Ligestilling

I SF ønsker vi et samfund med ligestilling. Vi kæmper for lige rettigheder og muligheder for alle, uanset køn, seksualitet, kønsidentitet, udseende eller oprindelse.

Vi skal gøre op med forældede normer og forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan og skal. Derfor kæmper SF for flere kvinder i bestyrelser og ledende stillinger og mere gennemsigtige og ligeværdige lønforhold. Vi vil have tre måneders øremærket barselsorlov til begge forældre, og generelt skal fædre have bedre muligheder for at være en del af deres barns liv og information fra det offentlige om barnet skal tilfalde begge forældre. Med finansloven for 2020 fik vi sikret en barselsfond for selvstændige, så de også har mulighed for at holde barsel med deres barn uden at dreje nøglen om.

Danmark bør være et foregangsland i bekæmpelsen af menneskehandel. SF har bl.a. været med til at sikre en handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel. Ofrene skal have bedre beskyttelse i Danmark og bagmændene skal fanges.

Der skal gælde et generelt forbud mod købesex i Danmark, men der er også behov for at hjælpe kvinder ud af prostitutionsmiljøer.

Vi vil sætte hårdt ind mod digitale krænkelser og hævnporno. Sociale medier skal leve op til deres ansvar, og ofrene skal have krav på hjælp til at få fjernet krænkende materiale på nettet.

Stræbelsen mod uopnåelige og falske idealer skaber grobund for angst, spiseforstyrrelser og andre lidelser hos især unge mennesker. Derfor ønsker vi i SF et opgør med forældede kvinde- og kropsidealer, som man møder dem i bl.a. reklameverdenen.

Ligestilling i LGBT+-miljø

Uanset hvilken seksualitet eller kønsidentitet, man har, skal man kunne leve frit og ikke mødes af fordomme, undertrykkelse, diskrimination eller hadforbrydelser. Bedre folkeoplysning og indsatser i uddannelsessystemet og på arbejdspladsen skal være med til at bekæmpe fordomme om LGBT+-personer. Og så skal seksualundervisningen i folkeskolen opdateres og forbedres, så den er langt mere mangfoldig og tidssvarende.

De mange moderne og mangfoldige familieformer skal anerkendes, så medmødre og medfædre i regnbuefamilier får flere rettigheder. Og så skal Danmark arbejde aktivt for, at registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem homoseksuelle anerkendes i alle EU-lande.

SF har været med til at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser. Nu skal der sikres flere rettigheder samt ordentlig rådgivning, støtte og behandling i forbindelse med et kønsskifte.

Vi skal understøtte alle menneskers muligheder for at bryde med begrænsende og dogmatiske opfattelser af seksualitet og køn. Derfor har vi været med til at sikre de organisationer, der arbejder for LGBT+-personer – både de unge, ældre og de særligt udsatte, f.eks. LGBT+-personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Måske vil du også læse om vores udlændinge- og integrationspolitik?

SF er det parti, der sætter de vigtigste ting på LGBT+-området på dagsordenen – f.eks. ligestilling i familieforhold og bloddonation for homoseksuelle. Som medlem kan jeg være med til at påvirke politik, der betyder noget for min hverdag.

Jan
SF Høje Taastrup

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!