Jeg er vokset op i et villakvarter i Virum, og det er her i den lokale fodboldklub og på den lokale folkeskole, at jeg har fået en klippefast tro på fællesskabet – på at vi kan mere, når vi står sammen. Uanset om det er på fodboldbanen eller i politik. Derfor knokler jeg for, at vi alle tager ansvar for at løse klimakrisen, og for et stærkt velfærdssamfund hvor de bredeste skuldre bærer mest.
Jeg tror på, at vi kan skabe et grønt og bæredygtigt samfund, hvor vi er CO2-neutrale, og hvor vi ikke tærer mere på klodens ressourcer, end vi giver tilbage. Det kræver et grønt flertal i Folketinget, som prioriterer hensynet til klimaet og naturen over kortsigtede profit.

Samtidig arbejder jeg for, at færre børn og unge skal mistrives. Vi ser lige nu en decideret mistrivselspandemi, hvor stress, depression og psykisksygdom præger stadig fleres barndom og ungdom. Vi skal have sat tempoet ned i ungdoms- og børnelivet, så der er plads til fejl og tvivl. Vi skal have mere pædagogiske personale omkring børnene i vuggestue og børnehave. Flere timer med to voksne i skolerne. Og så skal alle kunne få den hjælp, som de har brug for. Hvad end det er psykologhjælp, en hurtig udredning eller forbyggende samtaler. Det kræver et flertal, som vil prioritere børn og unge – også over skattelettelser.

Når jeg ikke bruger tiden på politik, så spiller jeg så meget fodbold som tiden ellers tillader.

MÆRKESAGER

Klimaet kræver handling
Klimakrisen er akut, men den nødvendige grønne omstilling halter efter. I Danmark skal vi gå forrest internationalt, og vi skal være CO2-neutrale senest i 2040. Vi skal omlægge alle dele af samfundet. Jeg vil arbejde for, at vi får udbygget fjernvarmen, styrket den kollektive transport, og at vi får opført flere vindmøller og solceller. Og så skal vi få landbruget omlagt til en langt mere bæredygtig produktion.

Flere timer med to voksne i folkeskolen.
Vi skal styrke folkeskole. Børn bruger næsten halvdelen af deres vågne tid i skolen. Derfor skal skolen være et sted, hvor alle kan trives, udfordres og dygtiggøre sig. Jeg vil arbejde for, at der afsættes penge til flere timer med to voksne i folkeskolen. Det kan skabe mere ro i klasselokalerne og løfte både trivslen og det faglige niveau.

Et bedre børneliv
Jeg vil arbejde for at løfte kvaliteten af vores daginstitutioner. Derfor skal vi ansætte mere pædagogiske personale og indføre minimumsnormeringerne i alle kommuner. Men et løft af kvaliteten handler ikke kun om mere personale. Det handler også om tidssvarende bygninger, som indbyder til leg og læring, og om at give pædagogerne tid til forberedelse af aktiviteterne i løbet af dagen.