Jeg hedder Thomas Kielgast

Jeg er født i København, men gået i skole og været ung i Køge. Jeg husker min barndom som tryg og fyldt med gode oplevelser både i mit boligområde i Køge Syd, men også i de mange forskellige idrætsforeninger som jeg har været medlem af.

For mig er det essentielt, at alle i kommunen oplever tryghed i hverdagen. Gode vuggestuer, daginstitutioner, skoler, fritids- og seniorliv er grundstenen i vores fællesskab i Køge Kommune. På samme måde som bekæmpelsen af bander og kriminalitet i vores sociale boligområder. Jeg vil ikke finde mig i, at uønskede grupperinger generer familier og borgere med trusler og kriminel adfærd i disse områder.

Jeg vil kæmpe for, at vi investerer i vores børn og unge.

Et godt valg den 16. november, vil give os styrke til at gå ind og tage et stort politisk ansvar.

www.SFkoege.dk/thomas

Facebook.com/KielgastSF

Forside

SF kandidater til Køge Byråd

Thomas Kielgast

Ali Yahya

Lykke Rømer

Palle Rom

Bo Niels Rosenberg

Max Hvornum

Helmut Sørensen

SF kandidat til Region Sjælland

Maja Roesen