kommunalbestyrelsesmedlem

og øverst på SFs liste

Leif Olsen                                                                                                                                                 

Jeg bor i Tejn sammen med min kone, Birgitte.
Jeg er gymnasielærer og underviser i dansk og engelsk på stx på Campus Bornholm.

Min familiebaggrund er at jeg er ‘fra landet’, og det præger selvfølgelig mig som person.
Jeg har deltaget i politik, foreninger, bestyrelser mv. fra jeg var ganske ung. Mit udgangspunkt har altid været, at tingene kan gøres bedre både for det enkelte menneske og for helheden.

Jeg tror på, at vi har et ansvar både for os selv og for hinanden.
Jeg har været medlem af SF i over 30 år og har lokalpolitisk erfaring fra amtsråd og kommunalbestyrelse.
Desuden har jeg siddet i bestyrelsen for forskellige foreninger og virksomheder, ligesom jeg har siddet i SFs hovedbestyrelse og diverse partiudvalg.
SF går ikke uden for døren og surmuler – der er alt for mange ting der skal laves om! Det giver nogle gange skrammer, men det er ok hvis opgaven bliver løst.
SF kæmper for mennesker i den virkelige verden, og den kamp vil jeg gerne kæmpe.

Mine mærkesager

Tryghed
I dagens Danmark er der reelle farer hvis
du bliver ledig, syg eller er under uddannelse – der er reel fare for at du havner uden for samfundet. Det sociale sikkerhedsnet er i dag så hullet at mange borgere falder igennem uden egen skyld.
Vi skal have et samfund hvor vi selv har et ansvar, men hvor den grundlæggende tryghed er sikret, og hvor ’systemet’ er der for at hjælpe den enkelte videre i livet – ikke for at udøve kontrol for kontrollens skyld.

Modstand mod social dumping
Såvel EU-regler som dansk lovgivning er i dag alt for svag når det handler om at bekæmpe social dumping.
Jeg vil arbejde for at arbejde i Danmark udføres til danske løn- og arbejdsvilkår.
Kun sådan undgår vi kapløbet mod bunden, og kun sådan kan vi bevare et samfund der både er konkurrencedygtigt og sikrer en anstændig velfærd.

En ægte grøn omstilling
Jeg vil arbejde for at Danmark laver en ægte grøn omstilling hvor vi tager klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Der er store muligheder for denne omstilling, som også kan være med til at skabe jobs og produktion i Danmark, men kun hvis vi handler NU.

 

Ny kandidat –

og nummer to på vores liste

Joan Prahl Parente

Jeg er kvinde på 49 år, bosat i Rønne med min familie, født i Aakirkeby.

I mit arbejdsliv er jeg leder for et skønt team i hjemmeplejen. Jeg har stort set hele mit liv været optaget af, at man skal have et godt arbejdsliv. Arbejdsliv og privatliv skal gå hånd i hånd, det betyder at jeg er optaget af vores hele liv på Bornholm.

Vores børn og unge skal trives, vores ældreliv skal være godt.

Det offentlige og det private er hinandens forudsætninger, derfor er det vigtigt at vi har et erhvervsliv der kan fungere og ikke mindst udvikle sig og være en attraktiv spiller i den store verden.

Vi skal på Bornholm ofte tænke ud af boksen, da vi befinder os på en Ø, det synes jeg er spændende. Kort sagt; jeg er optaget af det der rør sig på vores Ø, jeg er optaget af at vi udvikler Bornholm og på samme tid værner om vores natur og vores helt unikke Ø.

Jeg er af den overbevisning at vi alle har en værdi og alle kan bidrage med noget til vores fælles samfund. Ved at stemme på mig får i en person der lytter og ikke træffer beslutninger uden at have undersøgt hvilke konsekvenser beslutningerne måtte have. Jeg vil vores Bornholm.

Mærkesager 

  • Jeg vil kæmpe for et godt børne- og ungdomsliv.
  • Jeg vil kæmpe for vores miljø på vores unikke ø.
  • Jeg vil kæmpe for et godt ældreliv.

 

Nummer tre på vores liste

har prøvet det før

Nikolaj Fjellerad

Jeg er 29 år, uddannet finansøkonom og opvokset på Bornholm, og bor i Rønne.

Jeg har lige siden folkeskolen og min tid på Campus Bornholm haft interesse for politik, hvilket gjorde at jeg i 2015 meldte mig ind i SF, med et ønske om at bidrage til en endnu bedre og grønnere fremtid for Bornholm.

Jeg går meget op i at vores unge på Bornholm skal have et godt socialt ungeliv med gode muligheder for uddannelse her på øen. Jeg er én af dem der fik gavn af at uddannelsen til Finansøkonom kom til øen, og vil gerne arbejde for at skabe yderligere uddannelsesmuligheder lokalt.

Jeg vil gerne arbejde for et stærkere samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og vores lokale bornholmske erhverv. Både for at bevare arbejdspladser og sikre gode jobmuligheder på øen, men også med henblik på at brande vores lokalt producerede varer stærkere og give flere mennesker modet til at give iværksætterdrømmen en chance.

Et sådanne samarbejde vil ligeledes kunne gavne de af vores unge, som endnu ikke ved hvilken vej de vil gå, ved at give et bedre indblik i hvilke muligheder der er for at arbejde på Bornholm.

Jeg vil gerne inddrage borgerne mere i de beslutninger der træffes på vores ø. Det er min klare holdning at, når der overvejes politiske udspil, bør borgerne kunne bidrage med idéer, forslag og synspunkter i højere grad end nu. Jeg tror på

at vi opnår de bedste resultater ved at lytte før der handles.

Vi har nogle ambitiøse klimamål på Bornholm og vores natur er noget helt særligt. Derfor er det vigtigt at vi tager højde for indvirkninger på miljøet i alle vores beslutninger i stedet for at springe over hvor gærdet er lavest.

Jeg vil gerne arbejde for et grønnere Bornholm med et fokus på gode løsninger frem for tom symbolpolitik.

Mærkesager

·        Et godt studie- og ungeliv på Bornholm

·        Et vækstorienteret kommunalt samarbejde med vores erhverv

·        Lydhørhed over for vores borgere

 

En veteran i politik –

debutant på vores liste

Bo Haxthausen

Jeg har 64 års erfaring med livet.

Jeg har været selvstændig, arbejdet som systemudvikler, underviser og meget andet. Nu er jeg buschauffør og køre de bornholmske veje tynde.

Helt fra mine unge dage har jeg engageret mig politisk: i foreninger, på arbejdspladser, i bestyrelser og i den daglige samtale med kollegaer og venner.
Noget af det vigtigste vi kan gøre som mennesker, er at vise respekt for vores omgivelser, accepterer at der findes andre holdninger end vores egen og at vi ikke altid kan få ret eller har ret. Det er holdninger jeg vil tage med ind i kommunalbestyrelsen.
Vi skal tænke langsigtet. De beslutninger vi tager i dag, kan få betydning for hvilke muligheder fremtidige generationer får. Det er et kæmpe ansvar.

Klima
Klimakrisen kan løses, hvis den enkelte borger, kommune, stat og verdenssamfund arbejder aktivt for det. Bornholm gør allerede meget på miljø og klimaområdet, men meget kan og skal gøres bedre og ikke mindst hurtigere.
Alt hvad kommunen fortager sig har en direkte eller indirekte virkning på klimaet, derfor skal alle beslutninger vi tager indtænke klimapåvirkningen, ligesom vi som en selvfølge indtænker økonomiske konsekvenser.

Kultur
Vi skal sikre at de kulturtilbud vi allerede har på Bornholm, har mulighed for at udvikle og forny sig.
Vi har mange små museer og samlinger der drives af frivillige der gør et kæmpe arbejde for at formidle bornholmsk historie og kultur. Kommunen skal i samarbejde med turistorganisationerne og museerne arbejde for i endnu større grad at synliggøre disse tilbud over for turister og fastboende og dermed sikre deres videre arbejde.

Erhverv
Bornholm har en stærk iværksætter kultur og den skal fortsat understøttes og hjælpes så endnu flere nye og gamle virksomheder kan trives og vokse. ”Made in Bornholm” er blevet et kvalitetsstempel, det skal vi værne om. I samarbejde med virksomhederne og relevante organisationer skal vi udarbejde et sæt regler for hvad der er bornholmsk kvalitet og måske indføre et bornholmsk kvalitetsstempel.