FOR ET GRØNNERE OG MERE SAMMENHÆNGENDE GLADSAXE

Jeg er 42 år, gift og far til Robin på otte år. Jeg er vokset op i Værebroparken i Bagsværd og har siden 2009 været medlem af byrådet i Gladsaxe, hvor jeg er viceborgmester. Jeg har smøget ærmerne op vil fortsat arbejde for et grønnere og mere sammenhængende Gladsaxe, hvor vi sammen skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere i vores kommune.

Lokalt velfærd skal danne rammen om det gode liv for alle kommunens borgere, uanset etnicitet, alder og samfundslag. Der skal være ro på og tryghed for børn og familien samt omsorg for ældre og borgere med handicap. Vi vil sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle.

Jeg ønsker, at Gladsaxe skal være Storkøbenhavns grønneste kommune og et godt sted at bo og arbejde. En kommune, hvor klima og miljø tænkes ind i alle udviklingstiltag, og hvor den vilde natur er en integreret del af by og boliger.

Mærkesager 

JEG VIL GIVE BØRN OG UNGE RO PÅ

Kortere skoledage og flere to-voksen timer og bedre tilbud til udsatte børn og børn med specielle behov – for inklusion må aldrig blive en spareøvelse

 JEG VIL GØRE GLADSAXE GRØNNERE

Den vilde natur skal have mere plads og vi skal sikre fremtidens rene drikkevand. Mere grøn kollektiv transport og bedre cykelstier

 JEG VIL STYRKE EN VÆRDIG ÆLDREPLEJE

Tid til pleje, omsorg og behandling og fasteteams omkring den enkelt ældre, der sikrer en tryg hverdag