VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er fire konkrete ting, vi kæmper for:

  • Uddelingen af offentlige midler skal holdes adskilt fra magthaverne.
  • De offentlige idrætsfaciliteter skal kunne dække både breddens og elitens behov.
  • Børn og unge skal beskyttes mod skadeligt digitalt indhold, samtidig med at der skal produceres godt og nærværende indhold til dem.
  • Vi vil skabe et stærkere demokrati med mere åbenhed, gennemsigtighed og reel ytringsfrihed gennem en ny demokratilov

KUNST OG KULTUR TIL HELE LANDET

Alle har ret til kunst og kultur. Derfor skal mulighederne for at opleve og dyrke kunst og kultur nå langt bredere ud end i dag. Kultur skal give borgerne vinger, opmuntre og inspirere gennem hele livet – i hele landet. Derfor er det vigtigt, at vi støtter det lokale og frivillige foreningsliv, der er hjørnestenen i vores fælles kultur- og idrætsliv.

Kultur kan danne, udvikle og skabe fællesskaber på tværs af sociale skel. Den skal kunne rumme både det brede og det mere nichebetonede, og alle skal kunne deltage. Vi har et særligt ansvar for at inddrage udsatte børn og unge. Derfor arbejder SF for at indføre fripas til kulturinstitutioner i alle landets kommuner og for at kulturinstitutioner i højere grad kan integreres i dagtilbud og folkeskole.

Kulturen skal tænkes ind alle de steder, hvor den er relevant. Det gælder også i bekæmpelsen af de enorme problemer med mistrivsel, som særligt vores yngre generationer lider under. Uden kultur bliver vi fattige som samfund. Kulturen er en hjørnesten i vores velfærdssamfund og er på ingen måde noget, vi først skal investere i, når alt andet er gjort op.

Nedlukningerne under COVID-19 var hårdt for os alle og ikke mindst for kultur- og idrætslivet. Det blev tydeligt for os alle, hvilken betydning teatre, festivaler og håndboldkampe har for vores hverdag. Derfor vil SF forsat sikre en ordentlig genstart af kulturlivet og forsætte investeringerne i kulturen.

Mangfoldighed og armslængde er to afgørende principper for SF. Uddelingen af offentlige midler skal derfor holdes adskilt fra lovgiverne. Samtidig skal vi som lovgivere have blik for både at støtte den vilde nyskabende kunst og samtidig sikre bredden i kulturlivet.

SPORT OG IDRÆT BINDER OS SAMMEN

Sport og idræt har en vigtig plads i det danske samfund. Det sikrer et godt fysisk og psykisk helbred, skaber sammenhængskraft og styrker integrationen af etniske minoriteter.

Foreningslivet er en stærk grundpille i vores lokalsamfund, hvor fodboldklubber, gymnastikforeninger og meget mere binder os sammen på kryds og tværs. Det skal vi værne om og styrke. Samtidig skal vi sikre, at der også udenfor foreningerne er mulighed for at dyrke sport. Gode sportsfaciliteter, cykel- og løbestier giver os lyst til at være aktive og sunde.

SF vil prioritere den folkelige idræt, men der skal også være plads til konkurrence og eliteidræt. De offentlige idrætsfaciliteter skal derfor kunne dække både breddens og elitens behov. SF vil også arbejde for, at nye kulturformer som fx e-sport, bliver en integreret del af det sunde, gode og demokratisk fordrende foreningsliv.

Idræt er ofte det prisme, vi ser og oplever verden igennem – både i vores lokale idrætsklub, men også udadtil i den store verden. Derfor er vi også nødt til at forhold os til den øgede internationalisering af sportspolitikken.

I tæt samarbejde med Amnesty International og DBU har SF længe forsøgt at få den danske regering til at forholde sig til den kommende VM-slutrunde i herrefodbold i Qatar. På trods af modstand, har det resulteret i, at Danmark har taget et nordisk initiativ i FIFA og FN. Derfor pressede SF også hårdt på at få igangsat den idrætsstrategi, der skal forholde sig de øgede problemer med sportswashing og ofte ugennemskuelige idrætspolitiske fora, som danske sportsdiplomater befinder sig i.

VI VIL STYRKE den demokratiske samtale

Danmark er et lille, men stærkt land. Det er vi i høj grad på grund af den sammenhængskræft, der fletter os sammen. Derfor er det vigtigt for SF; at den demokratisk samtale forsat styrkes ved at sikre stærke, public-service-forpligtede medier. Nationalt såvel som regionalt og lokalt.

Det danske medieland er pressede af store internationale mediekoncerner og streamingtjenester, men også af ændrede forbrugsmønstre, hvor brugerne i langt højere grad henter informationer på sociale medier end i klassiske medier som radio, TV og aviser. Derfor er det vigtigt, at danske medier stadig kan levere et alsidigt dansk indhold og sikre den demokratiske debat.

Public Service-medier som DR spiller en særlig rolle som varetager af upartisk, ikke-kommerciel og økonomisk uafhængig formidling. DR varetager både en stor del af den demokratiske dannelse og er med til at sikre samfundets sammenhængskraft og fælles forståelse. DR er også garant for, at det mere nicheprægede, det særlige, det anderledes og det dybdeborende får en stemme. Alt det er utroligt vigtigt at sikre i en ellers unfair konkurrence mod de multinationale giganter.

Derfor har SF i det nye medieforlig sat rammerne for en ny og mere solidarisk retning for medieudviklingen i Danmark. Fremover skal de store, multinationale streamingtjenester bidrage til vores fællesskab. De bliver pålagt et såkaldt kulturbidrag på op til 6%, der skal gå til at skabe mere public service.

Af de nye public service midler vil næsten hver tredje krone gå til at producere indhold til børn og unge. De er de mest udsatte i en tid, hvor medievirkeligheden ændrer sig radikalt med en hast, der nogle gange kan gøre en helt teknologi forpustet. Børn og unge skal beskyttes mod skadeligt indhold samtidig med at der skal produceres godt og nærværende indhold til dem.

Danmark skal hænge sammen. Det kræver, at en stor del af det indhold, medierne leverer, produceres lokalt og rammer bredt. Derfor har det også været vigtigt for SF at styrke den regionale og lokale journalistisk i medieforliget og derfor har SF bl.a. fået indført en ny og mere retfærdig omfordeling af mediestøtten, en pulje på 40 mio. kr. årligt til at fremme lokaljournalistik og en graverjournalistisk pulje på 5. mio. kr. årligt til brug for lokale redaktioner.

Derudover var det vigtigt for SF at aftalen sikrede at alle modtagere af public service midler skal leve op til de overenskomstmæssige løn-og arbejdsmarkedsvilkår gældende på området og som forhandlet af arbejdsmarkedets parter.

Den demokratisk samtale er helt central for SF. Derfor er et af SF’s 16 forhandlingskrav, at vi vil skabe et stærkere demokrati med mere åbenhed, gennemsigtighed og reel ytringsfrihed gennem en ny demokratilov.