Køge – sfkoege.dk

DET ER OS MED DET RØDE TELT

STØT LOKALT – STØT  KØGE: MobilePay 311 322

SF Køge på Facebook

7 kandidater som med en bred vifte af mærkesager

Thomas Kielgast

Ali Yahya

Lykke Rømer

Palle Rom

 

 

 

 

 

Bo Niels Rosenberg

Max Hvornum

Helmut Sørensen

 

 

 

 

Valgprogram for Køge

til kommunevalget tirsdag den 16. november


I SF Køge arbejder vi for, at mennesker kan skabe velfærd, så velfærden kan skabe mennesker. Vi skal sikre gode vilkår for vores ansatte og gode rammer for vores borgere, så alle får et godt liv. Men vi skal ikke kun passe på os mennesker.

Vi skal også passe på naturen, miljøet og klimaet. Vi tror på menneskeskabte klimaforbedringer, og derfor vil vi gå forrest for, at alle kan gøre en forskel; fra nye varmesystemer i kommunen til den brune sovs på plejehjemmet der godt må blive lidt mere grøn.

I SF kæmper vi især for dem, der har svært ved at kæmpe selv. Om det er børn og unge eller udsatte borgere, så er det dem, der er vigtigst, vi tager os af som samfund.

Vi skal have sikret minimumsnormeringer, nye klasselofter, bedre muligheder for at unge kan uddanne sig og mere støtte til alle dem, som har det svært i livet.

I de næste fire år sætter SF Køge bæredygtighed i fokus. Vi skal passe på mennesker, natur og klima samtidig med, at vi sikrer, at der er råd til velfærd hos dem, der har brug for det.


 

Bæredygtig barndom og ungdom

Vores børn fortjener ro til at være børn, og vores unge fortjener plads til at være unge. Det har SF altid kæmpet for, og vi er ikke i mål.

En bæredygtig barndom betyder, at barnet både lærer sig selv at kende, får ansvarsforståelse for vores samfund og planet, og får muligheder for at nå sine drømme i livet.

Og bæredygtig ungdom betyder, at man både passer på vores lokale planet samtidig med, at der er muligheder for at være ung på sin egen måde. Derfor arbejder vi, i SF Køge, på at:

 • Vi max. har 24 elever i klasserne
 • Vi får skabt bedre fritids- og klubtilbud til alle børn og unge
 • Flere ungdomsboliger og flere uddannelsestilbud
 • Styrke fagligheden for unge bl.a. med mesterlære
 • Børn skal bevæge sig mere
 • Børn skal lære mere om natur, miljø og klima og være med til at skabe menneskeskabte klimaforbedringer
 • En tidligere indsats for unge der har det svært i livet

 

Bæredygtig Infrastruktur

SF arbejder for, at Køge Kommune fremover binder byerne i kommunen bedre sammen med miljøvenlige løsninger. Det må ikke være hurtigere at tage til København end rundt i vores egen kommune.

Men det betyder også, at vi skal skabe rammerne for, at alle borgere kan bo i vores by, og derfor må vi sikre gode muligheder for, at studerende kan leve her og skabe flere almene lejeboliger, ligesom vi også skal skabe mulighed for, at alle kan leve et sundt og godt liv.

Bæredygtig infrastruktur betyder for os at:

 • Det skal være billigt og tilgængeligt at vælge offentlig transport for alle borgere
 • Der skal være ladestandere til det stigende antal elbiler
 • Der skal være flere cykelstier mellem byerne i kommunen
 • Motorvejene skal dækkes mere og bedre af med støjskærme, så borgere kan leve i fred
 • Der skal bygges flere studieboliger og almene boliger
 • Byggeri og udvikling af vores kommune (lokalplaner) må ikke gå på kompromis med naturen.
 • Vi skal have flere mountainbikespor (ikke nødvendigvis i skovene), løberuter m.m.

 

Bæredygtigt arbejdsliv

SF arbejder for at skabe gode arbejdsliv for både offentlige og privatansatte. At have et bæredygtigt arbejdsliv betyder gode arbejdsvilkår, godt arbejdsmiljø, medindflydelse og en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

For SF skal det være sundt at gå på arbejde. Derfor vil vi arbejde for:

 • Mere bevægelse hos kommunens ansatte
 • Styrkelse af MED-systemet
 • Alle offentlige arbejdspladser skal have ladestandere til elbiler
 • Overenskomsmæssige forhold hos medarbejdere og leverandører hos kommunen
 • Bedre kontrol med entreprenører og bygherrer i byen

 

Bæredygtig kommune

I SF ved vi, at klimakrisen er reel og truende. Vi skal gøre mere for at redde miljøet og klimaet, og vi kan gøre en forskel, for i SF tror vi på menneskeskabte klimaforbedringer. Derfor skal Køge kommune være med til at skabe løsninger, muligheder og ideer, så alle borgere kan skabe klimaforbedringer. Både de store og de små skridt tæller.

SF arbejder for, at kommunen skal arbejde efter et grønt manifest som sikrer, at alle borgere, foreninger, virksomheder og kommunale afdelinger er med til at skabe en bæredygtig kommune. I vores grønne manifest arbejder vi for:

 • At fjerne giftstofferne i vores drikkevand
 • At kommunens varmesystemer bliver udskiftet til klimavenlige løsninger
 • At Køge Bugt får sikret sin biodiversitet
 • Grønt flag på alle skoler og daginstitutioner
 • Bæredygtig grøn mad i alle offentlige institutioner – brun sovs kan også være grøn.
 • At Køge bliver “Vild med Vilje” kommune, som hjælper borgere med at blive grønne
 • At Kommunen har et grønt budget på lige fod med et økonomisk budget

 

Udsatte, sårbare og borgere med handikap

Velfærd skaber mennesker, og mennesker skaber velfærd. Men et velfærdssystem er kun et rigtigt velfærdssystem, hvis det tager hånd om de borgere, der er mest udsatte, sårbare og med handikap.

I SF Køge mener vi, at hele det område skal have et stort løft. Vi skal gøre meget mere for hjemløse, blinde, udsatte børn og ældre med forskellige udfordringer. Vi vil derfor arbejde for at:

 • Alle udsatte sårbare og udsatte unge får et reelt skoletilbud
 • Lommepenge-jobs til udsatte
 • FGU skal være tættere på arbejdsmarkedet
 • Retssikkerhed til borgere med handikap
 • Bedre mulighed for at bevæge sig for borgere med fysiske udfordringer

 

Bæredygtigt idræts- og kulturliv

Kultur og idræt er det der binder mennesker sammen, hvad enten du bor i en mindre landsby eller i en større bydel i Køge. SF tror på, at fællesskaber hvad enten det er kunst eller kultur eller det at bevæge sig sammen, er den lim der skaber en velfungerende kommune. Vi vil derfor i den næste byrådsperiode fortsat arbejde for, at idrætten og kulturen spiller en vigtig rolle for vores børn, unge og ældre.

Kultur:

Vi vil fortsat støtte vores museum KØS, og den meget spændende udvikling der er omkring Borgringen i Lellinge, men også vores kunstforeninger og andre der er med til at berige og udfordre os alle med, lyd, billeder, teater og film. Og endelig skal vi sikre aktiviteter for vores børn og unge, så de som os voksne oplever kunst og kultur, som en del af deres opvækst og noget de tænker tilbage på som livsbærende oplevelser.

Idræt:

SF vil støtte alle tiltag, der kan skabe bedre vilkår for alle vores foreninger, og det gælder både for dem der arbejder med breddeidræt, og dem der arbejder for eliten. Køge kommune skal være en stærk og mangfoldig idrætskommune.

 • Vi skal fortsat udbygge og renovere vores idrætsfaciliter.
 • Der skal bygges en ny svømmehal med en 50 meter bane i Ølby.
 • Vi skal udbygge og understøtte projektet ”Bevæg dig for livet”, som er et idrætsprojekt for alle kommunens borgere.

̶̶  oOo  ̶̶

 

Til top  Bestyrelsen