SFU Bornholm

DANMARKS AKTIVISTISKE UNGDOMSPARTI

SF Ungdom – i daglig tale SFU – er Danmarks aktivistiske ungdomsparti. Hver dag kæmper de for at rykke

Danmark og verden i en mere rød og grøn retning. De rykker holdninger og organiserer folk gennem kampagner og aktiviteter,

mens SF’s unge politikere i byråd, regionsråd og folketinget arbejder for at SFU’s visioner bliver til politisk virkelighed.

SFU er et selvstændigt ungdomsparti der har et tæt samarbejde med SF. Du kan være medlem af SFU indtil du bliver 30 år, og mange er medlem af både SF og SFU samtidig. SFUs politiske kandidater stiller op for SF, men med et særligt fokus på ungdomspolitik.

Meget af aktiviteten i SFU foregår i lokalafdelin

ger rundt om i landet. Der er lokalafdelinger i alle dele af Danmark, der holder jævnlige møder og sociale aktiviteter. Lokalafdelingerne går på gaden med forskellige kampagner, og så er de rygraden når det kommer til valgkampe.

Læs mere om SF Ungdom på SFU.dk

Kontaktperson på Bornholm er:
Sofie Christiansen
mobil: 2285 8582
mail: sofie15062005@gmail.com

Nyttige links:
Facebookside for SFU Bornholm
Facebookgruppe for medlemmer af SFU Bornholm
Instagram for SFU Bornholm