Pjecer 2023

Se vores pjece om velfærd
Se vores pjece om erhvervsskoler

Valgprogram 2021

– klik her for at læse hele vores valgprogram 2021

af forordet til:

Valgprogram KV 21 – SF Bornholm

Dette er SF-Bornholms valgprogram til kommunalvalget i 2021. I programmet søger vi at vise vores overordnede visioner og ønsker – vi forklarer nogle af vores politiske tiltag – vi nævner nogle af de helt konkrete forslag, som vi vil arbejde for.
I vid udstrækning bygger dette valgprogram på vores valgprogram fra 2017. Vores grundlæggende politik og vores grundlæggende holdninger er jo stadigvæk de samme. På den anden side HAR vi jo opnået nogle af vores ønsker fra 2017 (eller er ved at få det) og verden i 2021 er jo ikke den samme som i 2017.

Valgprogrammet er delt i en række emner. Hvert emne indeholder 3 elementer:
1: Vores overordnede visioner.
2: Fakta og overvejelser omkring det enkelte emne.
3: Konkrete tiltag indenfor emnet (rækkefølgen er ikke prioriteret), som vi vil foreslå, støtte og/eller arbejde for i den næste 4-årsperiode.

Der er ikke tilknyttet økonomi til de enkelte emner, da ingen kan forudse situationen i fx 2024. Nogle af forslagene kræver ekstra penge, men mange steder handler det om at bruge pengene anderledes og bedre. Nogle forslag vil også give besparelser.Til sidst har valgprogrammet et generelt afsnit om den kommunale økonomi.

Valgprogrammet er forpligtigende for alle SF-Bornholms kandidater og partiforeningen generelt.
Vi vil arbejde hårdt og stædigt på at gennemføre vores valgprogram. Vi er dog også realister, så nogle gange vil vi være nødt til at indgå kompromisser, hvor vi ikke kan få vores vilje hele vejen.
Vi vil støtte et flertal til ’venstre’. Vi vil søge maksimal indflydelse for vores mandater og stemmer, men vi vil ikke ofre vores politiske holdninger for at få nogle ’poster’ rundt omkring.

Vores politik er rød og grøn. Den er rød, fordi vi fokuserer på, at alle borgere skal have anstændige vilkår og muligheder i deres tilværelse ud fra deres eget udgangspunkt. Den er grøn, fordi vi tillægger arbejdet med natur, miljø, klima, bæredygtighed m.v. en absolut værdi – for os, for vores samfund og for vores fremtid. Vi arbejder for en RØD tråd i den GRØNNE omstilling
I SF vil vi arbejde benhårdt for at skabe en social, en miljømæssig og en bæredygtig udvikling på Bornholm. Hvert eneste mandat og hver eneste stemme tæller!

Budgetforliget for 2022 mellem Socialdemokratiet og Venstre, som hverken socialt, velfærdsmæssigt, miljø- og klimamæssigt ELLER økonomisk er ansvarligt, viser tydeligere end nogensinde, at der er brug for en stærk rød og grøn repræsentation i kommunalbestyrelsen på Bornholm. SF-Bornholm er klar til at udfylde den rolle!

– klik her for at læse hele vores valgprogram 2021