Del

SF kræver genopretning af en værdig ældrepleje

27-02-2024

En af nøgleopgaverne for en ny, rød regering skal være genoprettelsen af en værdig ældrepleje i Danmark. SVM-regeringens ældreudspil, er et børneplaster på et åbent benbrud.

Der foregår i øjeblikket et tyveri for øjnene af danskerne; danskerne har nemlig betalt for den voksende såkaldte “ældrebyrde” via stigende pensionsalder, men denne betaling er aldrig blevet vekslet til de forventede velfærdsgarantier. Den stigende pensionsalder skulle ellers netop finansiere ordentlige tilbagetrækningsordninger og øgede ressourcer til ældreplejen i takt med den stigende levealder. Begge dele er blevet voldsomt forringet siden velfærdsaftalen i 2005.

Derfor er det en bunden opgave for en kommende, rød regering at levere løsninger på området, og derfor bliver det et af SF’s hovedkrav til en ny, rød statsminister.

En ny, rød regering skal derfor forpligte sig på at lave en konkret plan for at lukke det hul og bringe ældreplejen op på et værdigt niveau igen.

Ældreplejen udhulet
Gennem de sidste mange år er ældreplejen blevet udhulet. Der mangler helt konkret omkring 9 mia. kr. årligt, hvis vi skal tilbage på det niveau, der var i 2010, det viser beregninger fra Ældre Sagen.1 Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer pr. 65+ årig er faldet med 41 pct. på bare 10 år. På landsplan er hjemmehjælpen for 65+ årige blevet reduceret med 6,7 mio. timer fra 2010 til 2020 svarende til et fald på 24 pct. I samme periode er antallet af 65+ årige steget med 28 pct. Omfanget af den hjemmehjælp, som ældre borgere i gennemsnit modtager, er således blevet drastisk reduceret. Faktisk er det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer pr. 65+ årig faldet med hele 41 pct. på bare 10 år.

Svindende ældrepleje er en realitet
Med andre ord er det ikke noget fata morgana, når danskerne klager over en svindende ældrepleje. Det er kolde, tørre fakta. Der er et markant “velfærdsflertal” i Folketinget, hvis DF og DD vil være med (S-SF-Ø-DF-DD-Å = 100 mandater). Så det er op til S om de vil bruge velfærdsflertallet eller dele skattelettelser ud til de rigeste sammen med M og V.

SF forestiller sig ikke, at hullet i ældrekassen kan lukkes i morgen. For mange års for voldsomme vanrøgt gør det til en umulighed for alle partier, der har en ansvarlig og realistisk tilgang til dansk økonomi. Men partiet foreslår at sætte en akut prop i velfærdshullet samtidig med, at vi investerer helt konkret i her-og-nu udvidelsen af ældrevelfærden med en række ubrydelige rettigheder.

Vi skal have en bund under ældreområdet
Helt konkret foreslår SF en bund under ældreområdet på 10,5 milliarder kroner i form af en flerårsplan frem mod 2030. Derudover foreslår SF et kvalitetsløft på 3 milliarder kroner, for en samlet investering i ældreområdet på 13,5 milliarder kroner.

For SF er kalkulen klar: enten gribes der ind for den skrumpende velfærd på ældreområdet nu, eller også mister borgerne fuldstændigt tilliden til systemet og erstatter det med private løsninger.

SF lægger op til følgende pejlemærker for udmøntningen af de ekstra penge på ældreområdet:

  1. Den ældres behov skal i centrum
  2. Nedskæringsstop på ældreområdet
  3. En tryg og nærværende ældrepleje med kendte ansigter i hjemmet
  4. En udredningsgaranti for demensramte i en ny demenspakke
  5. Flere medarbejdere til fremtidens ældrepleje
  6. Trygge rammer for ældrelivet – ældreboliger med plads til fællesskab

Finansiering
SF foreslår, at der afsættes 10,5 mia. kr. i råderummet til en flerårig økonomisk plan på ældreområdet svarende til det demografiske træk for udgifterne til pleje frem mod 2030. Regeringen har i 2030-planen afsat penge til det samlede demografiske træk, og SF foreslår at reservere en stor del af dette beløb til ældreplejen, så pengene ikke bare bruges på andre områder. Med en flerårsplan vil kommunerne også i højere grad kunne planlægge efter det demografiske pres, vi uundgåeligt står overfor.

Derudover vil SF afsætte 3 mia. kr. til et kvalitets­løft. Det vil skabe langt bedre forudsætninger for en langsigtet investering i ældreplejen. Disse 3 mia. kr. skal som udgangspunkt også findes i råderummet, og derfor kan der blive tale om indfasning over et par år. Alternativt er SF åben overfor at finde finansiering gennem målrettede justeringer i skattesystemet.