1959: SF DANNES

SF bliver stiftet i 1959 af Aksel Larsen, efter at han bliver ekskluderet af det kommunistiske DKP for blandt andet at kritisere Sovjets invasion af Ungarn i 1956. Aksel Larsen ønsker en selvstændig dansk politisk udvikling løsrevet fra enhver Sovjetstyring, og stifter Socialistisk Folkeparti. Det er kendetegnende for det nye parti, at det sætter socialistisk samfundsforandring højt – men demokrati og folkelig opbakning ligeså højt. Allerede i 1960 kommer SF i Folketinget med 11 mandater.

60’ERNE: SUCCES FRA STARTEN

Under den økonomiske højkonjunktur i 1960’erne arbejder SF på at trække Socialdemokratiet til venstre – bl.a. med forslag om en mere vidtgående socialreform og et mere retfærdigt skattesystem. Vælgerne støtter strategien, og SF vokser. I 1966 er der for første gang rødt flertal i Folketinget bestående af SF og Socialdemokratiet.

70’ERNE: PROFILEN SKÆRPES OG UDVIDES

I 1970’erne positionerer SF sig som et alternativ til Socialdemokratiet. Den socialistiske profil skærpes og samarbejdet med de udenomsparlamentariske bevægelser styrkes. Græsrodsbevægelserne har stor indflydelse på partiet. Dygtige kvinder gennemfører et politisk og holdningsmæssigt skred i SF, så partiet bliver frontløber på ligestillingsområdet. Også miljø kommer højt på dagsordenen, ligesom EF-modstanden er en vigtig faktor.

80’ERNE: ET BREDERE OG MERE AMBITIØST PARTI

SF er nu blevet et bredt venstrefløjsparti med vælgere i både byerne og på landet. Med sin nye styrke formulerer SF i 1980 en konkret strategi for et arbejderflertal i folketinget, og op gennem 80’erne udbygges politikken på alle enkeltområder. I 1987 ønsker SF for første gang at gå i regering med Socialdemokratiet fremfor blot at være støtteparti.

90’ERNE: BLIKKET RETTES MOD EUROPA

Danmark har tilsluttet sig Det Indre Marked, Muren er faldet, og i SF mindskes modstanden mod EF, der nu bliver betragtet som en kampplads mellem højre og venstre. I 1991 vedtager SF’s landsmøde det nye handlings- og principprogram “Mod Nye tider”, og der formuleres en EF-strategi med socialistiske værdier for mere demokrati, solidaritet og bedre miljø.

2007: MOD NYE HØJDER

I starten af det nye årtusinde går Danmark mod højre, men samtidig oplever SF i 2007 det bedste valgresultat i mere end 20 år. Vælgertilslutningen mere end fordobles, og partiet får 23 medlemmer i Folketinget. Den nye ambition bliver regeringssamarbejde med Socialdemokraterne og de Radikale.

2011: SF I REGERING

Ved folketingsvalget i 2011 bliver SF, trods en mindre tilbagegang, regeringsparti i en S-SF-R-regering og SF får 6 ministerposter. Derigennem får SF direkte indflydelse på en række områder. På andre områder er regeringsdeltagelsen en skuffelse; SF må opgive at komme igennem med vigtige mærkesager og lægge ryg til politiske initiativer man er uenig i. Mange medlemmer forlader SF. Ved folketingsvalget i 2015 får SF kun 7 mandater.

2015: NY FREMGANG

Efter valget af Pia Olsen Dyhr som ny formand lykkes det at skabe ny fremgang. Partiet styrker sin grønne og internationale profil og bliver fuldgyldigt medlem af Det Europæiske Grønne Parti. Der sættes fokus på mærkesager som lighed og velfærd. SF får igen flere medlemmer og får flotte resultater ved kommunalvalget i 2017 samt folketingsvalg og valg til Europa-parlamentet i 2019. Ved kommunalvalget i 2021 går SF yderligere frem og bliver fjerdestørste parti på landsplan.