Boligpolitik: Flere gode boliger til fornuftige priser

Der er brug for en boligpolitik, der sikrer flere, gode almene boliger til en fornuftig pris. Det gælder både ungdomsboliger, ældreboliger og familieboliger. Huslejen skal være lavere i de nye almene boliger, der er alt for dyre. Det er især et udbredt problem i de store byer. Samtidig vil vi sikre penge til at vedligeholde og renovere ældre almene boliger.

Det er godt, at vi som samfund har en vifte af forskellige boligtyper: Ejer, leje, andel, etc. Men private udlejningsboliger skal reguleres, så vi kan forhindre, at huslejerne bliver alt for høje.

Vores boliger skal være i god energimæssig stand. Det er fornuftigt både økonomisk og i forhold til klimaet. Derfor arbejder SF for bedre rådgivning om energi og støtte til isolering, energirigtige vinduer og klimavenlige opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme og el-pumper.

Blandede boliger sikrer, at vi mødes på kryds og tværs

Boligpolitik er afgørende for sammenhængskraften i samfundet. Når vi bor side om side, mødes vi også på kryds og tværs. I skoler, daginstitutioner og foreningslivet. Derfor er det afgørende, at boligtyperne blandes, så almene boliger ligger side om side med ejerboliger.

I alt for lang tid har politikere set til, mens de mest udsatte borgere er blevet henvist til de samme ensartede boligområder, stimlet sammen langt væk fra ”det pæne borgerskab”. Derfor er der områder i Danmark, hvor der er en stor overrepræsentation af personer med sociale eller økonomiske udfordringer, mens andre områder er helt blottede for den side af samfundet.

I SF mener vi, at det er vigtigt både for hver enkelt borger og for sammenhængskraften i samfundet, at mennesker møder hinanden på kryds og tværs af indtægt, kultur og etnicitet. I lokalsamfund, skoler, fritidsklubber og på arbejdspladser. Derfor ønsker SF mere alment boligbyggeri i de rigeste områder af landet, og i Folketinget har vi i mange år arbejdet imod, at borgere med de laveste indtægter samles i bestemte boligområder.

Liv i landdistrikterne

De sidste mange års mantra i jagten på besparelser i det offentlige har for ofte været centraliseringer. Det har ramt landdistrikterne hårdt. Siden kommunalreformen er både daginstitutioner, folkeskoler, biblioteker og politistationer forsvundet.

At bringe Danmark i balance er en del af forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne. Der er et andet svar en centraliseringen.

Vi har været med til at sikre nærpolitistationer og uddannelser på tværs af landet. En del af vejen til at sikre, at lokalsamfund genopstår, består og udvikles. Men vi er ikke i mål. SF arbejder på at skabe endnu mere liv i landdistrikterne ud fra ti mål.

I SF har vi en række forslag, der skal fremtidssikre de danske landdistrikter:

  1. Landdistrikterne skal høres demokratisk
  2. Et nærværende sundhedsvæsen – stop uligheden i sundhed
  3. Retshjælp over hele landet
  4. Et sammenhængende uddannelsessystem
  5. Bevar lokale folkeskoler
  6. Attraktiv boligpolitik
  7. Kulturlivet skal spire
  8. Kollektiv, grøn trafik og investering i cykelstier
  9. En socialpolitik som skaber muligheder for alle
  10. Et levende erhvervsliv

Måske er du også interesseret i at høre, hvad vi mener om kultur, sport og medier?