Del

SF smidt ud af handicapforhandlinger

25-04-2024

SF er ude af forhandlingerne om handicapområdet. Partiet nægter at acceptere store nedskæringer og øget brug af tvang. Det siger SF’s handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk:

– Regeringen bad os sige ja til tiltag, der utvetydigt vil forværre forholdene for personer med handicap, og som understreger et alarmerende skifte fra pædagogik til magtanvendelse. Samtidig krævede man nedskæringer på et område, der i forvejen er ramt af manglende økonomi.

SF strækker sig sædvanligvis langt for at forbedre resultaterne inde i forhandlingslokalet, men partiet er dybt kritiske overfor den drejning, forhandlingerne om handicapområdet tog.

Tiltagene omfatter øget videoovervågning om natten, op til 10 timers indespærring, og nedskæringer på et område, der i forvejen kæmper for at leve op for lovgivningen.

Da SF så får et ultimatum om, at det er de her elementer eller ingenting – og ikke en indbydelse til at forhandle dem – så bliver det farvel og tak.

Hvad er SF utilfreds med? 

Mennesker med handicap, udsatte og ældre har også ret til privatliv

Indførelsen af nattlig videoovervågning rejser alvorlige spørgsmål om privatlivets fred og respekten for individets integritet. Det er vores opfattelse, at en sådan overvågning kan føre til en forøget brug af magt, hvor dialog og forståelse burde være i centrum. Magtanvendelse skal altid være sidste udvej, ikke en standardprocedure.

Indespærring op til 10 timer er inhumant

10 timers indespærring er både inhumant og i strid med moderne pædagogiske principper. Sådanne metoder kan have langvarige psykologiske konsekvenser for de involverede individer og modarbejder ethvert princip om rehabilitering og støtte.

Økonomiske besparelser på bekostning af de mest sårbare

De annoncerede besparelser på handicapområdet viser en bekymrende tendens til at prioritere budgetmæssige overvejelser over menneskers velvære. Nedskæringerne vil utvivlsomt mindske kvaliteten af de nødvendige tjenester og støtte, der tilbydes til nogle af samfundets mest sårbare medlemmer.