Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i februar måned.
I ulige år vælges formand og to eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges to eller tre bestyrelsesmedlemmer – således at bestyrelsen består af i alt fem til syv medlemmer.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og medlemsansvarlig.

Bestyrelsen holder typiske 6 – 7 møder om året, men derudover deltager medlemmerne i en række andre møder og arrangementer – baggrundsgrupper, 1. maj planlægning, folkemødeplanlægning, arrangementsgrupper osv.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af SF Bornholm.

Bestyrelsen 2020-21

 

Andre hverv:

medlem af SFs landsledelse: Lars Jørgensen
medlem af SF Region Hovedstadens bestyrelse: Lars Jørgensen

 

Vedtægter

– du finder SF Bornholms vedtægter her .