Fra ulighed til mulighed.

Velfærd skaber mennesker og mennesker skaber velfærd, men et velfærdssamfund er kun et rigtigt velfærdssamfund, hvis vi tager hånd om de borgere som er udsatte, sårbare og med handicap. Jeg vil kæmpe for at området får en kæmpe løft.

  • Rette skoletilbud til rette udfordring.
  • Uvildig Borgerrådgiver i kommunen.
  • Investere i familier og børn og unge med særlige behov.
  • kurser, støtte, opfølgning, uddannelse.
  • Bedre mulighed for motion for borgere med udfordringer.
  • Tæt samarbejde med virksomheder, som vil tage lærlinge med særlige behov fx mesterlære

Ved at vi investere i udsatte, sårbare og medborgere med handicap , for vi løftet medborger fra passiv kamp, til aktivt medborgerskab.


Forside

 Ali Yahya  Thomas Kielgast  Lykke Rømer  Palle Rom  Bo Niels Rosenberg  Max Hvornum  Helmut Sørensen