Plads til alle, der vil

I SF skelner vi ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Flygtninge har ret til beskyttelse og hjælp, uanset hvor de kommer fra.

Til gengæld skal vi stille krav til integration. Man skal deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk og fredelig udvikling af Danmark. Det er desværre et faktum, at der findes problemer med integrationen i Danmark. Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. Integration er en fælles opgave.

Vi vil afskaffe integrationsydelse og sikre, at alle har rimelige levevilkår. At holde flygtninge og indvandrere på lave ydelser øger uligheder og hindrer integrationen. Socioøkonomiske virksomheder skal have bedre vilkår for at arbejde med integration. Og så skal adgangen til danskundervisning og andre basale færdigheder skal være enklere og obligatorisk.

Vi er imod den sociale kontrol, der gennemsyrer nogle patriarkalske kulturer og undertrykker kvinder. Kvinder med anden etnisk baggrund skal have den faglige og sociale hjælp, de har brug for, og landets kvindecentre skal have bedre juridiske og økonomiske rammer. Og så skal disse kvinders særlige udfordringer og interesser styrkes gennem et videnscenter.

En human flygtningepolitik

I SF er vi bekymrede over den nuværende tendens med at føre symbolpolitik på flygtningeområdet. Humanismen og den internationale solidaritet var især truet af manglende deltagelse i helt centrale, internationale ordninger som kvoteflygtningesystemet.

Det er da heldigvis rettet op på med SFs hjælp. Men vi tager fortsat for få kvoteflygtninge, og Danmarks internationale engagement for at hjælpe FNs flygtningehøjkommissariat UNHCR er fortsat ikke godt nok.

Samtidig ser SF dog intet humanistisk i det etablerede asylsystem. Det skubber flygtninge til at sætte hele deres opsparing på spil for at betale brutale menneskesmuglere og risikere druknedøden i Middelhavet. I mens efterlades verdens allersvageste i flygtningelejre under umenneskelige vilkår. Det er dybt uholdbart.

SF ønsker derfor en reform af hele flygtningesystemet, så vi får skabt et humanistisk og solidarisk alternativ baseret på FN’s kvotesystem i stedet for spontan asyl. Danmark skal leve op til FN’s ønsker om det antal kvoteflygtninge, som EU og Danmark skal genhuse for at lette flygtningebyrden tilstrækkeligt og solidarisk. Til gengæld ønsker vi en retfærdig kø-ordning, så de svageste flygtninge ikke kommer bagerst i køen, som det sker nu.

Alle skal behandles ordentligt i Danmark. Det gælder i allerhøjeste grad børn, der ikke skal udsættes for kummerlige forhold på asylcentre, og så skal barnets tarv veje tungt i sagsbehandlingen.

Måske vil du også læse om vores ligestillingspolitik?

Alle mennesker i Danmark skal have lige muligheder, uanset baggrund, og der skal være plads til alle, der vil deltage i vores samfund. Jeg synes SF har en både menneskelig og realistisk udlændingepolitik og derfor er jeg medlem.

Ali
SF Køge

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!