Trivsel

Der skal være plads til alle vores sammenhængende kommune.

Man har rettigheder men også forpligtigelser i en kommune som vores, dette er gennem hele livet.

Kan man klare sig selv, behøver man ikke hjælp fra kommunen, men gennem livet er der behov fra vores kommune eller region. Når vi kan arbejde betaler vi skat til vores samfund drift. Hvis vi har børn som skal passes i vuggestue, børnehave, gå i skole eller på videregående uddannelse er der andre som betaler deres skatter. Bliver du syg, har brug for læge eller sygehuset, hjælper samfundet, vi skal ikke betale ved kassen før vi tager hjem.

Man skal have den rette hjælp, hvis man kommer til skade eller bliver syg, det er den første hjælp. Mange kommer tilbage i arbejde igen meget hurtig, men andre skal hjælpes, og de skal have en god hurtig hjælp så de kan vende tilbage på et job. Måske bliver en ny jobfunktion eller hjælp til en omskoling, som passer til den situation vedkommende er i.

Borgerne skal ikke stå skoleret over for en sagsbehandler, i angst for man ikke kan få den rette hjælp man har ret til. Der skal være en god dialog mellem borger og sagsbehandler i hele forløbet.

Det er altid billigere for vores kommune, at hjælpe fra den første dag borgeren kan hjælpes fra. Nogle skal have langvarig hjælp og andre har næsten ikke brug for hjælp.

Trivsel i en god kommune er vigtig for alle.