Referater

2023
Generalforsamling:
16. februar 2023 – ordinær generalforsamling: ReferatBestyrelsens beretning

Bestyrelsesmøder:
01 – 12. januar 2023: Referat
02 – 7. februar 2023: Referat
03 – 7. marts 2023: Referat
04 – 28. marts 2023: Referat
05 – 30. maj 2023: Referat
06 – 16. august 2023: Referat

2022
Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling: Referat
21, juni 2022  – Valgmøde: Referat
27. september 2022: – ekstraordinær generalforsamling: Referat 

Bestyrelsesmøder:
01 – 30. marts 2022: Referat
02 – 17. maj 2022: Referat
03 – 11. august 2022: Referat
04 – 13. september 2022: Referat
05 – 12. oktober 2022: Referat
06 –  15. november 2022: Referat

2021
Generalforsamling:

Bestyrelsesmøder:
7. juni 2021: Referat

2020
Generalforsamling:
Referat med vedtagelser & bilag 

Bestyrelsesmøder:
01 – 25. februar 2020: Referat

2019
Generalforsamling:
Dagsorden med bilag