Kønsligestilling

Trods ungdomsoprør og kvindernes udstrømning til arbejdsmarkedet er samfundet stadig præget af kønsstereotypier, et kønsopdelt arbejdsmarked og store lønforskelle mellem mænd og kvinder.

Hvis det skal ændres, skal vi gøre op med forældede normer og forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan og skal. Derfor kæmper SF fortsat for oplysning om køn, ligeløn og øremærkning af tre måneders barsel til fædre – til gavn for både far, mor og børn. Vi har også sikret, at fædre – og medmødre – nu har ret til 14 ugers sorgorlov ved et barns død på lige fod med moderen.

SF vil intensivere kampen mod kvindehandel, så ofre for menneskehandel kan få bedre beskyttelse i Danmark. Der skal der gælde et generelt forbud mod købesex i Danmark, men der er også behov for helhedsorienterede indsatser, der kan hjælpe kvinder ud af prostitutionsmiljøer. Vi har bl.a. været med til at sikre 63 millioner til en handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel samt 10 millioner til forebyggelse af gråzoneprostitution.

Vi ønsker også et opgør med forældede kvinde- og kropsidealer, som man møder dem i bl.a. reklameverdenen: Stræbelsen mod uopnåelige og falske idealer skaber grobund for angst, spiseforstyrrelser og andre lidelser hos især unge mennesker.

LGBT+

Hvad enten man er homoseksuel, biseksuel, transkønnet eller noget fjerde, skal man kunne udleve sin seksualitet og kønsidentitet uden at risikere at møde modstand, undertrykkelse og fordomme. Generel folkeoplysning og indsatser i folkeskolen og på arbejdspladser skal være med til at bekæmpe fordomme om LGBT+-personer.

De mange moderne og mangfoldige familieformer skal anerkendes, så medmødre og medfædre får langt flere rettigheder end tilfældet er i dag. Også når det gælder retten til samvær, hvis forældrene går fra hinanden. Og så skal Danmark arbejde aktivt for, at registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem homoseksuelle anerkendes i alle EU-lande.

SF har været med til at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser. Nu arbejder vi bl.a. for, at transkønnede sikres ordentlige muligheder for rådgivning, støtte og behandling i forbindelse med kønsskifte.

Der skal være et fortsat kraftigt fokus på at understøtte unge menneskers muligheder for at bryde med traditionelle, dogmatiske opfattelser af seksualitet og køn. Derfor har vi også været med til at afsætte 25 millioner kroner til at styrke indsatsen for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for særligt udsatte LGBT+-personer, f.eks. med etnisk minoritetsbaggrund.

Og så skal homoseksuelle mænd have ret til at donere blod på lige fod med alle andre mænd.

SF er det parti, der sætter de vigtigste ting på LGBT-området på dagsordenen – f.eks. ligestilling i familieforhold og bloddonation for homoseksuelle. Som medlem kan jeg være med til at påvirke politik, der betyder noget for min hverdag.

Jan
SF Høje Taastrup

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!