Danmark er ved at knække midtover
Der er akut behov for at styrke yderområderne, så forholdet mellem land og by ikke bliver fuldstændig skævvredet.

Det ved jeg, fordi jeg er vokset op i en lille by på Lolland med langt til både sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutionerne i et område, hvor alt og alle er dybt afhængige af transportmulighederne.

Jeg blev politisk aktiv, da jeg var 14 år på et tidspunkt, hvor finanskrisen tog hårdt på det lokale erhvervsliv og mindskede folks jobmuligheder. Siden har skiftende regeringer klippet huller i det sociale sikkerhedsnet og udhulet velfærden i meget høj grad, og som især skaber stor geografisk ulighed.

Jeg brænder for at blive en af dem, som gør en forskel!
Der hvor jeg kommer fra, går det hårdt ud over folks muligheder, tryghed og livskvalitet, når sundhedsvæsenet centraliseres og beskæres, transportnettet forringes og det sociale sikkerhedsnet bliver revet væk under fødderne på os. Det giver en ulighed, som truer landets sammenhængskraft og skaber splid mellem land og by.

Derfor er det afgørende for mig, at yderområderne får flere repræsentanter på Christiansborg, som kan arbejde for at styrke mulighederne i livet udenfor storbyerne – jeg brænder for at blive en af de repræsentanter, som gør en forskel!

Der skal ikke kun ryddes gevaldigt op efter årtiers nedskæringsmani i den offentlige sektor og fattigdomsskabende forringelser af det sociale sikkerhedsnet – der skal også tænkes fremad og skabes nye og bedre muligheder for folk udenfor storbyerne.

Det er min og SF’s drøm, og vi vil arbejde benhårdt for at gøre den til virkelighed!

MINE MÆRKESAGER

Et styrket sundhedsvæsen
Flere sengepladser i psykiatrien, afskaf brugerbetaling på psykolog- og tandlægehjælp, flere praktiserende læger og lægeambulancer i yderområderne.

Bedre og billigere transport
Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne, motorvej fra Næstved til Rønnede, opgradering af rute 9.

Socialt sikkerhed for alle
Afskaf kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, afgørelser om udsatte borgeres ydelser (fx førtidspension) skal ud af kommunerne og overlades til fagfolk, 25 % højere dagpenge de første to måneder af ledigheden.

Instagram