Kollektiv trafik i en sammenhængende kommune

  • den kollektive transport er en vigtig del af en stor kommune som vores.
  • brugerne er borgere fra vores kommune samt dem der kommer til, for at komme på arbejde, på uddannelse eller bare på besøg.
  • vi bruger tog og busser på kryds og tværs, børn, unge, voksne samt de ældre, det skal bare holde sammen hele vejen rundt.
  • da ikke alle har adgang eller må køre bil, har vi brug for en god kollektive transport.

Den offentlige transport skal have der et løft, som passer til borgernes behov ind i fremtiden. Vores kommune er præget af tæt trængsel i morgen og eftermiddags timerne, som kan løses ved at optimere de offentlige transport muligheder.

Borgerne skal inddrages langt mere med den ansvarlige forvaltning, komme med i en seriøs dialog i hvordan man løser transport forholdende mest effektivt for alle.