anbragte kan bruge senere i livet, hvis de fx kunne få brug for en kontaktperson, psykologhjælp eller adgang til ungdomsbolig. Ikke mindst ønsker vi en styrkelse af kvaliteten på døgninstitutions- og plejefamilieområdet.

Mistrivsel

Kommunerne bør have en stærk PPR-afdeling, der kan sikre støtte og vejledning til udsatte og sårbare børn og unge, et godt udbygget SSP-samarbejde og så meget gerne tilknyttet socialrådgivere til alle daginstitutioner og skoler; og kommunerne må ikke bare ”opgive” deres udsatte unge, når de bliver 18 år.

SF vil også udvide adgangen til gratis psykologhjælp og indføre obligatorisk fripas i kommunerne til udsatte børn og unge, så de har mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Måske vil du også læse om vores politik på handicap og inklusion?

Børnene i vores daginstitutioner må aldrig føle sig svigtede, men pædagoger har kun to hænder.

Derfor skal vi have minimumsnormeringer: Aldrig flere end seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

For mig er børn og unge noget af det vigtigste, for de er vores fremtid. Heldigvis er det en mærkesag for SF og derfor stortrives jeg som medlem i partiet.

Vivi
SF Albertslund