Gode løn- og arbejdsvilkår – stop social dumping

Tryghed på jobbet er en grundlæggende rettighed– og derfor skal EU beskytte lønmodtageres rettigheder og bekæmpe social dumping.

Gode lønmodtagerrettigheder kommer ikke af sig selv – de er kommet efter århundreders kamp. Det kan vi være stolte af i Danmark.

Men ærligt talt, så er der stadig nogle arbejdsgivere, der ikke spiller efter reglerne. De udnytter, at tingene ser anderledes ud i forskellige dele af Europa; at lønninger, og det at have råd til et godt liv, ikke er det samme alle steder. Det ender med, at nogle arbejdstagere bliver udnyttet, og at det presser løn- og arbejdsforholdene nedad herhjemme.

App-baserede platforme
Og så er job på app-baserede platforme blevet en måde at snige sig uden om grundlæggende lønmodtagerrettigheder, alle burde have. Det skriger til himlen, og derfor er der brug for fælles spilleregler i hele EU for at undgå usikre arbejdsforhold og underbetaling.

Nul tolerance
Hos SF har vi nul tolerance over for smarte kontrakter, som i virkeligheden bare er en undskyldning for virksomheders griskhed og mangel på omtanke for fællesskabet.

Vi tror på, at vi sammen kan løfte folk ud af fattigdom, give dem bedre chancer og anstændige forhold at leve og arbejde under. EU skal hjælpe med at sikre, at ingen bliver snydt på løn- eller arbejdsvilkår – fri bevægelighed skal ikke være et fripas til at udnytte folk. Alle i EU fortjener et job, hvor de bliver behandlet ordentligt og kan føle sig trygge

Social dumping? Det hører ikke hjemme i Europa. Slet ikke.

“Der er intet socialt ved social dumping. Derfor skal vi sikre et organiseret arbejdsmarked, hvor de ansatte ikke konkurrerer på lavere løn, mindre sikkerhed og ingen skat.”

Villy Søvndal