VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er tre konkrete ting, vi kæmper for:

  • Formueskat og højere skat på aktieindkomst m.m. til topskatteydere.
  • Skærpe kontrollen med kapitalfonde.
  • Et mere effektivt skattesystem med bedre regler på både dansk og internationalt plan

VELFÆRD FREMFOR SKATTELETTELSER

SF kæmper for god velfærd, et godt socialt sikkerhedsnet og et mere lige Danmark. Udgifterne til velfærd skal som udgangspunkt følge befolkningsudviklingen, men der skal mere til, hvis vi skal gøre det endnu bedre. Og det skal vi!

Der skal være balance i den offentlige økonomi. Store underskud og voksende statsgæld fører efter alle erfaringer til nedskæringer, der rammer de fattigste og mest udsatte. Derfor lover vi ikke store skattelettelser, heller ikke i bunden. Vi ønsker en ambitiøs politik med retfærdig finansiering og ser gerne, at de bedst stillede bidrager lidt mere.

Samtidig skal der sikres finansiering til den grønne omstilling, herunder ved brug af den aftalte grønne fond på godt 50 mia. kr. over den kommende årrække. De forøgede forsvarsudgifter reducerer ikke det økonomiske råderum, fordi det er forøget som følge af at det nationale kompromis om forsvar og sikkerhed giver mulighed for større strukturelle underskud.

Den øgede velfærd skal blandt andet finansieres gennem:

  • Ingen asociale skattelettelser, som primært kommer de bedst stillede til gavn
  • Formueskat og højere skat på aktieindkomst m.m. til topskatteydere
  • En langt mere effektiv skattekontrol og lukning af skattehuller
  • Omlægning af arveafgiften med lidt højere beskatning af meget store arvesummer

EN FINANSSEKTOR TIL GAVN FOR ALLE

Finanssektoren er blevet et slaraffenland for banditter i habitter, der spekulerer i, hvordan de kan snyde statskassen og borgerne for så mange penge som muligt. Det skal ændres!

Vi skal regulere finanssektoren og sikre, at den kommer samfundet til gode. Vi skal kunne have tillid til, at de formuer, der passerer gennem sektoren, skaber værdi for samfundet og ikke forsvinder gennem rådgivning i aggressiv skatteplanlægning og snyd, højfrekvenshandel og salg af komplekse og uigennemskuelige finansielle produkter.

Efter finanskrisen er særligt kapitalkravene blevet skærpet. Desuden har SF fået indført vigtige stramninger på hvidvaskområdet. Men vi er langt fra i mål. Vi skal forbedre reguleringen af hensyn til forbrugerne. Det skal ske for at minimere risikoen for nye finanskriser. Og for at sikre, at bankerne tager deres ansvar alvorligt, blandt andet i kampen mod hvidvask, svindel og skatteunddragelse.

SF vil bl.a. skærpe kontrollen med kapitalfonde, sætte ind mod urimelige bidragsforhøjelser på realkreditlån og opsplitte finansielle supermarkeder.

RÅD TIL VELFÆRD: TIL KAMP MOD SKATTELY OG SKATTEUNDDRAGELSE

Det skal være slut med, at de rigeste og mest magtfulde rigmænd og virksomheder sender overskud i skattely og kynisk udnytter huller i skattelovgivningen på tværs af grænser for at slippe for at betale til fællesskabet!

Skatteunddragelse og rådgivning i at undgå at betale skat, uanset om det foretages af multinationale selskaber, kapitalfonde eller banker, er med til at underminere vores demokrati, forvrænge konkurrencen og snyde samfundet for penge, som kunne have været brugt på velfærd i form af skoler, sygehuse, ældrepleje og meget andet.

I SF vil vi have et mere effektivt skattesystem med bedre regler på både dansk og internationalt plan. Lige nu er problemet blandt andet, at lovgivningen hverken nationalt eller internationalt har fulgt med udviklingen, hvor penge flyttes rundt og kanaliseres til skattely. Det giver blandt andet store multinationale virksomheder alt for gode muligheder for at undgå at betale skat til fællesskabet.

Der skal være langt bedre kontrol og et egentligt tilsyn med kapitalfonde, så vi undgår svindel med udbytteskat for astronomiske beløb. Og så vil vi have strammere regler for banker og rådgivere, så de får et større ansvar for at anmelde alle tvivlsomme skattefiflerier til myndighederne.

Måske er du også interesseret i at læse om vores arbejdsmarkedspolitik?