VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er ni konkrete ting, vi kæmper for:

 • En ambitiøs indsats mod partnerdrab og partnervold
 • Et nationalt kompromis om en ny offentlighedslov, åbenhed og god regeringsførelse
 • Sikring af alle offentligt ansattes ytringsfrihed
 • Hjælp og behandling fremfor straf til stofbrugere
 • En lov om digital børnebeskyttelse og regulering af digitale platforme
 • Et paradigmeskifte i bandeindsatsen med langt større fokus på forebyggelse
 • En SSP-lov, der giver en solid retlig ramme for samarbejdet mellem Politi og kommuner.
 • Voldsofre på tværs af køn skal have ret til 10 timers gratis psykologhjælp.
 • Politiet skal bruge mindre tid på kontrolskemaer og mere tid i nærheden af borgerne

Retspolitik: Forebyggelse, retssikkerhed og færre ofre

Under de blå regeringer har vi været vidne til en bekymrende tendens – troen på, at alle kriminalitetsproblemer kan løses ved at indføre strengere straffe.

SF arbejder derimod for en afbalanceret retspolitik med færre ofre. Hvor fokus på forebyggelse, resocialisering og retssikkerhed går hånd i hånd med en målrettet indsats overfor bandekriminalitet og udspekuleret økonomisk kriminalitet.

Netop forebyggelsen er systematisk blevet svigtet under borgerlige regeringer, der har manglet en erkendelse af, at en stærk social indsats er afgørende i kriminalitetsbekæmpelse.

Hvis Danmark skal forblive et af de tryggeste samfund i verden, kræver det, at vi værner om vores stærke tradition for forebyggelse, resocialisering og respekt for internationale konventioner. Vi skal også være klar til sætte hårdt ind mod bandevold og utryghedsskabende adfærd, som stadig er et stort problem i nogle områder af Danmark. Vores fællesskab skal ikke tolerere asocial adfærd.

Vi er imod at straffe børn og unge under den kriminelle lavalder. Børn skal hjælpes – ikke straffes.

Vi ønsker at sætte tidligt og målrettet ind, så færre ender i en kriminel løbebane. Exit-programmer og udslusningsmodeller skal medvirke til, at udsatte unge har stærke alternativer til en tilværelse med kriminalitet, ligesom vi skal styrke både forebyggelse og efterforskning af bandekriminalitet og økonomisk kriminalitet. Ofte er disse kriminalitetsformer tæt forbundne, og her er stadig meget at gøre.

Fordi SF vedvarende arbejder for en retspolitik, der tager ofrenes parti, har vi blandt andet fået gennemført lovgivning, der beskytter ofre for identitetstyveri, grooming, stalking, partnervold, terror og meget mere.

SF mener, at politiet skal prioritere traditionelt politiarbejde i nærhed med borgerne, hvor den lokale kontakt og det lokale kendskab prioriteres. Samtidig skal politiet være meget bedre til at efterforske og opklare sager om vold i nære relationer.

DATA OG OVERVÅGNING

Det kæmper vi for:

 • Datatilsynet skal være uafhængigt og høre under Folketinget.
 • Virksomheder skal ikke bare kunne sælge information om vores helbred på internettet.
 • Borgerne skal kunne kontrollere hvilke oplysninger det offentlige har om dem.

Teknologi er ikke ondt eller godt, det er et redskab. Men retten til privatliv bør være en menneskeret. Derfor arbejder SF for at sikre, at teknologien bliver vores tjener, ikke vores herre.

Der er brug for datadisciplin fremfor datagrådighed. Virksomheder skal ikke bare kunne sælge information om vores helbred og vores vaner på internettet. Og staten skal ikke masseovervåge borgerne sagesløst. Vi skal derfor både regulere internetgiganterne og holde hånd i hanke med offentlige myndigheders beføjelser.

Vi mener, at det skal være lettere at være borger i Danmark, uanset om man ejer en smartphone eller ej. Borgerne bør lettere kunne fravælge elementer af digitaliseringen fra eller til, ligesom personlig vejledning bør være bedre tilgængeligt.

SF mener, at Datatilsynet skal være uafhængigt. Datatilsynet hører i dag under Justitsministeriet og dermed under den regering, tilsynet skal føre tilsyn med. SF har foreslået, at Datatilsynet bør være en instans under Folketinget ligesom Folketingets Ombudsmand. Vi mener desuden, at Dataetisk Råd bør høres ved alle lovforslag, der vedrører databehandling. Ligeledes bør alle lovforslag, der har konsekvenser for behandlingen af borgernes data indeholde en oversigt over konsekvenserne på samme måde, som de indeholder et afsnit over økonomiske konsekvenser mv.

SF mener desuden, at borgerne skal kunne kontrollere, hvilke oplysninger det offentlige har om dem, og at der skal være klarere og strammere regler for, hvordan myndighederne må overvåge og kontrollere borgerne fysisk og elektronisk.

Når du har læst om vores retspolitik, er du måske også interesseret i vores politik om velfærd, økonomi og skat?