Kunst og kultur til hele landet

Mulighederne for at opleve og dyrke kunst og kultur skal nå langt bredere ud end i dag. Kultur skal give borgerne vinger, opmuntre og inspirere gennem hele livet – både i København og i Vestjylland.

Kultur kan danne, udvikle og skabe fællesskaber på tværs af sociale skel. Den skal kunne rumme både det brede og det mere nichebetonede, og alle skal kunne deltage. Vi har et særligt ansvar for at inddrage udsatte børn og unge. Derfor arbejder SF for at indføre fripas til kulturinstitutioner i landets kommuner og for at kulturinstitutioner i højere grad kan integreres i dagtilbud og folkeskole.

I et lille land som Danmark, kan kulturen ikke alene leve på markedsvilkår. Derfor skal det ikke kun overlades til markedskræfter, personlige formuer og frivillighed. Derfor er det vigtigt, at vi tør investere i kulturlivet.

Mangfoldighed og armslængde er to afgørende principper for SF. Uddelingen af offentlige midler skal holdes adskilt fra lovgiverne. Samtidig skal vi som lovgivere have blik for både at støtte den vilde nyskabende kunst og samtidig sikre bredden i kulturlivet.

Sport og idræt binder os sammen

Sport og idræt har en vigtig plads i det danske samfund. Det sikrer et godt fysisk og psykisk helbred, skaber sammenhængskraft og styrker integrationen af etniske minoriteter.

Foreningslivet er en stærk grundpille i vores lokalsamfund, hvor fodboldklubber, gymnastikforeninger og meget mere binder os sammen på kryds og tværs. Det skal vi værne om og styrke. Samtidig skal vi sikre, at der også udenfor foreningerne er mulighed for at dyrke sport. Gode sportsfaciliteter, cykel- og løbestier giver os lyst til at være aktive og sunde.

SF vil prioritere den folkelige idræt, men der skal også være plads til konkurrence og eliteidræt. De offentlige idrætsfaciliteter skal derfor kunne dække både breddens og elitens behov. SF vil også arbejde for, at nye kulturformer som fx e-sport, bliver en integreret del af det sunde, gode og demokratisk fordrende foreningsliv.

Det er vigtigt for SF at mindske uligheden i sundhed. På idrætsområdet arbejder vi derfor blandt andet for sund mad i kommunale idrætshaller, at boligsociale tiltag giver udsatte børn og unge mulighed for at dyrke idræt i boligområderne, at der udstedes fritidspas til de lokale idrætsforeninger, og at personer med særlige behov tilgodeses.

Vi vil styrke public service og lokale medier

Danske medier er pressede af store internationale mediekoncerner og streamingtjenester, men også af ændrede forbrugsmønstre, hvor brugerne i langt højere grad henter informationer på sociale medier end i klassiske medier som radio, TV og aviser.

Derfor er det vigtigt, at danske medier stadig kan levere et alsidigt dansk indhold og sikre den demokratiske debat.

Public Service-medier som DR spiller en særlig rolle som varetager af upartisk, ikke-kommerciel og økonomisk uafhængig formidling. DR varetager både en stor del af den demokratiske dannelse og er med til at sikre samfundets sammenhængskraft og fælles forståelse. DR er også garant for, at det mere nicheprægede, det særlige, det anderledes og det dybdeborende får en stemme. Alt det er utroligt vigtigt at sikre i en ellers unfair konkurrence mod de multinationale giganter.

SF har kæmpet stærkt imod de store nedskæringer, som de borgerlige partier har udsat DR for. Vi vil have et nyt medieforlig, hvor vi fjerner de værste sparekrav for at kunne opretholde en dybdegående og bred public service. Vi ønsker samtidig at de multinationale techgiganter skal betale deres del af regningen samt en sikring af, at public service midler bliver brugt på at skabe originalt, dansk indhold.

Danmark skal hænge sammen. Det kræver, at en stor del af det indhold, medierne leverer, produceres lokalt og rammer bredt. SF ønsker derfor at opprioritere de lokale medier, samt at vi bevarer de stærke nyhedsregioner på DR og TV 2. Ligeledes ønsker vi at sikre, at flest muligt har mulighed for at følge med, når danske idrætsudøvere gør os stolte herhjemme og ude i verden. Det skal ikke være forbeholdt de økonomisk stærke borgere, at følge med i fodboldlandsholdene spiller om europa- og verdensmesterskaber.

Måske er du også interesseret i at læse om vores politik på natur, miljø og fødevarer?