Ledige og syge skal have en udstrakt hånd

Et godt arbejdsliv handler både om ordentlige arbejds- og lønvilkår, og om at man som menneske skal møde en udstrakt hånd, hvis man bliver ledig eller syg.

SF vil afskaffe det fattigdomsskabende kontanthjælpsloft, forbedre dagpengenes dækningsgrad, og sikre, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en række rettigheder overfor systemet, så syge borgere ikke fastholdes i udsigtsløse ressourceforløb eller efterlades uden indsats.

Der skal være mere fokus på uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsessystemet. Danmark kommer i de kommende år til at mangle faglært arbejdskraft, og samtidig forsvinder en del af de ufaglærte jobs på grund af den teknologiske udvikling. Uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse bør derfor stå helt centralt i beskæftigelsesindsatsen, ligesom virksomhederne skal tage medansvar for efteruddannelses- og omskolingsmuligheder for deres medarbejdere.

Styrk arbejdsmiljøet – også det psykiske

Alle lønmodtagere fortjener en sund og sikker arbejdsplads. Men det går desværre den forkerte vej med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Flere lønmodtagere var plaget af muskel-skeletbesvær i 2016 end i 2002. Det samme gælder den psykiske belastning. Samtidig er Arbejdstilsynets bevillinger faldende på den ene finanslov efter den anden.

SF vil vende udviklingen og give Arbejdstilsynet flere muskler. Vi ønsker at hæve tilsynets bevilling med 80 millioner kroner årligt.

Samtidig arbejder SF for en reel ligestilling af det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske. Der bør udarbejdes en national handlingsplan for psykisk arbejdsmiljø, offentlige ledere skal have obligatorisk kursus i at sikre godt psykisk arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynets hotline for seksuel chikane og mobning skal udvides til at omfatte alle former for dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lønmodtagere skal have mere tryghed

Dagpengenes dækningsgrad er gennem mange år blevet udhulet, og dagpengeperioden forkortet. SF ønsker at give lønmodtagerne mere tryghed og forbedre dagpengenes dækningsgrad.

Vi foreslår til at starte med 25 procent højere dagpenge i de første to måneder for personer, der har været i beskæftigelse i længere tid. Netop den gruppe kan opleve, at de ikke får nok ud af at betale til a-kassen, fordi de mener, at dagpengesatsen er for lav, eller fordi de ikke regner med at blive ledige. Jo flere der melder sig ud, eller undlader at melde sig ind, i en a-kasse, jo højere risiko er der for på sigt at undergrave det solidariske system.

SF vil styrke den danske model ved at øge retten til skattefradrag for kontingent til de overenskomstbærende fagforeninger og fjerne retten til fradrag til kontingenter på ”fagforretninger”, som hverken har tegnet overenskomst for minimum 25 procent af deres medlemmer eller er medlem af en hovedorganisation, hvor der er indgået overenskomst for over 25 procent af medlemmerne.

På den måde styrker vi incitamentet til at melde sig ind i de fagforeninger, som har en samfundsbærende funktion.

Nej tak til social dumping

Arbejde i Danmark skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. SF vil bekæmpe social dumping, hvor arbejdsgivere udnytter østeuropæiske arbejdere ved at underbetale dem, lade dem arbejde sort og samtidig blæser på arbejdsmiljøloven. Den slags uacceptabel og grådig arbejdsgiveradfærd udnytter de østeuropæiske arbejdstagere og giver dem elendige vilkår. Det udsætter danske lønmodtagere for unfair konkurrence.

Byggeriet, hotel- og servicebranchen samt transportbranchen er områder, der er hårdt udsat for social dumping. SF arbejder for, at den fælles myndighedsindsats mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet gøres permanent og tilføres yderligere midler.

På transportområdet er SF kommet med flere udspil om strammere kontrol. Højere bøder, bedre håndhævning af køre-hviletidsbestemmelser og strammere regler for cabotagekørsel.

Når offentlige myndigheder udbyder arbejde til private firmaer, bør det altid ske med krav om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår som normalt i Danmark.

I mit arbejde møder jeg mange, der er kommet i klemme i beskæftigelsessystemet. Det er SF meget optaget af at gøre noget ved, og som medlem har jeg stor mulighed for at være med til at træffe de vigtige politiske beslutninger.

Kirsten
SF Herning

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!