Vi kæmper for:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er tre konkrete ting, vi kæmper for:

 • Fair husleje i vores storbyer, der er til at betale for studerende, almindelige lønmodtagere og pensionister.
 • Bedre rådgivning og støtte til energioptimeringer af boliger.
 • Kommunerne skal have lov til at indføre krav om 33% almene boliger ved udlæg af nye grunde til boligbyggeri.

FLERE GODE BOLIGER TIL FORNUFTIGE PRISER

Der er brug for flere, gode almene boliger til en fornuftig pris. Det gælder både ungdomsboliger, ældreboliger og familieboliger. Huslejen skal være lavere i de nye almene boliger, der er alt for dyre. Det er især et udbredt problem i de store byer. Samtidig vil vi sikre penge til at vedligeholde og renovere ældre almene boliger.

Det er godt, at vi som samfund har en vifte af forskellige boligtyper: Ejer, leje, andel, etc. Men private udlejningsboliger skal reguleres, så vi kan forhindre, at huslejerne bliver alt for høje. Hver fjerde studerende i landets største byer betaler mere i boligudgifter, end de får udbetalt i SU. Det presser de unge og går udover studietiden. Derfor skal vi have et huslejeloft på alle nye ungdomsboliger. Det er for SF centralt, at en bolig først og fremmest skal være det sted folk bor – ikke et investeringsobjekt.

Boligpriserne er så høje, at det mange steder i landet er så godt som umuligt for politibetjenten, pædagogen og sosu-assistenten, den faglærte arbejder – for slet ikke at snakke om ufaglærte
– at komme ind på boligmarkedet. De hurtigt stigende boligpriser skaber store kapitalgevinster for nuværende boligejere, mens førstegangskøbere og almindelige lønmodtagere fraskrives muligheden for at købe en bolig i store dele af landet. Det skaber ulighed og øger skellet mellem rig og fattig. Derfor kæmper SF at for en retfærdig og gennemsigtig måde at beskatte store gevinster ved salg af bolig fremadrettet.

KLIMAVENDIGE BOLIGER

I Danmark findes et enormt potentiale for CO2-besparelser, når det kommer til vores bygninger. Vi skal sikre, at vores boliger er i god energimæssig stand. Det er fornuftigt både økonomisk og i forhold til klimaet. Derfor arbejder SF for bedre rådgivning om energi og støtte til isolering, energirigtige vinduer og klimavenlige opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme og el-pumper. Og så skal vi have et ambitiøst CO2-krav til nybyggeri, der vil fremme brugen af bæredygtige byggematerialer, som eksempelvis træ.

BLANDEDE BOLIGER SIKRER, AT VI MØDES PÅ KRYDS OG TVÆRS

Boligpolitik er afgørende for sammenhængskraften i samfundet. Når vi bor side om side, mødes vi også på kryds og tværs. I skoler, daginstitutioner og foreningslivet. Derfor er det afgørende, at boligtyperne blandes, så almene boliger ligger side om side med ejerboliger. I SF ønsker vi, at give kommunerne mulighed for at stille krav om 33 pct. almene boliger ved udlæg af nye grunde til boligbyggeri. Det sikrer både flere nye billige boliger samt en mere blandet beboersammensætning i nye boligkvarterer.

I alt for lang tid har politikere set til, mens de mest udsatte borgere er blevet henvist til de samme ensartede boligområder, stimlet sammen langt væk fra ”det pæne borgerskab”. Derfor er der områder i Danmark, hvor der er en stor overrepræsentation af personer med sociale eller økonomiske udfordringer, mens andre områder er helt blottede for den side af samfundet. I SF vil vi fortsat arbejde imod, at borgere med de laveste indtægter samles i bestemte boligområder.

Liv i landdistrikterne

De sidste mange års mantra i jagten på besparelser i det offentlige har for ofte været centraliseringer. Det har ramt landdistrikterne hårdt. Siden kommunalreformen er både daginstitutioner, folkeskoler, biblioteker og politistationer forsvundet.

At bringe Danmark i balance er en del af forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne. Der er et andet svar en centraliseringen.

Vi har været med til at sikre nærpolitistationer og uddannelser på tværs af landet. En del af vejen til at sikre, at lokalsamfund genopstår, består og udvikles. Men vi er ikke i mål. SF arbejder på at skabe endnu mere liv i landdistrikterne ud fra ti mål.

I SF har vi en række forslag, der skal fremtidssikre de danske landdistrikter:

 1. Landdistrikterne skal høres demokratisk
 2. Et nærværende sundhedsvæsen – stop uligheden i sundhed
 3. Retshjælp over hele landet
 4. Et sammenhængende uddannelsessystem
 5. Bevar lokale folkeskoler
 6. Attraktiv boligpolitik
 7. Kulturlivet skal spire
 8. Kollektiv, grøn trafik og investering i cykelstier
 9. En socialpolitik som skaber muligheder for alle
 10. Et levende erhvervsliv

Måske er du også interesseret i at høre, hvad vi mener om kultur, sport og medier?