VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er seks konkrete ting, vi kæmper for:

  • Et opgør med tjenestemandreformen og bedre løn til traditionelt kvindedominerede fag i det offentlige.
  • Mænd og kvinder skal sidestilles når det kommer til barsel.
  • Forbedret seksualundervisning i folkeskolen.
  • Ofre for krænkende materiale på internettet skal have krav om at kunne få indholdet fjernet.
  • Forældre i regnbuefamilier skal have flere rettigheder.
  • Vi skal fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte.

Ligestilling

I SF ønsker vi et samfund med ligestilling. Vi kæmper for lige rettigheder og muligheder for alle, uanset køn, seksualitet, kønsidentitet, udseende eller oprindelse.

Vi skal gøre op med forældede normer og forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan og skal. Derfor kæmper SF for flere kvinder i bestyrelser og ledende stillinger og mere gennemsigtige og ligeværdige lønforhold. Vi arbejder for øget brug af kønsopdelte lønstatistikker og kønskvotering i børsnoterede virksomheder, så de aktivt arbejder mod en 60/40 fordeling af køn i ledelseslagene. Vi vil også gøre op med tjenestemandsreformen og afsætte midler til at løfte de traditionelt kvindedominerede fag i det offentlige.

Mænd og kvinder skal ligestilles, når det kommer til barsel. SF har været med til at sikre 11 ugers øremærket barsel til mænd – det er en stor sejr for ligestillingen. Både fordi vi giver fædrene bedre mulighed for at tage del i deres barns liv, og fordi vi styrker kvindernes position på arbejdsmarkedet. Vi har sikret en barselsfond for selvstændige, så de også har mulighed for at holde barsel med deres barn uden at dreje nøglen om. Alle skal have ret til at bestemme over deres egen krop. Samtykkeloven er et kæmpe fremskridt for ligestillingen og kvinders rettigheder i Danmark, da langt de fleste voldtægtsofre desværre er kvinder. Vi er langt om længe på vej mod en omfattende kulturændring. SF vil kæmpe videre for flere forebyggende initiativer, blandt andet forbedret seksualundervisning i grundskolen.

Danmark bør være et foregangsland i bekæmpelsen af menneskehandel. SF har været med til at sikre med en handlingsplan på området, og vi har sikret, at bagmænd til menneskeudnyttelse til prostitution bedre kan dømmes og straffes. SF ønsker endvidere, at ofrene skal hjælpes bedre.

Partnerdrab på kvinder er ligeledes et samfundsproblem, vi skal bekæmpe politisk. Derfor har SF været med til at igangsætte arbejdet med en handlingsplan for at forebygge drab i nære relationer.

Uopnåelige og falske idealer skaber grobund for angst, spiseforstyrrelser og andre lidelser hos især unge mennesker. Derfor ønsker vi i SF et opgør med forældede kvinde- og kropsidealer, som man møder dem i bl.a. reklameverdenen og på de sociale medier. Vi vil ligeledes sætte hårdt ind mod digitale krænkelser og hævnporno. Sociale medier skal leve op til deres ansvar, og ofrene skal have krav på hjælp til at få fjernet krænkende materiale på nettet.

LIGESTILLING I LGBT+-MILJØ

Uanset hvilken seksualitet eller kønsidentitet, man har, skal man kunne leve frit og ikke mødes af fordomme, undertrykkelse, diskrimination eller hadforbrydelser. Bedre folkeoplysning og indsatser i uddannelsessystemet og på arbejdspladsen skal være med til at bekæmpe fordomme om LGBT+-personer. Og så skal seksualundervisningen i folkeskolen opdateres og forbedres, så den er langt mere omfavnende og tidssvarende. De mange moderne og mangfoldige familieformer skal anerkendes, så forældre i regnbuefamilier får flere rettigheder. Med LGBT+ handlingsplanen fra 2022 har SF bl.a. været med til at sætte fokus på regnbuefamiliers rettigheder og LGBT+ børn og unges trivsel. De nye barselsregler må heller ikke ramme skævt. Derfor har vi sikret, at familier med flere end to forældre kan overføre barslen til en tredje eller fjerde forælder. Og så skal Danmark arbejde aktivt for, at registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem homoseksuelle anerkendes i alle EU-lande.

SF har været med til at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser. Vi kæmper fortsat for at sikre flere rettigheder samt ordentlig rådgivning, støtte og behandling i forbindelse med et kønsskifte. SF ønsker ligeledes at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Vi vil gøre livet lettere for børn og unge der mistrives, så de eksempelvis kan få lov at starte i skole med et cpr-nummer, der stemmer overens med deres kønsidentitet.

Vi skal understøtte alle menneskers muligheder for at bryde med begrænsende og dogmatiske opfattelser af seksualitet og køn. Derfor har vi været med til at sikre de organisationer, der arbejder for LGBT+-personer – både de unge, ældre og de særligt udsatte, f.eks. LGBT+-personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Måske vil du også læse om vores udlændinge- og integrationspolitik?

SF er det parti, der sætter de vigtigste ting på LGBT+-området på dagsordenen – f.eks. ligestilling i familieforhold og bloddonation for homoseksuelle. Som medlem kan jeg være med til at påvirke politik, der betyder noget for min hverdag.

Jan
SF Høje Taastrup

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!