Opstilling til regionsrådet

Jeg stiller op til regionsrådsvalget tirsdag den 16. november i Køge kredsen. Jeg vil arbejde for, at der generelt kommer flere ressourcer ud til hospitalerne og til psykiatrien, så de er bedre rustet til at hjælpe patienterne.

Hvem er jeg:
Jeg hedder Maja Roesen er 39 år og bor i Køge med min mand og dreng på tre år. Jeg er uddannet cand. mag i pædagogik, hvor jeg i mit speciale skrev om socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien.  Jeg har flere års erfaring som projektleder på forskellige beskæftigelsesprojekter, både i kommuner og i interesseorganisationen Danske Handicaporganisationer.

Jeg har som patient og pårørende erfaring med sundhedssystemet. Jeg har diabetes, og da min dreng blev født for tidligt, var vi indlagt i tre uger, både på neonatal og barselsgang. I mit politiske arbejde vil jeg bruge denne erfaring. Men jeg vil i høj grad også bruge dialogen med patienter, pårørende, personale, borgere og eksperter, når problemer skal afdækkes, og der skal findes frem til nye løsninger..

Mine mærkesager:

 Samarbejde og helhed i indsatsen på sundhedsområdet.

Styrke samarbejdet mellem region og kommuner for at sikre borgernes behov bedst muligt, særligt i forhold til udskrivelse efter endt behandling. Lige nu er der meget stor forskel på hvilke tilbud og hvordan kommunerne organiserer hjemsendelse. Jeg ser et potentiale i at analysere om dette med fordel kan ensrettes, så patienterne får den bedst mulige hjemsendelse.

En psykiatri med tid til det enkelte menneske.
Flere økonomiske midler til Psykiatrien. Fokus på samarbejde mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, så patienterne får en helhedsorienteret indsats. Jeg vil også undersøge, hvordan man arbejder med at nedbringe den øgede brug af tvang i psykiatrien.
Jeg mener også vi skal analysere, om der er områder, der er så komplekse, at de bedre kan løses i regionen end i de enkelte kommuner.

 Trygge Fødsel

Mit fokus er på, at vi sikrer bedre forhold for fødende. Der skal arbejdes for, at der bliver bedre tid til den fødende. Vi ved, hvor vigtig den første tid er for børnene og forældrene – og når stadig flere forældre får dårlige fødselsoplevelser, sætter det dybe spor i både dem og børnene. Derfor vil jeg arbejder for kendt jordemoderordning og ret til to overnatninger på hospitalet. Jeg vil også arbejde for at etablere barselshoteller, hvor der er ro og faglig støtte, så familierne kan få en tryg start på familielivet og hjælp til etableringen af amning.

Det er vigtigt, at vi arbejder på, at farten sættes ned, så der bliver bedre tid på fødegangene, så jordemødre kan udleve deres faglighed. Jeg vil også arbejde for, at der etableres mor-barn afdelinger til de familier, hvor både mor og barn har brug for behandling, så barn og mor ikke bliver adskilt de første døgn af barnets liv.

Region Sjælland har en rigtig god hjemmefødselsordning. Jeg vil undersøge, om denne ordning kan udbredes til flere ukomplicerede fødsler. Erfaringer viser, at det skaber en god start på familielivet, og at det kan være medvirkende til at få etableret amningen.

Lighed i sundhed

Det er via undersøgelser vist, at nogle patienter får et ringere behandlingstilbud, og har dårligere effekt af sundhedsvæsenet, end andre. Denne ulighed har mange årsager, men vi ved, at sundhedsvæsenet selv producerer en del af uligheden. Det vil jeg arbejde på at få ændret.

Bedre Infrastruktur

Infrastrukturen med den offentlige trafik skal styrkes, da det er underprioriteret i regionen, Det er vigtigt, at den offentlige trafik får optimale rammer, så de borgere, der ikke har bil, har mulighed for at anvende offentlig trafik til blandt andet at komme til hospitaler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og sociale sammenkomster. Det er samtidig vigtigt, at den offentlige trafik bliver tilgængelig for borgere med forskellige typer af funktionsnedsættelser.
I forhold til konkrete buslinje der skal styrkes er blandt andet buslinjerne 102 A samt 260 R som Region Sjælland driver til og fra Køge Kommune.  Det er samtidig vigtigt at Østbanen prioriteres, og det er derfor meget positivt at enigt regionsudvalg har besluttet at renoverer Østbanen.

Et godt arbejdsmiljø

Jeg vil arbejde for at der skabes mere ro på og tid til nærvær og faglighed til både på hospitalerne og i psykiatrien.