Jeg føler et ansvar for den grønne omstilling
Min interesse for miljøet kom, da jeg første gang i gymnasiet lærte om, hvordan alting hænger sammen i en balance. Det gav mig ærefrygt og respekt for den jord, som vi er så afhængige af, og som vi deler med så mange andre arter.

Men det er desværre tydeligt, at kloden ikke kan holde til den måde, vi lever på, og at den grønne omstilling til en bæredygtig klode haster. Der er ikke nogen planet B. Jeg valgte derfor at læse videre og blive miljøingeniør og senere tog jeg en ph.d. grad.

Jeg er vokset op i en arbejderfamilie, hvor det altid har været usagt, at man selvfølgelig gør sin del og ikke forventer, at andre løser problemerne. Den holdning driver mig hver dag.

Løsningerne findes, men politikerne nøler
Gennem årene er det blevet klart for mig, at vi faktisk allerede har de fleste løsninger, men at der ikke sker nok, fordi vi har politikere, som ikke anerkender alvoren i de problemer, vi står med, og som derfor bliver ved med at ignorere advarslerne og udskyde den handling, som skal til. Grøn politik reduceres for ofte til forslag, som giver gode overskrifter, men som ikke batter og leverer de grundlæggende forandringer, som er nødvendige.

Derfor har jeg valgt at stille op til Folketinget. Der skal handles nu, og vi skal have folk i Folketinget, som er dedikerede til at arbejde for, at vores klode kommer i balance igen.

MÆRKESAGER

Vi kan ikke vente med at løse klimakrisen

  • Vi skal i Danmark have verdens mest ambitiøse klimalov og de globale temperaturstigninger skal holdes under 1,5 oC, som anbefalet af IPCC.
  • Hver femte nye bil skal i 2022 være en elbil og den kollektive transport samt cykelmuligheder skal forbedres.
  • Landbrugets klimabelastning skal reduceres ved at bruge klimavenligere dyrkningsteknikker, ved at spise færre animalske produkter og begrænse madspildet.
  • Der skal indføres en retvisende klimaafgift. Forureneren skal betale. Hvis ikke overlades regningen til fællesskabet og konsekvenserne til vores børn.

Respekt for den ene klode vi har

  • Kloden kan ikke holde til vores overforbrug. Levede alle i verden som os danskere ville det kræve 4,2 jordkloder. Det skal stoppes.
  • Naturen skal have mere plads. Danmark skal i 2050 bestå af mindst 40% natur og der skal ske en bevaringsindsats for Danmarks truede planter og dyr.
  • Vores forbrug skal i balance. Vi skal væk fra brug-og-smid-væk-kulturen, ting skal kunne holde længe og skal kunne repareres.

Bekæmp plastikforurening

  • Forbruget af plast skal nedsættes men uden at begynde at bruge mere af ”alt det andet”.
  • Vi skal væk fra engangsplast og unødvendig brug af plastprodukter og emballage. Plast skal kun bruges, hvor det giver mening.
  • Plast skal kunne genbruges og genanvendes igen og igen til nye produkter, og det er virksomhedernes og producenternes ansvar.

LÆS MARIANNES INDLÆG I INFORMATION