Den vilde natur er truet i Danmark og i resten af verden. Mange dyr og planter er desværre allerede forsvundet for altid og andre er kritisk truede. Vi skal have mere vild natur, større sammenhængende naturområder og mere natur tæt på vores byer.

Naturen skal opprioriteres både her i Danmark, i Europa og i resten af verden. Danmark skal som er det næstmest opdyrkede land i verden virkelig lave en omstilling og ny prioritering af vores areal. Sådan kan vi også beskytte vores rene drikkevand.

I den seneste valgperiode har jeg som naturordfører for SF været med til at sikre naturnationalparker og vi har fået mere skov, hvor naturen uforstyrret kan trives. Men mere handling er nødvendig – nu! Det gælder også i forhold til klimakrisen. Verdenssamfundet har lavet klimaaftaler, men udviklingen galopperer desværre stadig den forkerte vej.

Jeg var med til at forhandle klimaloven, som blev vedtaget i 2020. Loven er historisk og ambitiøs, men den kan udnyttes endnu bedre politisk. Det vil jeg kæmpe for. Vi skal turde mere og tænke nyt, når vi hjælper natur og klima. Og vi skal gøre det på en måde, som er socialt ansvarligt. Både for os selv. Og for generationerne, der kommer efter os.

Vi kan ikke handle alene. Det kan vi ikke herhjemme og det kan vi ikke i Europa og i verden. Vi skal derfor styrke det internationale samarbejde.

Mærkesager

NATUREN SKAL HA’ PLADS

Naturen og biodiversiteten er i krise i Danmark og i verden. Derfor skal vi give naturen plads for naturens og alle arternes skyld.

GRØN OMSTILLING NU

Sæt turbo på den grønne omstilling. Danmark skal være foregangsland for kloden og for kommende generationer.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Ingen udfordring kan løses alene. Derfor skal vi arbejde for at styrke vores samarbejde internationalt og særligt i Europa.