VI KÆMPER FOR ET GRØNNERE OG MERE RETFÆRDIGT DANMARK

Vi har en vision om et samfund, hvor flere børn stortrives. Hvor det er trygt at blive gammel. Hvor vi styrker velfærden og passer bedre på vores klode og vores natur. Hvor man ikke skal gå fra hus og hjem, når priserne stiger – hvor vi bekæmper børnefattigdom. Og hvor vi sætter klimaet først. For ellers kan alt andet jo være ligegyldigt.

Læs hvad SF kæmper for:

💔 Stop mistrivsel hos børn og unge

🌍 Sæt klimaet først

❤️ Værdigheden tilbage i velfærden

🌳 Giv naturen sin egen lov

🩹 Bekæmp uligheden

⚖️ Ligeløn og gode arbejdsvilkår

❤️ Mere hjerte i udlændingepolitikken

Find din lokale kandidat

SF stiller kandidater op i hele landet – find din folketingskandidat her.

Vil du gerne være aktiv i valgkampen – eller hjælpe med at dele flyers ud? Så tryk her.

 

10 GODE GRUNDE TIL AT STEMME SF

1. SF vil give vores børn ro på!
SF vil bekæmpe mistrivslen blandt børn og unge, bekæmpe børnefattigdom og sænke hastigheden i samfundet, så børn får mulighed for at blive til nogen, før de skal blive til noget.

2. SF sætter klimaet først
Vi skal nå målsætningerne i klimaloven og sætte de næste ambitiøse klimamål: Et CO2-neutralt Danmark ti år før tid. Landbruget og transporten skal med. Det er ikke tid til at lette foden fra speederen. Tværtimod.

3. Giv naturen sin egen lov
SF vil have en Naturens Lov med klimaloven som forbillede, så vi får vendt den katastrofale nedgang i vild natur, i dyre- og plantearter.

4. Ligeløn – ikke pigeløn!
SF vil gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969 og sætte to milliarder af til ligeløn i den offentlige sektor.

5. En værdig ældrepleje for alle
SF vil have flere ansatte i ældreplejen, så alle ældre mødes af en plejer, der kender dem. Der skal være mindre bureaukrati og papirarbejde – og mere tid til omsorg.

6. Stop for gift og forurening i vores drikkevand
Vi skal have sprøjtefrie zoner rundt om vores vandboringer, og vi skal forbyde de sundhedsskadelige stoffer, som ødelægger vores drikkevand – eksempelvis PFAS-stoffer.

7. Luk hullerne i sikkerhedsnettet og stop den uværdige behandling af syge i jobcentrene
SF vil have de syge ud af jobcentrene og styrke sygedagpengene og SU’en.

8. SF kæmper for bedre rettigheder for borgere med handicap
Regionerne skal have et større ansvar, så menneskers rettigheder ikke trædes under fode på grund af kassetænkning.

9. SF tror på stærke internationale samarbejder
Vi kæmper både i EU og herhjemme for klima, natur og retfærdighed – SF er som det eneste parti i Danmark medlem af Europas Grønne Parti.

10. SF arbejder for at gøre tandlægen og psykologen gratis
Vi vil fjerne brugerbetaling på sundhed, så vi ikke gør forskel på en knækket tand og et brækket ben.

 

SF truer med at forlade forhandlinger om psykiatri – der mangler penge
SF kan ikke acceptere, at regeringen ikke vil finde penge til psykiatrien. Uden penge på bordet forlader SF forhandlingerne.
SF siger nej til Kattegatbroen
SF afviser nu at støtte en Kattegatbro mellem Røsnæs og Aarhus. I hvert fald i den form projektet lader til at bevæge sig i. Det siger parti...
SF foreslår særskat på Mærsk – kan give milliarder til inflationshjælp
Særskat på Mærsk og rederier med overnormale profitter skal samle milliarder til inflationshjælp
Stram finanslov må ikke kvæle velfærden og den grønne omstilling
Finansloven må ikke blive så stram, at den helt kvæler velfærden og den grønne omstilling
SF vil styrke cybersikkerheden
SF og Ingeniørforeningen vil med et fælles udspil ruste både den offentlige sektor og private virksomheder mod fjendtlige cyberangreb.
Børn og unges mistrivsel skal øverst på dagsordenen
Flere børn end nogensinde føler sig tynget af livet. Hos SF ser vi børn og unges mistrivsel som en af vor tids største udfordringer.
SF: Udpeg en minister med ansvar for børn og unges trivsel
SF vil give børnene en central stemme i en ny regering ved at oprette en ministerpost med fokus på børn og unges mentale trivsel.
SF: Hovedkrav at få en Naturlov i nyt regeringsgrundlag
Som et af 16 forhandlingskrav, der præsenteres på sommergruppemødet, kræver SF en lov, der skal revitalisere den vilde, danske natur.
SF lancerer pejlemærker for et nyt rødt-grønt regeringsgrundlag  
SF går til valg på en ambitiøs grøn politik, styrket velfærd og en massiv indsats mod mistrivsel hos børn og unge.
For lange skoledage og stram styring: SF opsiger folkeskoleforliget
SF opsiger folkeskoleforliget. Jacob Mark vil give folkeskolerne mere frihed
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
SF nyhedsbrev
Din lokale partiforening