Genopret Europas natur og biodiversitet

Vores dejlige natur, plante- og dyreliv er under et enormt pres. Det er på høje tid, at vi tager ansvar og gør noget for at beskytte vores biodiversitet. Tallene taler deres klare sprog; bestandene af vilde dyr er ifølge WWF’s Living Planet rapport faldet med 69 procent siden 1970, og Europa har i den forbindelse bestemt ikke været et forbillede. Fortsætter vi på samme kurs, vil der ikke være megen vild natur tilbage om bare få generationer, og vores børnebørn vil kun kende til vild og rig natur fra historiebøger og film.

Danmark blandt bundskraberne
Naturens tilstand i hele EU er i elendig tilstand, og biodiversiteten er under et kæmpe pres. Desværre er Danmark blandt de absolutte bundskrabere i flere vigtige naturdiscipliner – både hvad angår beskyttelse og bevarelse af plante- og dyrearter og beskyttet natur. Derfor skal vi ikke bare stoppe tilbagegangen af vild natur. Vi skal vende udviklingen, så truede dyre- og plantearter igen trives i hele Europa, og vi skal have mere vild natur og flere urørte skove.

Et skridt i den rigtige retning
EU har tilsluttet sig FN’s Biodiversitetskonvention og har allerede sat mål for at hjælpe naturen på fode igen, med planer om at genoprette 20 procent af vores land- og havområder inden 2030, og alle økosystemer med behov for tiltag inden 2050. Det er et skridt i den rigtige retning, men hverken EU eller Danmark er i mål. SF mener, vi skal gøre mere og gøre det hurtigere.

Ambitiøse mål
Vi vil have ambitiøse mål for naturbeskyttelse i hele EU, som udmønter FN’s Biodiversitetskonvention fuldt ud, flere store sammenhængende naturområder med vild natur, og et stærkt sammenhængende netværk af naturområder. Det handler om at vende skuden nu og give naturen en chance for at komme tilbage. For biodiversiteten, for os alle, og for vores børn og børnebørns fremtid.

Hvis Det Døde Hav ikke skal være en betegnelse for de indre farvande og fjorde i Europa, skal vi til at beskytte vores natur bedre. Vi har brug for, at der kommer krav og regelsæt, som sørger for, at EU-landene løfter i flok. For selvom insekter på forruden er irriterende, så hellere det end en død natur.”

Rasmus Nordqvist