Bestyrelsen

Formand:
Andreas Grosbøll
grosboell@gmail.com | 6017 9359
Næstformand:
Kasper Johansen

Kasserer:
Mogens Olsen

Medlemsansvarlig:
Morten Warming

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Rasmus Sprotte
Nikolai Fjellerad
Thomas Garfort

SFU-repræsentant:
Sofie Christiansen
Suppleanter:
Jeppe Munk Rebsdorff
Uffe Lundsgaard Thomasen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i februar måned.
I ulige år vælges formand og to eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges to eller tre bestyrelsesmedlemmer – således at bestyrelsen består af i alt fem til syv medlemmer.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og medlemsansvarlig.

Bestyrelsen holder minimum 8 møder om året, men derudover deltager medlemmerne i en række andre møder og arrangementer – baggrundsgrupper, 1. maj planlægning, folkemødeplanlægning, arrangementsgrupper osv.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af SF Bornholm

Andre hverv:

Medlem af SFs landsledelse: Rasmus Sprotte
Medlem af SF Region Hovedstadens bestyrelse: Thomas Garfort

Vedtægter

– du finder SF Bornholms vedtægter her.