Inflationshjælp til dem der har mindst – fra dem der har mest

Mens mange har svært ved at få pengene til at slå til, er der nogen, der tjener kassen. Det gælder blandt andet store olie- og gasselskaber, hvilket har fået FN og EU til at foreslå en særskat på disse. I Danmark er det især Mærsk, der har tjent styrtende på konjunkturer og kriser.

Derfor foreslår SF en særskat på Mærsk og rederier med overnormale profitter.

Vi synes, at det er rimeligt, at det er de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs. Mærsk forventer et overskud på et trecifret milliardbeløb, og derfor kan de også sagtens aflevere en brøkdel af det til fællesskabet, hvor mange i øjeblikket er presset på pengepungen.

Det forventede overskud, vurderer Mærsk til mindst 200 mia. kr. eller mere end 8 pct. af Danmarks samlede BNP. Overskuddet i 2022 kan ende på det dobbelte af overskuddet i 2021, som i forvejen var rekordhøjt.

Samtidig er Mærsk favoriseret af meget favorable skatteregler, i det de for rederivirksomheden betaler en tonnageskat (i 2021 ca. 4 pct.), der er langt lavere end den normale selskabsskat (22 pct.). I første halvår havde Mærsk en fortjeneste på $15,76 mia. (ca. 115 mia. kr.), hvoraf de forventede at betale $335 mio. (knap 2,5 mia. kr.) i skat. Betalte Mærsk selskabsskat, ville det udgøre ca. 25 mia. kr. med den normale sats.

SF er åben overfor udformningen af skatten, men mener, at 12 mia. kr. vil være et absolut rimeligt sigtepunkt. Det vil f.eks. svare til ca. 6 pct. af Mærsk forventede overskud i 2022, hvor selskabsskatten ellers ligger på 22 pct.

SF ønsker at anvende provenuet fra særskatten som følger:

  • En ekstra og stærkt forhøjet grøn børnecheck til alle børn, hvis forældre har indkomster under ca. 450.000 kr. pr. person. Checken forhøjes med 2.500 skattefri kroner pr. barn.
  • 5000 skattefri kr. til alle folkepensionister, der modtager ældrecheck, samt til andre grupper på overførelsesindkomst fx SU, dagpenge, førtidspension, efterløn. De 5.000 kr. er det samlede beløb inkl. det, der allerede er aftalt i kompensation til borgerne, jfr. aftale fra juni 2022.
  • Ingen takstforhøjelser i den kollektive transport i 2023, gennem kompensation til DSB og trafikselskaberne.
  • Endnu en sygehuspakke på 1,5 mia. kr. for at imødegå forventet ekstra travlhed, bl.a. på grund af corona.
  • Gasafgiften nedsættes til EU’s mindstesatsen i fyringssæsonen 2022/23. Dette koster knap 2 mia. kr.

SF ønsker samtidig, at der følges op på kritikken af tonnageskatteordningen fra de økonomiske vismænd ved at nedsættes en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan man kan øge den løbende beskatning af rederivirksomhed ved at erstatte tonnageskatten med en mere retfærdig skat.