VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er fem konkrete ting, vi kæmper for:

 • At udviklingsbistanden skal være 1% af BNI.
 • At Danmark anerkender Palæstina som stat.
 • At vi afvikler EU’s høje toldsatser på landbrugsvarer.
 • At minimum 2/3 af Folketinget skal stemme for, hvis Danmark skal i krig.
 • Massiv styrkelse af Danmarks cyber- og IT-sikkerhed

UDVIKLING, DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER

Verden er i disse år under hastig forandring. Vi oplever igen krig i Europa – og kriserne står i kø. Klimakrisen ødelægger planeten og menneskers liv. Vi oplever en ekstrem og stigende global ulighed. De fattigste bliver fattigere. Samtidig er det de allerfattigste lande, der står med de største konsekvenser af klimaforandringerne og flygtninge- og migrantstrømmene.

I en mere og mere polariseret verden har Danmark og Europa har et ansvar for forsvare frihed, demokrati og menneskerettigheder. Vi skal igen have en udviklingsbistand, der er fokuseret på de allerfattigste, og som fokuserer på at skabe lighed og fremme menneskerettigheder og demokrati – og på at bekæmpe årsagerne til og konsekvenserne af klimakrisen. Det bliver et langt og sejt træk, men kun på den måde kan vi opnå en verden i bedre balance. Med færre konflikter og færre grunde til at flygte.

Verdensmålene er helt centrale i dansk udviklingsbistand og også i SF’s politiske arbejde. Særligt målene om global lighed skal stå langt tydeligere i dansk bistand. SF ønsker samtidig at Danmark øger den klimabistand til de fattigste lande, så vi nærmer os det niveau vi har forpligtet os til.

SF ønsker igen, at dansk bistand skal være 1 procent af dansk BNI. Verden kan kun nå målene, hvis de rige lande bidrager til at finansiere dem, og hvis der er bedre sammenhæng mellem EU’s og de europæiske landes udviklingsbistand og de øvrige politikområder som fiskeri og handel. Det nytter ikke noget at give bistand med den ene hånd og lave handelsbarrierer med den anden.

SF mener, at Danmark skal anerkende Palæstina som stat. Derfor bør EU også leve op til sit ansvar som handelspartner og ramme den israelske eksport af varer produceret i de besatte områder på Vestbredden og Golanhøjderne, så længe Israel ikke overholder menneskerettigheder og fortsætter bebyggelsen af de ulovlige bosættelser.

 

INTERNATIONAL HANDEL SKAL OGSÅ GAVNE FATTIGE LANDE

SF vil vi styrke det globale, aftalebaserede system gennem verdenshandelsorganisationen WTO. Det gavner os selv, og det gavner verdens fattigste lande, der typisk ikke er med i de regionale handelsaftaler. De fattige lande skal under alle omstændigheder have fri adgang til rige landes markeder, herunder Danmark, så de har de bedste betingelser for at sælge deres varer.

SF vil afvikle EU’s høje toldsatser for landbrugsprodukter, så udviklingslande får en reel chance for at sælge deres varer. Fair handel skal fortsat støttes og udbygges, så fattige bønder og erhvervsdrivende får mulighed for at sælge deres varer til en ordentlig pris, og ikke kun på det såkaldte frie markeds unfair konkurrencevilkår.

 

FORSVAR FOR FRIHED OG FÆLLESSKABET

Verden, Europa og Danmark er på baggrund af Putins invasion af Ukraine blevet et mere usikkert sted at leve. De ændrede geopolitiske forhold vil på kort såvel som på længere sigt gøre sig gældende og have enorme konsekvenser for alle danskere og europæere. Vi ser det allerede nu, hvor stigende energi- og fødevarepriser truer mange almindelige danskeres hverdag.

SF ønsker en bred sikkerhedspolitisk indsats, der udover at forholde sig til de konkrete militære trusler, der griber ind inden katastroferne indtræffer. Bekæmpelsen af den globale ulighed og løsningen af klimakrisen er i den grad også sikkerhedspolitik. Og Danmark bør gå mere aktivistisk til værks for at bidrage til løsninger og afspænding af konflikter og årsager til migration.

SF ønsker en sikkerhedspolitik, der afspejler det reelle trusselsbillede. Det militære trusselbillede har ændret sig markant de seneste år. Vi oplever flere og flere cyberangreb, orkestreret af fremmede magter. Angreb der kan lamme vores velfærdssamfund og dets kritiske funktioner. Den del af vores forsvar bør styrkes.

Danmarks udenrigspolitik står altså lige nu midt i et historisk kursskifte, hvilket nødvendiggør en bred sikkerhedspolitisk analyse bag de vigtige beslutninger der skal tages – og ikke mindst udførslen af de beslutninger der med Det Nationale Kompromis allerede er taget.

SF ønsker at sætte et stort præg på den sikkerhedspolitiske retning i Danmark. Både fordi det er nødvendigt at gøre det, men også fordi at der er brug for en venstreorienteret sikkerhedspolitisk stemme, når de øgede forsvarsudgifter skal prioriteres i et kommende forsvarsforlig.

 • En massiv styrkelse af cyber- og IT-sikkerhed til beskyttelse af vores fælles infrastruktur såvel som militære kapaciteter
 • En styrkelse af Søværnet og dets tilstedeværelse/suverænitetshåndhævelse ved Grønland og Arktis
 • En styrkelse af Danmarks diplomati og udenrigstjeneste
 • Markant styrkelse af veteranindsatsen, der i mange år har været underprioriteret og underfinansieret
 • Forbedringer af vilkårene for Forsvarets personel, så rekruttering og fastholdelse af ansatte bliver lettere
 • Et grønnere Forsvar, der også kan skabe nye, grønne arbejdspladser ved at søge energieffektive løsninger på Forsvarets arealer og køretøjer/fartøjer

Belært af Danmarks krigsdeltagelse i det 21. århundrede, arbejder SF for at indføre et princip om minimum 2/3 flertal i Folketinget, når vi sender danske soldater i krig.

 

STYRK RIGSFÆLLESSKABET OG KLIMAKAMPEN I ARKTIS

Ethvert folk, der ønsker politisk selvstændighed for at kunne skabe rammerne om et nationalt fællesskab, har krav på det. SF har derfor støttet de skridt mod selvstændighed, som Grønland og Færøerne de seneste mange år har taget, og støtter landenes fortsatte vej mod selvstændighed.

Så længe Rigsfællesskabet eksisterer, vil SF kæmpe for at styrke det. Vi vil sikre, at vi løser vores fælles udfordringer i fællesskab. I Grønland gælder det især de udfordringer, som klimaforandringerne giver i de arktiske områder, mens det omkring Færøerne gælder om at sikre et bæredygtigt fiskeri på de enorme fiskebanker.

Vejen til selvstændighed kræver, at Rigsfællesskabet spiller en central rolle. Rigsfællesskabet giver Danmark, Grønland og Færøerne en fælles stemme på den globale scene. Det er vigtigt, at vi som nationer holder sammen, når verdens øjne retter sig mod de arktiske egne. Vi må ikke lade fremmede magter sætte en kile ind mellem vores fællesskab folk og nationer i mellem.

Samtidig betyder de historiske forbindelser landene imellem, at mange danskere, færinger og grønlændere bor på tværs af Rigsfællesskabets indre grænser. Grønlandsk og færøsk selvstændighed vil ikke kunne ændre på, at der igennem årtier er blevet stiftet familie og venskaber på tværs af Rigsfællesskabet, og at vores lande for altid vil være forbundne af den fælles fortid.

Det arktiske område er de seneste år blevet genstand for enorm international opmærksomhed. Klimaforandringerne ændrer dag for dag landskaberne, hvilket stormagterne forsøger at udnytte til egen vinding. For SF er det centralt, at Arktis fastholdes som militært lavspændingsområde. Det eneste punkt, hvor der i området er brug for oprustning, er i kampen mod klimaforandringerne!

SF har i mange år samarbejdet med det grønlandske parti, Inuit Ataqatigiit, der leder den grønlandske regering – Naalaakersuisut – og som også har et mandat i Folketinget. 

Måske vil du også læse om vores EU-politik?