Jeg føler et ansvar for den grønne omstilling
Min interesse for miljøet kom, da jeg første gang i gymnasiet lærte om, hvordan alting hænger sammen i en balance. Det gav mig ærefrygt og respekt for den jord, som vi er så afhængige af, og som vi deler med så mange andre arter.

Men det er desværre tydeligt, at kloden ikke kan holde til den måde, vi lever på, og at den grønne omstilling til en bæredygtig klode haster. Der er ikke nogen planet B. Jeg valgte derfor at læse videre og blive miljøingeniør og senere tog jeg en ph.d. grad. Jeg kommer fra en arbejderfamilie, hvor det altid har været usagt, at man selvfølgelig gør sin del og ikke forventer, at andre løser problemerne. Den holdning driver mig hver dag.

Løsningerne findes, men politikerne nøler
Gennem årene er det blevet klart for mig, at vi faktisk allerede har de fleste løsninger, men at der ikke sker nok, fordi vi har politikere, som ikke anerkender alvoren i de problemer, vi står med, og som derfor bliver ved med at ignorere advarslerne og udskyde den handling, som skal til. Grøn politik reduceres for ofte til forslag, som giver gode overskrifter, men som ikke batter og leverer de grundlæggende forandringer, som er nødvendige.

Derfor stillede jeg op til Folketinget.

MÆRKESAGER

Beskyt vores vand

Vi skal beskytte vores vand, så der også i fremtiden er liv i havene og i vandnaturen, og så vi trygt kan drikke fra vores grundvand.

Vi skal have en dansk havplan, som beskytter havets sårbare naturområder, og fiskenes gyde- og opvækstområder, så naturligt havliv skal genopstå. Der skal stilles skrappere krav til renseanlæg og landbrug, og regulering skal styres af naturens tålegrænser.

Danmark skal gå forrest med et nationalt forbud mod PFAS, og have en samlet plan for farlig kemi, som beskytter vores grundvand til natur og alle de nuværende og kommende områder hvor vores drikkevand skal hentes.

Klimaet kræver handling

Danmark skal være klimaneutralt senest i 2040. Vi skal have en grundlæggende omlægning af vores energisystem og vi skal væk fra fossil energi. Men vedvarende energi alene er ikke nok til, at vi får nedbragt vores klimaforurening. Vi skal også bruge mindre energi og omstille vores forbrug med en progressiv grøn erhvervspolitik, en klimaafgift på landbruget, et lavere ressourceforbrug og en cirkulær økonomi, der fremmer nye forretningsmodeller. Det skal være slut med brug-og-smid-væk. Lad os komme tilbage til at reparere ting, der går i stykker, og hvor vi bruger vores ting længere og tænke mere over det vi køber.

Sådan sikrer vi, at vi når vores nødvendige klimamål og får en planet i balance, som vi og klodens øvrige arter kan blive ved med at leve på.

Invester i velfærd og bekæmp mistrivsel

Vi er midt i et systemsvigt indenfor velfærden. Overanstrengelse og udbrændthed slår ud i hele samfundet i form af diagnoser som angst, depression og stress. I vores sundhedsvæsen kæmper vores ansatte med at holde sammen på det hele. Vores børn, unge, ældre og mennesker med funktionsnedsættelser kan ikke få den hjælp og støtte, der er brug for. Afmægtige og opgivende læger, sygeplejersker, psykologer, lærere og pædagoger er dybt bekymrede.

Der er akut brug for, at vi investerer i velfærden med ordentlige lønninger, ligeløn og gode arbejdsvilkår, så vi kan få de fagprofessionelle, som har forladt fagene tilbage. Man skal kunne få hurtigere hjælp og ventelisterne til psykiatrien skal ned. Vi skal sætte en stopper for den tvungne inklusion, og vi skal sætte skolerne fri. Voksne og faguddannede skal kunne møde vores børn, unge, ældre og syge velforberedte og med ro, overskud og nærvær.

Jeg arbejder for at sætte en stopper for den systematiske nedskæring af velfærdsområderne og for en afbureaukratisering – Christiansborg behøver ikke detailstyre – de fagprofessionelle kan sagtens selv!

Kun sådan kan vi forebygge og dæmme op for den mentale mistrivsel, som rammer børn og unge i disse år.

LÆS MERE OM MIG HER