Borgere med handicap skal have alle muligheder for at være med

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap skal kunne leve et værdigt, respektfuldt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser.

SF arbejder for bedre uddannelsesmuligheder, et rummeligt arbejdsmarked og flere handicapvenlige boliger. Derudover skal vi fortsat arbejde med fuld tilgængelighed og bred adgang til kommunikation og information for borgere med handicap.

FN’s Handicapkonvention er et vigtigt pejlemærke for handicappolitikken i SF.

Tilgængelighed:
Der skal være ret til individuel udfoldelse og bopæl. Vi skal ikke tilbage til at samle borgere med handicap i store centrale institutioner, som vi ser en tendens til. Tilgængelighed for handicappede skal styrkes i forhold til planlægning af det fysiske rum og adgang til offentlige ydelser på blandt andet sundhedsområdet.

Uddannelse:
Det er vigtigt, at arbejdet med inklusion i folkeskolen ikke bliver en spareøvelse, og der fortsat er de nødvendige specialtilbud i kommunerne.

Arbejdsmarked:
Vi skal have et åbent og inkluderende arbejdsmarked med ret til rehabilitering. Kun 50 procent af borgerne med et handicap er tilknyttet arbejdsmarkedet. SF vil løfte rehabiliteringsindsatsen for borgere med handicap og sikre en koordineret og sammenhængende indsats.

Sundhedstilbud:
Borgere med et psykisk handicap skal have de samme rettigheder som borgere med fysiske lidelser. Det gælder ikke mindst i forhold til behandlingsgaranti og ventetid. Og så skal vi som samfund begrænse og allerhelst undgå tvang i psykiatrien.