Udvikling, demokrati og menneskerettigheder

Verden oplever en ekstrem og stigende global ulighed. De fattigste bliver fattigere. Og det er de allerfattigste lande, der står med de største konsekvenser af klimaforandringerne og flygtninge- og migrantstrømmene.

Samtidig lukker de rigeste lande sig om sig selv. Det gælder også Danmark, der under den borgerlige regering har brugt bistandsmidler på flygtningemodtagelse i Danmark og på kortsigtede løsninger i nærområderne. Det vil SF lave om på. Vi skal igen have en udviklingsbistand, der er fokuseret på de allerfattigste, og som fokuserer på at skabe lighed og fremme menneskerettigheder. Det bliver et langt og sejt træk, men kun på den måde kan vi opnå en verden i bedre balance. Med færre konflikter og færre grunde til at flygte.

Verdensmålene er helt centrale i dansk udviklingsbistand og også i SF’s politiske arbejde. Særligt målene om global lighed skal stå langt tydeligere i dansk bistand.

SF ønsker igen, at dansk bistand skal være 1 procent af dansk BNI. Verden kan kun nå målene, hvis de rige lande bidrager til at finansiere dem, og hvis der er bedre sammenhæng mellem EU’s og de europæiske landes udviklingsbistand og de øvrige politikområder som fiskeri og handel. Det nytter ikke noget at give bistand med den ene hånd og lave handelsbarrierer med den anden.

SF mener, at Danmark skal anerkende Palæstina som stat. Derfor bør EU også leve op til sit ansvar som handelspartner og ramme den israelske eksport ved at suspendere associeringsaftalen med Israel, så længe Israel ikke overholder menneskerettigheder og fortsætter bebyggelsen af de ulovlige bosættelser.

International handel skal også gavne fattige lande

Danmark drager stor fordel af international handel. Det giver jobs og eksport. Men den frie handel er under pres fra især USA, der sætter America First.

I SF vil vi styrke det globale, aftalebaserede system gennem verdenshandelsorganisationen WTO. Det gavner os selv, og det gavner verdens fattigste lande, der typisk ikke er med i de regionale handelsaftaler. De fattige lande skal under alle omstændigheder have fri adgang til rige landes markeder, herunder Danmark, så de har de bedste betingelser for at sælge deres varer.

SF vil afvikle EU’s høje toldsatser for landbrugsprodukter, så udviklingslande får en reel chance for at sælge deres varer. Fair handel skal fortsat støttes og udbygges, så fattige bønder og erhvervsdrivende får mulighed for at sælge deres varer til en ordentlig pris, og ikke kun på det såkaldte frie markeds unfair konkurrencevilkår.

Mere internationalt samarbejde og mindre krig

Krig er en enorm virksomhed for mange lande, men et katastrofalt overgreb for millioner af mennesker. Derfor vil SF indføre en etisk profilering af forsvarets indkøbspolitik, mens vi samtidig arbejder for, at dansk udenrigspolitik bliver mindre krigerisk.

I verdenspolitikken skal FN spille en større og mere magtfuld rolle. På den scene skal EU også være stærkere. Skal EU stå markant på den internationale scene, kræver det tæt samarbejde. SF ønsker at samarbejde om sikkerhed i Europa, og at vi skal have en diskussion om forsvarsforbeholdet.

Cyberangreb fra fremmede magter er vokset støt de seneste år. SF ønsker en trussels- og sikkerhedskommission, der kan identificere nye trusler og give bud på nye løsninger på forsvars- og sikkerhedsområdet. Vi vil opprioritere cyberdefense og disinformationskampagner, så det kommer til at stå som et centralt element i vores forsvarspolitik.

Styrk Rigsfællesskabet og støt vejen mod selvstændighed

Ethvert folk, der ønsker politisk selvstændighed for at kunne skabe rammerne om et nationalt fællesskab, har krav på det. SF har derfor støttet de skridt mod selvstændighed, som Grønland og Færøerne de seneste mange år har taget, og støtter landenes fortsatte vej mod selvstændighed.

Vejen til selvstændighed kræver, at Rigsfællesskabet spiller en central rolle. Rigsfællesskabet giver Danmark, Grønland og Færøerne en fælles stemme på den globale scene, hvor SF vil lægge vægt på, at Grønland og Færøernes parti gennem Danmarks medlemskab står klart hos verdenssamfundet. Det er samtidig vigtigt, at vi forbereder grønlænderne og færingerne på de økonomiske udfordringer, som en fuldstændig selvstændighed vil medføre.

Så længe Rigsfællesskabet eksisterer, vil SF kæmpe for at styrke det. Vi vil sikre, at vi løser vores fælles udfordringer i fællesskab. I Grønland gælder det især de udfordringer, som klimaforandringerne giver i de arktiske områder, mens det i Færøerne gælder om at sikre et bæredygtigt fiskeri på de enorme fiskebanker.

Samtidig betyder de historiske forbindelser landene imellem, at mange danskere, færinger og grønlændere bor på tværs af Rigsfællesskabets indre grænser. Grønlandsk og færøsk selvstændighed vil ikke kunne ændre på, at der igennem årtier er blevet stiftet familie og venskaber på tværs af Rigsfællesskabet, og at vores lande for altid vil være forbundne af den fælles fortid.

SF har i mange år samarbejdet med det grønlandske parti, Inuit Ataqatigiit, som både er repræsenteret i Grønlands Landsting og i Folketinget.