Udvikling, demokrati og menneskerettigheder

Verden oplever en ekstrem og stigende global ulighed. De fattigste bliver fattigere. Samtidig er det de allerfattigste lande, der står med de største konsekvenser af klimaforandringerne og flygtninge- og migrantstrømmene.

Samtidig lukker de rigeste lande sig om sig selv. Det gælder også Danmark, der under borgerlige regeringer har skåret drastisk i de bistandsmidler, der skal løse problemerne i nærområderne. Det vil SF lave om på. Vi skal igen have en udviklingsbistand, der er fokuseret på de allerfattigste, og som fokuserer på at skabe lighed og fremme menneskerettigheder og demokrati. Det bliver et langt og sejt træk, men kun på den måde kan vi opnå en verden i bedre balance. Med færre konflikter og færre grunde til at flygte.

Verdensmålene er helt centrale i dansk udviklingsbistand og også i SF’s politiske arbejde. Særligt målene om global lighed skal stå langt tydeligere i dansk bistand. SF ønsker samtidig at Danmark øger den klimabistand til de fattigste lande, så vi nærmer os det niveau vi har forpligtet os til.

SF ønsker igen, at dansk bistand skal være 1 procent af dansk BNI. Verden kan kun nå målene, hvis de rige lande bidrager til at finansiere dem, og hvis der er bedre sammenhæng mellem EU’s og de europæiske landes udviklingsbistand og de øvrige politikområder som fiskeri og handel. Det nytter ikke noget at give bistand med den ene hånd og lave handelsbarrierer med den anden.

SF mener, at Danmark skal anerkende Palæstina som stat. Derfor bør EU også leve op til sit ansvar som handelspartner og ramme den israelske eksport af varer produceret i de besatte områder på Vestbredden og Golanhøjderne, så længe Israel ikke overholder menneskerettigheder og fortsætter bebyggelsen af de ulovlige bosættelser.

International handel skal også gavne fattige lande

Danmark drager stor fordel af international handel. Det giver jobs og eksport. Men den frie handel er under pres fra især USA, der sætter America First.

I SF vil vi styrke det globale, aftalebaserede system gennem verdenshandelsorganisationen WTO. Det gavner os selv, og det gavner verdens fattigste lande, der typisk ikke er med i de regionale handelsaftaler. De fattige lande skal under alle omstændigheder have fri adgang til rige landes markeder, herunder Danmark, så de har de bedste betingelser for at sælge deres varer.

SF vil afvikle EU’s høje toldsatser for landbrugsprodukter, så udviklingslande får en reel chance for at sælge deres varer. Fair handel skal fortsat støttes og udbygges, så fattige bønder og erhvervsdrivende får mulighed for at sælge deres varer til en ordentlig pris, og ikke kun på det såkaldte frie markeds unfair konkurrencevilkår.

Mere internationalt samarbejde og mindre krig

På baggrund af de seneste 20 års militaristiske aktivisme, ønsker SF et grundlæggende kursskifte i Danmarks udenrigspolitik. SF mener at Danmarks rolle i verden primært bør handle om støtte til civile indsatser, fokus på grøn omstilling og destabilisering forårsaget af klimaforandringer. Vores forsvar må indrettes efter de reelle sikkerhedstrusler mod Danmark og ikke på at skulle deployeres i angrebskrige i fjerne egne.

SF vil væk fra den opfattelse, at sikkerhedspolitik udelukkende er et spørgsmål om militære trusler. Bekæmpelsen af den globale ulighed og løsningen af klimakrisen er i den grad også sikkerhedspolitik. Og Danmark bør gå mere aktivistisk til værks for at bidrage til løsninger og afspænding af konflikter og årsager til migration.

SF ønsker en sikkerhedspolitik, der afspejler det reelle trusselsbillede. Det militære trusselbillede har ændret sig markant de seneste år. Vi oplever flere og flere cyberangreb, orkestreret af fremmede magter. Angreb der kan lamme vores velfærdssamfund og dets kritiske funktioner. Den del af vores forsvar bør styrkes.

SF vil indføre en mere etisk profilering af forsvarets indkøbspolitik. Samtidig vil vi sikre, at danske virksomheder ikke sælger våben til magter, der bruger dem i folkeretsligt ulovlige krige. Belært af Danmarks krigsdeltagelse i det 21. århundrede, arbejder SF for at indføre et princip om minimum 2/3 flertal i Folketinget, når vi sender danske soldater i krig.

Styrk Rigsfællesskabet og klimakampen i Arktis

Ethvert folk, der ønsker politisk selvstændighed for at kunne skabe rammerne om et nationalt fællesskab, har krav på det. SF har derfor støttet de skridt mod selvstændighed, som Grønland og Færøerne de seneste mange år har taget, og støtter landenes fortsatte vej mod selvstændighed.

Så længe Rigsfællesskabet eksisterer, vil SF kæmpe for at styrke det. Vi vil sikre, at vi løser vores fælles udfordringer i fællesskab. I Grønland gælder det især de udfordringer, som klimaforandringerne giver i de arktiske områder, mens det omkring Færøerne gælder om at sikre et bæredygtigt fiskeri på de enorme fiskebanker.

Vejen til selvstændighed kræver, at Rigsfællesskabet spiller en central rolle. Rigsfællesskabet giver Danmark, Grønland og Færøerne en fælles stemme på den globale scene. Det er vigtigt, at vi som nationer holder sammen, når verdens øjne retter sig mod de arktiske egne. Vi må ikke lade fremmede magter sætte en kile ind mellem vores fællesskab folk og nationer i mellem.

Samtidig betyder de historiske forbindelser landene imellem, at mange danskere, færinger og grønlændere bor på tværs af Rigsfællesskabets indre grænser. Grønlandsk og færøsk selvstændighed vil ikke kunne ændre på, at der igennem årtier er blevet stiftet familie og venskaber på tværs af Rigsfællesskabet, og at vores lande for altid vil være forbundne af den fælles fortid.

Det arktiske område er de seneste år blevet genstand for enorm international opmærksomhed. Klimaforandringerne ændrer dag for dag landskaberne, hvilket stormagterne forsøger at udnytte til egen vinding. For SF er det centralt, at Arktis fastholdes som militært lavspændingsområde. Det eneste punkt, hvor der i området er brug for oprustning, er i kampen mod klimaforandringerne!

SF har i mange år samarbejdet med det grønlandske parti, Inuit Ataqatigiit, som både er repræsenteret i Grønlands Landsting og i Folketinget. 

Måske vil du også læse om vores EU-politik?