FÆLLESSKAB, LIGHED OG OMSORG.

Fællesskab betyder, at ingen mennesker skal føle sig som andenrangsborgere
pga. fattidom, sygdom eller handicap. Det skal være nemmere at få hjælp i vores
sundhedssystem, især mennesker med psykiske lidelser er svigtet i de forgangende år. Vi har skabt et samfund hvor præstation og tempo er hverdag for mange.
Det skal vi turde at gøre op med i SF og kæmpe for en hverdag med mere RO PÅ!

Lighed betyder, at alle mennesker også i vores udkantskommuner skal have de samme muligheder, glæder og goder som i resten af landet. Nordjylland er langt væk fra København, men det må ikke betyde at Nordjylland glemmes. Vi skal på landkortet når der bla. tales om kollektiv trafik og attraktive landdistrikter.

Omsorg betyder, at ingen skal drukne i ensomhed, misbrug og arbejdsløshed. Vi har både pligten og mulighederne for at hjælpe.
Jeg ser i det daglige hvordan gode normeringer gør en forskel for vores børn, unge og ældre. Den dagsorden har SF sat sig hårdt på, og den skal vi følge til dørs.

 

Min politiske erfaring har jeg dels fået via min rolle som stedfortræder i Folketinget og dels som byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune, hvor jeg har været 2. viceborgmester, Formand for beskæftigelsesudvalget og siddet i økonomiudvalget.

Jeg er også uddannet pædagog, ansat som dagtilbudsleder, jeg er gift med Thomas og så er jeg mor til to teenagepiger.

Min politiske overbevisning kommer af det som jeg beskæftiger mig med hverdag. Jeg er klar til at kæmpe for de værdier, det har været en mangelvare igennem den
borgerlige regerings tid, vi er igang men vi er langt fra i mål.

SF har sat sig markant på den Grønne dagsorden, vi skal i mål med vores klimaambition om at reducere vores CO2 udledning med 70% – Så der er nok at tage fat på.

Vi skal have hjertet og fornuften med i de beslutninger som træffes, hjertet som sidder til venstre for midten – ligesom SF.