EU-POLITIK: FOR ET GRØNT OG SOLIDARISK EUROPA

SF er et EU-engageret parti med en stærk grøn, solidarisk og international profil. Fælles løsninger i EU er vores bedste og mest effektive svar, når Europa udfordres af klimaforandringer, flygtningestrømme, skattefusk, social dumping og fattigdom. SF’s EU-politik vægter et grønt og solidarisk Europa!

EU giver os en enestående mulighed for at binde de europæiske arbejdsmarkeder sammen og forbedre sociale vilkår på tværs af grænser. Men lige nu er der for meget fokus på markedet og for lidt på lønmodtagervilkår. SF vil et socialt Europa. Med en balance mellem markedet og fællesskabet samt høje miljømæssige og sociale standarder.

En række store afsløringer af skattefiflerier har vist det enorme samfundsproblem, vi har med skatteunddragelse. Den vildtvoksende og skadelige kapitalisme skal under kontrol. Men problemet er systemisk og kan kun løses i fællesskab med andre lande. EU skal arbejde for et europæisk og globalt regelværk og kontrolsystem, hvor myndigheder arbejder sammen på tværs af grænser for at afsløre snyd og indkræve skat.

EU skal vise vejen for hele verden og sikre en ambitiøs klimaplan. SF vil, sammen med vores grønne parti i Europa, gå forrest i kampen for reduktion af drivhusgasser, omstilling til grøn energi og et bæredygtigt landbrug, stop for skadelig kemi samt for natur og biodiversitet.

EU blev ramt hårdt af flygtningekrisen i 2015, og rystelserne har endnu ikke lagt sig. Krisen åbenbarede et behov for at ændre flygtningesystemet grundlæggende. Men det skal ikke ske ved at lukke for kvoteflygtninge og vende EU ryggen. Tværtimod er EU-samarbejdet en forudsætning for, at problemet kan håndteres. SF’s bud er en human og praktisk tilgang. Der skal større fokus på årsagerne til, at der kommer flygtninge og migranter til Europa

Måske er du også interesseret i at læse om hvad vi vil internationalt samt med vores forsvarspolitik?

Kampen mod ulighed, for et stærkere demokrati og grøn omstilling kan vi kun vinde i fællesskab.

Margrete Auken
Medlem af Europa-Parlamentet

Modtag SF's EU nyhedsbrev
EU nyhedsbrev