Jeg er 39 år, gift og far til Robin på fem år. I Folketinget vil jeg blandt andet bruge min erfaring fra Gladsaxe Kommune, hvor jeg har været medlem af byrådet siden 2009 og i dag er viceborgmester. Jeg vil være din lokale stemme på Christiansborg og har smøget ærmerne op for at fortsætte arbejdet for et grønnere og mere sammenhængende Danmark, hvor vi sammen skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere.

Vi skal have mere ro på

Det skal være trygt at skabe en familie i Danmark, hvor de voksne kan gå på arbejde og overlade børnene i gode vuggestuer og børnehaver med voksne, der har tid. Flere hænder i institutionerne giver alle børn en god start på livet, og en god kontakt med børnene giver mulighed for tidligt at kunne hjælpe de udsatte familier.

Vi skal sørge for, at færre børn og unge bliver overset i skolerne, så vi kan forebygge marginalisering og de sociale problemer, som kan føre til kriminalitet og radikalisering.

Vi skal bekæmpe uligheden i Danmark

Samtidig er den stigende ulighed en kæmpe udfordring for fællesskabet. De rigeste bliver endnu rigere og stikker af fra os andre. Arbejdsløse og syge falder igennem vores engang stærke sociale sikkerhedsnet, og visse steder i eksempelvis Vestegnen får børn ikke samme muligheder som deres jævnaldrende. Det kan vi ikke være bekendt.

MÆRKESAGER

Jeg vil arbejde for at forbedre rammerne for vores børn og unge markant
Flere hænder i vuggestuer og børnehaver
• Effektiv handleplan for udsatte børn og bedre tilbud til børn med specielle behov
• Flere praktikpladser og bedre kvalitet af skolepraktikken på erhvervsskolerne

Jeg vil arbejde for en integrationspolitik, der samler og udvikler
• Tillidspersoner i udsatte boligområder
• Fritidsjobordning i hele landet
• En certificeret imamuddannelse for at sikre demokratisk funderede imamer

Jeg vil arbejde for at bekæmpe den stigende ulighed
• Væk med kontanthjælpsloftet og hæv i stedet skatten for de rigeste
• Afskaffelse af brugerbetaling på sundhed, psykologhjælp og tandlæge
• Vi skal genindføre en officiel fattigdomsgrænse i Danmark

SERDALS HJEMMESIDE

www.benli.dk