Bynatur skaber arbejdspladser

Jeg tror og ved at vi kan gøre noget for den grønne omstilling i Køge kommune, ved at investere i mere natur, det kan være ved at sikre grundvandet ved skovrejsning men også at sikre grønne parker og bycentre.

Aktuelt vil jeg arbejde for.

  • Udtagning af lavbundsjorde til vilde våde enge.
  • Skovrejsning for sikring af grundvandet.
  • Natur og miljø før profit.
  • Grønt flag/grønne spire til alle skoler og institutioner i kommunen.
  • Biodiversitet plan for kommunen, som også gælder Køge Bugt.
  • At natur giver velfærd, således at flere kommer i arbejde ude i og med naturen.

Ved at prioritere natur indenfor 5-900 m i bymæssig bebyggelse, fra hjemmet vil man hæve velbefindende og klimasikring og samtidig sikre beskæftigelse og velfærd.


Forside

 Ali Yahya  Thomas Kielgast  Lykke Rømer  Palle Rom  Bo Niels Rosenberg  Max Hvornum  Helmut Sørensen