VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er fem konkrete ting, vi kæmper for:

  • Timemodellen skal sikre sammenhæng på tværs af landet og rejsetider på 1 time i tog mellem hver af de store byer: København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Herning.
  • Vi skal bygge flere støjskærme, sænke hastigheden i myldretiden og udbygge den kollektive trafik.
  • Vi ønsker at skabe miljøzoner i de største byer.
  • Bedre vilkår for elbilerne – hurtigt stop for nysalg af fossilbiler
  • Derfor foreslår SF at indføre roadpricing, så der tages hensyn til luft- og støjforureningen i de største byer.

BEDRE OG BILLIGERE OFFENTLIG TRANSPORT

Den offentlige transport er afgørende for, at vi kan gøre en forskel for miljøet og samtidig håndtere problemerne med trængsel på vejene.

SF arbejder for bedre, hurtigere og mere rettidige tog og busser – og at de skal være elektriske. Timemodellen skal sikre sammenhæng på tværs af landet og rejsetider på 1 time i tog mellem hver af de store byer: København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Herning. Andre byer skal have gode og hurtige tilslutninger til hovedstrækningerne. Og så skal der investeres i flere effektive og miljøvenlige letbaner, blandt andet mellem Gladsaxe og Nørrebro Station i København og flere etaper i blandt andet Aarhus og Odense.

SF siger nej til en kattegat-forbindelse

En Kattegatforbindelse vil belaste vores klima og natur. Selve anlægsfasen vil betyde at 3,0 mio. tons Co2 udledes. En eventuel forbindelse vil skære direkte igennem vores smukke og unikke naturområder på Røsnæs samt i Østjylland – og ikke mindst på Samsø. De smukke landskaber vil i al fremtid blive forandret og de lyksalige oaser, som så mange nyder, vil kun være noget vores børn fremover kun kan læse om i historiebøgerne.

Under vandet risikerer vi at forstyrre blandt andet marsvin og sæler, der lever fredeligt i Kattegat. Vi skal have mere – ikke mindre natur. Derfor går SF også til valg med et krav om at lave en naturens lov, hvor vi vil have bindende mål for, hvordan vi skaber mere vild natur og biodiversitet.

Der er så meget der skal passes på. Det er derfor SF siger nej tak til en forbindelse over Kattegat. 

Til kamp mod Støj- og LUFTforurening

SF ønsker et opgør med den stigende trafikstøj, som flere studier peger på er dybt sundhedsskadelig. Støjen giver stress og kan, hvis man er udsat over længere tid, øge risikoen for at få demens og andre livsfarlige sygdomme. Flere og flere områder i Danmark oplever at de eksisterende støjgrænser konstant overstiges.

Det kan ikke være rigtigt! Heldigvis er det muligt at gøre noget ved det. SF ønsker bl.a. at bygge flere støjskærme, sænke hastigheden i myldretiden og udbygge den kollektive trafik. Bl.a. letbaner i byerne, kan være med til at nedbringe den støjepedemi, der de seneste år har bredt sig over landet.

Samtidig skal vi også den sundhedsskadelige luftforurening til livs. I alt for mange af vores byer fylder forbrændingen af fossile brændstoffer luften med sundhedsskadelige partikler, der kan være livsfarlige for store grupper i samfundet. SF ønsker at skabe miljøzoner i de største byer, så alle borgere kan trække vejret, uden at sætte helbredet på spil.

SKIFT FOSSILBILERNE UD MED GRØNNE ELBILER

Der er brug for en markant omlægning af bilparken. Det helt store problem er diesel og benzinbiler, som er store klimasyndere.  Elbiler skal være markant billigere. SF ønsker at indstille salget af benzin- og dieselbiler 2025. Hvis det skal lykkes, skal afgifterne på elbiler ned med det samme. Det er tvingende nødvendigt, hvis vi skal have udfaset benzin og dieselbiler, som i dag er den helt store klimasynder i trafikken.

I årevis er der kommet flere og flere biler på vejene. Mere trængsel og mere forurening. Vi har brug for at bremse væksten i bilismen. Derfor foreslår SF at indføre roadpricing, så der tages hensyn til luft- og støjforureningen i de største byer.

Roadpricing vil sikre mindre trængsel på vejene og være til gavn for klimaet. Men det skal også være med at til at lukke det hul i statskassen, som forventes at opstå, når der kommer mange flere elbiler med lavere afgifter på vejene.

Den teknologiske udvikling gør det nemt at indføre roadpricing uden daglige gener – via en chip i den enkelte bil. Prisen skal tage højde for, hvor bilen kører og trængslen på vejene, men også bilens brændstofstype og effektivitet. Det vil altså ikke være nødvendigt med et utal af betalingsanlæg for at indføre et system, der kan være effektivt og brugervenligt.

FLERE CYKLER FOR BEDRE SUNDHED OG RENERE MILJØ

SF arbejder for at fremme cyklen som transport overalt i Danmark. Når vi lader bilen stå og tager cyklen, er det både sundt og forureningsfrit. Derfor skal det selvfølgelig også bakkes op politisk. SF har allerde været med til at sikre, at der afsættes statslige midler til cykelprojekter i hele landet, og vi arbejder kommunalt og regionalt for, at disse projekter føres ud i livet. Det kan eksempelvis være nye supercykelstier eller cykelbyer, som eksempelvis Odense har haft succes med.

 

Måske er du også interesseret i at læse om vores energi- og klimapolitik?

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!