Miljø og teknik

Miljøet står snart øverst på alle dagsordner. I TV ser vi dagligt hvordan miljøret arter sig, men det er ikke i Danmark, for her havde vi sommer – en virkelig god sommer.

Men det er ikke helt sandt, der er medborgere som oplever andre former for “godt” vejr. I stormvejr ødelægges bygninger, kældre står under vand når ekstreme regnskyl oversvømmer vores gader, haver og kældere. Og vandet stiger i Køge Bugt, når vandet præses ind i Østersøen.

Vi kan ikke i Køge Kommune ændre på vejrforholdene, men vi kan beskytte os mod de ekstremer som ødelægger vores bygninger og infrastruktur. Og det er altid bedre at forebygge end at helbrede, så her står vores kommune (vi) over for store udfordringer i de næste mange år.

Og uanset, så skal prisen betales, og det er vores fællesskab der skal bære udgifterne.


Støj fra trafikken omkring os kan være generende for mange. Ikke alle kan flytte væk fra larmen, men må  dagligt leve med den. Nogle steder er der en daglig summen fra motorvejene og jernbane, men omkring 50-60 dB som ikke syndes af meget. Det er en meget irriterende baggrundslyd. Larmen fra banen og motorvejene er ikke altid en rar nabo, men vi kan heller ikke nedlægge disse transport veje. Køgebugt-, Vest- og Syd Motorvejene har en konstant larm, her mellem 70 og 90 dB. Borgerne skal tages alvorligt, når de klager over støjen, for man kan blive syg af larmen. Og vi andre larmer også, når vi bevæger os ud i trafikken, det skal vi også huske på.

Vi kan dæmpe den konstante larm, med forskellige støjværn eller volde som koster. Det må være en fællesudgift vi alle skal dele sammen.


I det hele taget er der meget at tage fat på for et nyt byråd og diverse udvalg.

I en velfungerende kommune som vores, er der mange opgaver som dagligt og løbende skal løses. Opgaver står for døren i vores kommune, hvor infrastrukturen skal skal løses, for at få det hele til at hænge sammen.

Vi vil alle gerne have et godt og velfungere miljø, uanset hvor i kommunen vi er, hjemme, institution, skole eller uddannelse og hvor ellers vi færdes. Nogle områder skal der bygges boliger og andre industri. Vi kan ikke bare stoppe udviklingen, selv vi nogle gange godt kunne se på det hele med andre øjne.

Men for at vi alle kan trives i hele vores kommune, er vi nødsaget mellem borgere, forvaltning og politikere at skabe dialog, en dialog om hvordan vores kommune skal se ud fremadrettet. Nogle gange skal vi alle bøje mos for udviklingen, i vores nærmiljø.