Bestyrelsen

SF Køges bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

Formand: Heine Rasmussen
Næstformand: Jan Hansen
Kasserer: Max Hvornum
Bestyrelsesmedlem: Ida Hegner
Bestyrelsesmedlem: Andreas Bech
Bestyrelsesmedlem: Helmut Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Martin Juul Jensen

Bestyrelsessuppleant: Tage Larsen

Ved bestyrelsesmøderne deltager også vores 3 byrådspolitikere:

Byråd: Torben Haack
Byråd: Thomas Kielgast
Byråd: Jacqueline Sporon-Fiedler

Andre poster

Revisorer:
Revisor: Tage Larsen
Revisor: Bent Larsen
Revisorersuppleant: Ali Yahya