Bestyrelsen

Formand:

Andreas Grosbøll
Malmøvej 1
3700 Rønne
grosboell@gmail.com | 6017 9359
Næstformand:
Kasper Johansen

Kasserer:
Mogens Olsen

Medlemsansvarlig:
Lars Jørgensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Rasmus Sprotte
Nikolai Fjellerad
Trine Johanne Staur

Suppleanter:
Jeppe Munk Rebsdorff
Morten Warming

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i februar måned.
I ulige år vælges formand og to eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges to eller tre bestyrelsesmedlemmer – således at bestyrelsen består af i alt fem til syv medlemmer.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og medlemsansvarlig.

Bestyrelsen holder minimum 8 møder om året, men derudover deltager medlemmerne i en række andre møder og arrangementer – baggrundsgrupper, 1. maj planlægning, folkemødeplanlægning, arrangementsgrupper osv.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af SF Bornholm

Andre hverv:

Medlem af SFs landsledelse: Lars Jørgensen
Medlem af SF Region Hovedstadens bestyrelse: Thomas Garfort

Vedtægter

– du finder SF Bornholms vedtægter her.