Palle Rom

SF’s kandidat til kommunevalget

På stemmesedlen sætter du dit X ved SF kandidat nr. 4.

https://sfsjælland/palle

Klima og velfærd

Der er råd til både at prioritere klima og velfærd. Råderummet skal ikke bruges til skattelettelser – det skal bruges i fællesskab i kommunerne til flere og nye indsatser:

  • Et samlet cykelstinet i hele kommunen. Der skal laves en plan og en prioritering. Cykelstierne skal binde fx Borup sammen med Ejby og Køge. Ll. Skensved med Køge samt Ejby og Vemmedrup. Endelig skal der være cykelsti fra Højelse (skole) til Lille Salby
  • De grønne områder skal være vildere af hensyn til mangfoldigheden i naturen, biodiversiteten.
  • Og de skal samtidigt bruges til at være områder der kan mindske risikoen for oversvømmelser
  • Grundvandet skal beskyttes, så vi ikke har plantegift i drikkevandet
  • Der skal laves et grønt budget på lige fod med det økonomiske budget
  • Skoler, institutioner og ældrecentre skal prioriteres. Vi gør allerede en god indsats i kommunen. Den kan vi være glade for, men når vi skaffer midlerne til mere kernevelfærd, kan vi også nå nye mål.
  • Det gælder med minimumsnormeringerne i daginstitutionerne
  • På skoleområdet skal vi have flere lærere til eleverne så klasser kan deles eller elevtallet i klasserne blive mindre
  • Ældrecentrene skal have hænder nok til at tage sig ordentligt af borgerne.

Meget er i gang i Kommunen, men vi skal have mere fart på.

Det er det et styrket SF kan!