VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er fem konkrete ting, vi kæmper for:

  • At udviklingsbistanden skal være 1% af BNI.
  • At Danmark anerkender Palæstina som stat.
  • At vi afvikler EU’s høje toldsatser på landbrugsvarer.

UDVIKLING, DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER

Verden er i disse år under hastig forandring. Vi oplever igen krig i Europa – og kriserne står i kø. Klimakrisen ødelægger planeten og menneskers liv. Vi oplever en ekstrem og stigende global ulighed. De fattigste bliver fattigere. Samtidig er det de allerfattigste lande, der står med de største konsekvenser af klimaforandringerne og flygtninge- og migrantstrømmene.

I en mere og mere polariseret verden har Danmark og Europa har et ansvar for forsvare frihed, demokrati og menneskerettigheder. Vi skal igen have en udviklingsbistand, der er fokuseret på de allerfattigste, og som fokuserer på at skabe lighed og fremme menneskerettigheder og demokrati – og på at bekæmpe årsagerne til og konsekvenserne af klimakrisen. Det bliver et langt og sejt træk, men kun på den måde kan vi opnå en verden i bedre balance. Med færre konflikter og færre grunde til at flygte.

Verdensmålene er helt centrale i dansk udviklingsbistand og også i SF’s politiske arbejde. Særligt målene om global lighed skal stå langt tydeligere i dansk bistand. SF ønsker samtidig at Danmark øger den klimabistand til de fattigste lande, så vi nærmer os det niveau vi har forpligtet os til.

SF ønsker igen, at dansk bistand skal være 1 procent af dansk BNI. Verden kan kun nå målene, hvis de rige lande bidrager til at finansiere dem, og hvis der er bedre sammenhæng mellem EU’s og de europæiske landes udviklingsbistand og de øvrige politikområder som fiskeri og handel. Det nytter ikke noget at give bistand med den ene hånd og lave handelsbarrierer med den anden.

SF mener, at Danmark skal anerkende Palæstina som stat. Derfor bør EU også leve op til sit ansvar som handelspartner og ramme den israelske eksport af varer produceret i de besatte områder på Vestbredden og Golanhøjderne, så længe Israel ikke overholder menneskerettigheder og fortsætter bebyggelsen af de ulovlige bosættelser.

 

INTERNATIONAL HANDEL SKAL OGSÅ GAVNE FATTIGE LANDE

SF vil vi styrke det globale, aftalebaserede system gennem verdenshandelsorganisationen WTO. Det gavner os selv, og det gavner verdens fattigste lande, der typisk ikke er med i de regionale handelsaftaler. De fattige lande skal under alle omstændigheder have fri adgang til rige landes markeder, herunder Danmark, så de har de bedste betingelser for at sælge deres varer.

SF vil afvikle EU’s høje toldsatser for landbrugsprodukter, så udviklingslande får en reel chance for at sælge deres varer. Fair handel skal fortsat støttes og udbygges, så fattige bønder og erhvervsdrivende får mulighed for at sælge deres varer til en ordentlig pris, og ikke kun på det såkaldte frie markeds unfair konkurrencevilkår.

 

 

Måske vil du også læse om vores EU-politik?